Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Leo-anslag

Leo-anslag

Leomedlemmarna spelar en mycket viktig roll i Lions insatser att hjälpa människor. Vi uppskattar de insatser unga människor gör i samhället och de växer samtidigt till ledare. Allt vi kan göra för att uppmuntra och förbättra deras insatser är till nytta för oss alla, Lions, samhället och världen.

Leo ledarskapsanslag

Tillhandahåller finansiellt stöd till Lions multipeldistrikt, distrikt eller enkeldistrikt som är intresserade av att anordna en Leo ledarskapskonferens. Målet med programmet är att utveckla leomedlemmarnas ledaregenskaper, speciellt inom områdena projektledning, kommunikation, kreativitet, innovation, lagarbete och planering av serviceprojekt.

 

Lions Clubs International kommer att bevilja högst tolv anslag på USD 2 000 varje verksamhetsår. Leo Club Program Department granskar ansökningarna i den ordning de inkommer och beviljar anslag baserat på innehållet i ansökan.

 

För att ansöka om anslaget fyller du i ansökan och skickar den komplett ifyllda ansökan till Leo Club Program Department via e-post leo@lionsclubs.org.

 

Ansökan tas emot mellan den 1 juli och den 1 maj eller till dess att det inte finns några medel kvar.

Kriterier och ansökan 

 

LCIF:s Leo serviceanslag 

Tillhandahåller finansiellt stöd till leomedlemmarnas serviceprojekt som genomförs i leoklubbar i Lions multipeldistrikt eller distrikt. Målet med anslaget är att stödja leomedlemmarna i deras insatser att bedöma, planera och genomföra sina egna serviceprojekt. Leomedlemmarna kommer att kunna skapa större påverkan i sina humanitära insatser i sina lokala samhällen, samtidigt som de använder viktiga ledaregenskaper och andra färdigheter.

Anslagsansökningar kan bestå av följande:

  • Flera leoklubbar som samarbetar i ett stort projekt
  • Flera leoklubbar som samarbetar i flera projekt
  • En leoklubb som arbetar med ett stort projekt

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kan bevilja upp till USD 2 500 till Lions distrikt och upp till USD 5 000 till Lions multipeldistrikt. LCIF kommer att granska alla ansökningar internt och LCIF:s ordförande fattar det slutgiltiga beslutet.

Ansökningar måste skickas in till LCIF minst sex veckor innan projektet ska starta. Ansökningar kommer att beviljas från och med januari till och med den 30 juni eller så länge anslagsmedlen räcker. Om du har frågor skickar du e-post till LCIFLeogrants@lionsclubs.org.

Kriterier och ansökan 

 

Leos får saker gjorda

Leomedlemmar i hela världen arbetar med projekt för att förbättra lokala samhällen och världen. De är inte endast våra framtida ledare, utan även de som formar framtiden för kommande generationer.