Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Designated Grants

Riktade anslag

Utöver de anslag som Lions medlemmar kan ansöka om beviljar stiftelsen årligen miljoner till andra projekt och program som påverkar människors liv globalt tack vare riktade anslag.

Om riktade anslag

Riktade anslag innebär öronmärkta medel för ett speciellt syfte. Dessa medel räknas inte in bland medel till humanitära anslag och måste stödja specifika projekt. Exempel på nyligen riktade anslagsmedel är stöd till flyktingar i Europa samt Lions mässlingsinitiativ En spruta, ett liv.

Lions stiftelse

Lions Clubs International Foundation har gjort enastående insatser under fem decennier, vilket har förbättrat Lions hjälpinsatser och dess påverkan runtom i världen.