Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Bli en värdfamilj

Är det något för oss?

Youth Camps & Exchange logoÄr ni intresserade av att få kunskap om andra kulturer och levnadssätt och samtidigt dela med er av era egna traditioner och upplevelser? Är fördomsfrihet, tolerans och kulturell kompetens viktigt för er? Har ni en önskan om att bidra till fred, internationell förståelse och skapandet unga globala medborgare? Om ni har svarat ja på några av dessa frågor kanske ni skulle passa bra som värdfamilj i Lions program för ungdomsläger och ungdomsutbyte.

Fördelar med att vara värd

Att stå värd för en ungdom kommer garanterat att vara en berikande upplevelse eftersom:

 • Ni får uppleva glädjen av att dela med er av kultur och vardag.
 • Ni lär er om utbytesbesökarens traditioner och kultur.
 • Ni öppnar en ny värld av möjligheter och tankar för utbytesbesökaren.
 • Ni får en ny vän - kanske för livet.

Förväntningar på värdfamilj

Mat och husrum

Ni förväntas tillhandahålla mat och husrum för besökaren. Det rekommenderas besökaren får bo tillsammans med ungdomar i samma ålder och av samma kön. Måltider bör vara regelbundna och hälsosamma.

Transport

Ni ansvarar vanligtvis för all transport under utbytet. Resor kan komma att inkludera transport till och från flygplatsen eller tågstationen, transport till andra värdfamiljer eller internationella läger, transport till och från aktiviteter som planerats av er och/eller värdklubben.

Finansiellt ansvar

Betalning för kulturella aktiviteter beror på er uppgörelse med besökaren och värdklubben. Vissa program tillhandahåller arvode eller stipendier för deltagande värdfamiljer.

Att välja utbytesbesökare

Kriterierna för att välja utbytesbesökare ser olika ut för olika utbytesprogram.

Värdskapet beror på önskad ålder, kön, intressen, nationalitet och om det finns en ungdom som uppfyller dessa kriterier. Er lokala programordförande kan informera er om deltagande ungdomar eller, om det finns tillräckligt med tid, kontakta en ungdom som uppfyller era önskningar.

Ni kan lära er mer om roller och förväntningar på en värdfamilj i handboken för värdfamiljer.

Kvalifikationer

Potentiella värdfamiljer måste granskas av värdklubben och ordförande för programmet för ungdomsläger och ungdomsutbyte. Lionklubben som står värd och en lokal programordförande måste godkänna alla värdfamiljer. Granskningsintervjun inkluderar, men är inte begränsad till, information så som:

 • Ålder: Erfarenhet av ungdomar i ungefär samma ålder som besökaren.
 • Karaktär: Er familj bör vara förstående, intresserad av andra kulturer, öppensinnad, tolerant och kunna kommunicera med besökaren på ett bra sätt.
 • Språkkunskaper: Det är till hjälp om en eller fler familjemedlemmar talar besökarens språk och/eller engelska (de flesta program för ungdomsläger och ungdomsutbyte föredrar engelska), detta är i vissa fall nödvändigt.
 • Kunskap om programmet för ungdomsläger och ungdomsutbyte och bestämmelser: Er familj bör vara bekant med programmet och/eller att stå värd för ungdomar. Om ni inte är medlemmar i Lions bör ni känna till lionrörelsens syften och målsättningar, inklusive utbytesprogrammets bestämmelser.
 • Levnadsförhållanden: Er familj bör ha möjlighet att ta emot en besökare utan att detta skapar ekonomiska uppoffringar.
 • Familjens preferenser: Er familj är välkommen att framföra önskemål vad gäller ungdomens nationalitet, språk, religion, kön och ålder.
 • Tillgänglighet: Det är viktigt att er vardag tillåter er att spendera kvalitetstid med besökaren.

Hur man ansöker

Ansök redan i dag om att bli värdfamilj genom att kontakta er lokala lionklubb. Eller skicka in en värdfamiljsansökan till den lokala klubben för bedömning.