Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Designated Grants

Riktade anslag

Utöver de anslag som Lions medlemmar kan ansöka om beviljar stiftelsen årligen miljoner till andra projekt och program som påverkar människors liv globalt tack vare riktade anslag.

Om riktade anslag

Riktade anslag innebär öronmärkta medel för ett speciellt syfte. Dessa medel räknas inte in bland medel till humanitära anslag och måste stödja specifika projekt. Exempel på nyligen riktade anslagsmedel är stöd till flyktingar i Europa samt Lions mässlingsinitiativ En spruta, ett liv.

Lions stiftelse

Lions Clubs International Foundation har gjort enastående insatser under fem decennier, vilket har förbättrat Lions hjälpinsatser och dess påverkan runtom i världen.