Tutustu Palvelemme turvallisesti -resurssit sivuun, josta löydät vinkkejä ja työkaluja palvelemaan yhteisöänne
turvallisesti ja lahjoittamaan LCIF:lle voimaannuttamaan lionien palvelua, kun palvelette turvallisesti kotoa käsin.

Etusivu Home Resurssikeskus Join Together -ohjelma

Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän työkalut


Johtajakoulutuksen kehittäminen on tärkeää kaikille organisaatioille, myös Lions Clubs Internationalille. Maailmanlaajuinen toimintaryhmä - Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä (GLT) tarjoaa vision, ohjauksen ja motivaation, jotta voimme vaikuttaa positiivisesti järjestömme toimintaan ja varmistaa asemamme maailmanlaajuisena johtajana palvelun antamisessa tulevina vuosina. Alla olevien resurssien on tarkoitus auttaa GLT:tä heidän roolissaan johtamisen kehittämisessä.

Arviointi, suunnittelu & tunnustusresurssit

Learn-sovellukseen liittyviä resursseja

Learn-sovellus lionsklubien jäsenportaalissa on kaikkien lionien ja leojen käytettävissä. Learn tarjoaa lionjäsenille yhden paikan, josta he löytävät kursseja Lionien oppimiskeskuksessa (LLC), voivat etsiä LCI:n järjestämiä instituutteja (ALLI, FDI & LCIP), hakea tietoa paikallisesta koulutuksesta, josta Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) koordinaattorit ovat ilmoittaneet sekä nähdä koulutuksen suorittamiseen liittyvät tiedot.

Koulutukseen liittyvät apurahat & Opetussuunnitelman resurssit

Lisäresurssit

Ota yhteyttä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän tukihenkilöstöön