Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Resurscenter Vanliga frågor om medlemsprogrammet för familjer

Vanliga frågor om medlemsprogrammet för familjer


Hur fungerar medlemsavgiften för familjer?

Den första familjemedlemmen (huvudmannen i hushållet) betalar full internationell medlemsavgift (USD 43) och upp till fyra efterföljande kvalificerade familjemedlemmar betalar endast halv internationell medlemsavgift (USD 21,50). Alla familjemedlemmar måste betala inträdesavgift (USD 35).

Kan en ständig medlem ingå i en familjenhet?

Ja. Vid certifiering av en familj ska den ständiga medlemmen anges som huvudman för hushållet.

Kan små barn ingå i en familjeenhet?

Formellt medlemskap är begränsat till personer som är myndiga. Klubbar uppmuntras att låta barn vara med som frivilliga i aktiviteter lämpliga för deras ålder, och att stå fadder för en leoklubb.

Hur kan min familj bli certifierad som en familjeenhet?

Klubbsekreteraren måste du fylla i certifieringsformuläret för familjeenheten och skicka in den tillsammans med månatliga medlemsrapporten eller skicka in certifieringen på MyLCI. Fyll i certifieringsformuläret för chartermedlemmar på rapporten över chartermedlemmar. Omcertifiering behövs bara vid ändring av adress eller medlemsstatus.

Hur tar man bort en familjemedlem eller familjeenhet?

För att ta bort en familjemedlem från klubbens medlemslista måste medlemmen först tas bort från familjeenheten. Se videon MyLCI familjeenheter för mer information.