Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem Resurscenter Humanitär kris i Ukraina

Svar på den humanitära krisen i Ukraina

Konflikten i Ukraina har drivit miljontals människor från sina hem, vilket har skapat en humanitär kris som tvingar familjer att leta efter trygghet och säkerhet. I denna tid av svår nöd beviljar Lions Clubs International Foundation (LCIF) anslag för att säkerställa att Lions finns på plats för att ge omedelbar hjälp till dem som kämpar med att tillgodose basbehoven och Lions medlemmar världen över förenas genom vänlighet för att hjälpa människor som desperat behöver det.

Ta reda på vad vi gör och hur du kan hjälpa.

Uppdateringar om anslag till Ukraina

 

LCIF beviljar anslag till Lions medlemmar som stödjer ukrainska flyktingar som kommit till deras landgränser. Lions i Ukraina har också erhållit anslag från LCIF, för att ta itu med omedelbara behov för de personer som är kvar i landet. Anslagsmedel kommer göra det möjligt för Lions medlemmar att hjälpa till över ett brett spektrum av behov bland flyktingarna, såsom omedelbara behov att överleva, övergående behov på medellång eller lång sikt avseende bosättning samt stöd och hjälp för flyktingar att integreras i sina nya samhällen.

  • Beviljade anslag – 62 LCIF-anslag på totalt USD 4 177 532 har beviljats per den sista Mars 2023. Visa anslag.
  • Ansök om anslag – Lions distrikt i Europa som arbetar med hjälpinsatser för flyktingarna direkt på plats kan vara kvalificerade till anslag. Vänligen kontakta LCIF via e-post EUROPEGlobalGrants@lionsclubs.org för mer information och för att beställa ett ansökningsformulär.
  • Fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer – LCIF samlar aktivt in donationer till sin fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer, vilka hjälper till att säkerställa att Lions finns där för att hjälpa dessa personer att finna den trygghet och säkerhet som de desperat behöver. Alla donationer – 100 % – går till anslag och program samt kvalificerar till erkänsla i begränsad upplaga under Kampanj 100, Melvin Jones Fellowship och Progressive Melvin Jones Fellowship. Donationer som görs till denna fond kvalificerar inte till anslag för klubbar och distrikt som påverkar samhället.

Ge ditt bidrag

Stöd dem runtom i världen som behöver hjälp med finna trygghet och säkerhet, genom att donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. I tider av stora behov har vänlighet betydelse.

Gör vänlighet till handling