Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Leo anslag

Leo-anslag

Leomedlemmarna spelar en mycket viktig roll i Lions insatser att hjälpa människor. Vi uppskattar de insatser unga människor gör i samhället och de växer samtidigt till ledare. Allt vi kan göra för att uppmuntra och förbättra deras insatser är till nytta för oss alla, Lions, samhället och världen.

LCIF:s Leo serviceanslag

 

Med stöd från LCIF kan Leos göra större skillnad i sina samhällen samtidigt som de utvecklar värdefulla ledarfärdigheter och livskunskaper.

Vår strategi

Lions distrikt och multipeldistrikt kan ansöka om anslag från USD 1 500 till USD 5 000 för tillgodose humanitära behov i sitt område. Leomedlemmar måste vara direkt involverade i planeringen och genomförandet av projektet.

Framgångsrika ansökningar innehåller stabila, konkreta, hjälpinsatser från frivilliga. Därutöver krävs samarbete mellan Lions och Leos.

Exempel

  • Leos målade, städade och reparerade en fritidsgård. Leos och Lions reparerade en byggnad tillsammans. Anslaget bidrog till inköp av färg, penslar, soppåsar och mindre reparationer av byggnaden.
  • Leos byggde en känselträdgård vid en lekpark för människor med funktionsnedsättning. Lions hjälpte Leos med nödvändiga tillstånd från kommunen. Lions och Leos utförde arbetet att bygga trädgården tillsammans. Anslaget bidrog till inköp av bänkar, växter och stenplattor.
  • Leos höll en middag för äldre genom att förbereda och leverera måltider. Lions hjälpte Leos att samla in matchande medel och hantera logistik. Anslagsmedlen användes för att köpa mat, tallrikar och bestick.

Ansökan och sista dag

 

Ansökningar om Leo serviceanslag beviljas fortlöpande. Ansökningar bör skickas in till LCIF minst 90 dagar innan ett projekt inleds. Vänligen skicka ansökningar till LCIFLeogrants@lionsclubs.org.

Kriterier och ansökan

Leo ledarskapsanslag

 

Tillhandahåller finansiellt stöd till Lions multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt som är intresserade av att anordna en Leo ledarskapskonferens. Målet med programmet är att utveckla leomedlemmarnas ledaregenskaper, speciellt inom områdena projektledning, kommunikation, kreativitet, innovation, lagarbete och planering av serviceprojekt.

Lions Clubs International kommer att bevilja högst tolv anslag på USD 2 000 varje verksamhetsår. Leo Club Program Department granskar ansökningarna i den ordning de inkommer och beviljar anslag baserat på innehållet i ansökan.

Ansökan och sista dag

För att ansöka om anslaget fyller du i ansökan och skickar den komplett ifyllda ansökan till Leo Club Program Department via e-post leo@lionsclubs.org.

 

Ansökan tas emot mellan den 1 juli och den 1 maj eller till dess att det inte finns några medel kvar.

Kriterier och ansökan    Uppdateringar 2020-2021

Leos får saker gjorda

Leomedlemmar i hela världen arbetar med projekt för att förbättra lokala samhällen och världen. De är inte endast våra framtida ledare, utan även de som formar framtiden för kommande generationer.