Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Projekt om blindhet bland barn

Projekt om blindhet bland barn

 

Barns ögon är känsliga och särskilt mottagliga för infektioner, skador och näringsbrist. Blindhet bland barn kan orsakas av ett flertal olika förhållanden, såsom A-vitaminbrist, gråstarr från röda hund, ärrbildning på hornhinnan från mässling och retinopati på grund av för tidig födsel. Redan från födseln är syn är mycket viktig för barns utveckling. Trots att tidig upptäckt av synproblem är mycket viktigt saknar många länder med låga inkomster synvårdstjänster för att diagnostisera och behandla blindhet eller synproblem.

Sedan år 2001 har LCIF och Världshälsoorganisationen samarbetat för att bekämpa blindhet som kan undvikas runt om i världen.

Om projektet

Genom ett samarbete med Project for Elimination of Avoidable Childhood Blindness har 56 behovsbaserade Lions synvårdscenter för barn upprättats eller förstärkts i länder runtom i världen. Dessa center är speciellt inriktade på att tillhandahålla synvårdstjänster såsom undersökningar, behandling och rehabilitering och har varit till nytta för över 150 miljoner barn runt om i världen.

LCIF beviljade nära USD 7 miljoner i SightFirst-anslag för att finansiera detta initiativ vilket fokuserar på att utbilda synvårdspersonal, utveckla team för operationer, förbättra infrastruktur och etablera synvårdstjänster för nedsatt syn. Som partner övervakar WHO samordningen av projektet och följer upp samt utvärderar aktiviteter.

Våra resultat

 
  • Sedan projektet startade har 152 000 000 barn har fått hjälp genom undersökningar, förebyggande åtgärder, behandling och operationer.
  • 37 000 000 barn har nåtts genom undersökningar inom primärvården.
  • 56 000 ögonläkare och sjukvårdspersonal har deltagit i utbildning.
  • 56 behovsbaserade ögonvårdcenter upprättade i 30 länder (46 specialistcenter och 10 satellitcenter).

Syn till alla

SightFirst-programmet är ett av stiftelsens mest framgångsrika program och det finansierar insatser som bekämpar de största orsakerna till blindhet som kan förhindras samt tillhandahåller hjälp till personer som är blinda eller har nedsatt syn. Detta uppnås med stöd av system för synvård samt utveckling av utbildning och infrastruktur.