Hem Miljön

Miljön

Vi bryr oss om vår planet. Det är därför vi är hängivna i insatserna att hjälpa Lions medlemmar att ta sig an storskaliga projekt som kommer att skapa en bärkraftig och frisk framtid för kommande generationer. Vi arbetar hårt för att hålla vår planet i bästa möjliga form, från återvinningsprogram till att säkerställa att alla har tillgång till rent vatten. 

En miljö av givande

Vi har alla ett ansvar att hålla vår planet ren, säker och frisk för kommande generationer. Du kan göra stor påverkan, genom att donera i dag.

Donera nu