Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu Uuden klubin matka

Uuden klubin matka

Liittykää 47 000 muun klubin mukaan ja tuokaa ihmisiä yhteen parantamaan paikkakuntanne asukkaiden elämää!

Kerätkää ihmiset yhteen

Paikkakunnan palvelemiseen tarvitaan yhteisöä. Lionsklubeissa vähintään 20 jäsentä sitoutuu parantamaan paikkakunnan asukkaiden elämää. Kyseessä voi olla kaupunki tai kylä, vai vaikkapa erityisryhmä suuremmalla alueella. Klubit tekevät palvelusta mahdollisen kun niillä on enemmän jäseniä, uusia ideoita ja enemmän yhteyksiä paikkakuntalaisiin.

Miten perustaa klubi

Päättäkää mikä klubinne tarkoitus on

Jokainen klubi on ainutlaatuinen aivan kuten sen palvelema yhteisö...ja mahdollisuuksia on loputtomasti. Lionsklubin jäsenet päättävät miten he haluavat palvella paikkakuntaa.  Lions Clubs International voi auttaa teitä löytämään oman tarkoituksenne esittelemällä teille ideoita ja parhaita toimintatapoja, jotka ovat auttaneet klubeja eri puolilla maailmaa.

Palveluun tarvittavat työkalut 
Paikkakunnan tarpeiden arviointi

Määritelkää oma identiteettinne

Tehkää klubista sellainen, että se vastaa jäsenten tarpeisiin. On sitten kyse perinteisestä klubista, joka järjestää säännöllisiä kokouksia tai tapaa virtuaalisesti verkossa, etsikää sellainen klubityyppi joka sopii teille ja joka tekee palvelusta mielekästä teille.

Teidän klubinne, teidän tapanne!
Klubin laatualoite
Lionsklubin Mallisäännöt ja ohjesäännöt
Perustamisjuhla

Verkostoitukaa ja oppikaa uutta

Vaikka kaikki klubit ovat ainutlaatuisia, ne eivät ole yksin.  Oppikaa uutta muilta klubeilta ja paikallisilta johtajilta, jotka haluavat kertoa heidän kokemuksistaan ja mentoroida uusia johtajia sekä jakaa Lions Clubs Internationalin tarjoamia resursseja.

Opaslionohjelma
Klubivirkailijoiden verkkosivut ja e-Kirjat

Kasvakaa

Laajentakaa projekteja ja vahvistakaa innostusta kannustamalla muita samanmielisiä ihmisiä tulemaan mukaan klubiinne!

Rekrytointimateriaalit

Erinomaisen toiminnan saavuttaminen

Erinomaisuuden saavuttaminen tarkoittaa, että palvelette paikkakuntaanne, vahvistatte klubia ja toimitte tehokkaasti sekä tiedotatte paikkakunnalla mitä te teette.

Klubin laatualoite
Klubin erinomaisuuspalkinto