Tutustu Palvelemme turvallisesti -resurssit sivuun, josta löydät vinkkejä ja työkaluja palvelemaan yhteisöänne
turvallisesti ja lahjoittamaan LCIF:lle voimaannuttamaan lionien palvelua, kun palvelette turvallisesti kotoa käsin.

Etusivu Resurssikeskus Alueellisen lionjohtajien koulutusinstituutin kurssiohjelma aineistot (RLLI)

Alueellisen lionjohtajien koulutusinstituutin kurssiohjelma-aineistot (RLLI)


 

Johtajakoulutuksen kehittämiseen liittyvä apurahaohjelma

Ilmoita paikallisesti järjestetystä ja rahoitetusta RLLI-instituutista osoitteeseen leadershipdevelopment@lionsclubs.org

Alueellinen lionien johtakoulutusinstituutti (RLLI) Suunnitteluopas

Tältä sivulta löytyvät opintosuunnitelmat ja siihen liittyvät materiaalit ja osanottajille jaettavat monisteet ohjaajalle. Anna Ohjaajan valmistautumisopas kouluttajille ennen kuin he palaavat tälle sivulle lataamaan kunkin koulutusistunnon materiaalit.

Ohjaajan valmistautumisopas

Tämä osa sisältää materiaaleja, joita tarvitaan lionjäsenten johtamistaitoja kehittävän koulutuksen järjestämiseen.
 

Istuntojen aineistot

Avajaisistunto
Moninaisuus
Lionismin perusteet
Paikalliset aiheet ja mahdollisuudet
Klubin jäsenten motivoiminen
Henkilökohtainen tehtävälausunto
Julkinen puhuminen
Klubin tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen
Ajanhallinta
Tiimityö

Avajaisistunto
Tässä istunnossa on erilaisia ryhmäaktiviteetteja ja kevennyksiä, joiden avulla kouluttaja saa yhteyden osanottajiin ja kykenee luomaan myönteisen aikuiskoulutusympäristön.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja

Moninaisuus
Tässä sessiossa tutustutaan moninaisuuden ulottuvuuksiin ja etuihin, joita se voi antaa klubeille. Osallistujat oppivat strategioita haasteiden voittamiseen ja tapoja luoda moninaisuutta tukevan ilmapiirin.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint-diat

Lionismin perusteet
Tässä sessiossa osallistujat saavat kattavan kuvan järjestön historiasta, periaatteista ja rakenteesta samalla, kun he perehtyvät jäsenyyden etuihin.

Esitehtävä
Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint-diat
Moniste

Paikalliset aiheet ja mahdollisuudet
Tämä istunto antaa tilaisuuden muodolliseen koulutusistuntoon tai aihekohtaiseen keskusteluun osallistujien tarpeiden ja/tai kiinnostuksenkohteiden mukaan.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja

Klubin jäsenten motivoiminen
Tässä istunnossa perehdytään henkilökohtaisiin tarpeisiin ja motivaatioon sekä käsitellään toimintaa, joka voi luoda tai rajoittaa motivaatiota.

Esitehtävä
Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint-diat
Moniste

Henkilökohtainen tehtävälausunto
Tässä istunnossa osallistujia opastetaan sarjassa aktiviteetteja, joiden avulla he voivat laatia henkilökohtaisen toiminta-ajatuksen.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint-diat

Julkinen puhuminen
Tämä sessio antaa lionjohtajalle raamit puheiden valmisteluun ja ohjeita niiden tehokkaaseen pitämiseen.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint-diat
Moniste

Klubin tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen
Tässä istunnossa painotetaan toiminnan ohjaamista tavoitteita asettamalla ja tarjotaan menetelmä, jonka avulla voi suunnitella, miten tavoitteet saavutetaan.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint-diat

Ajanhallinta
Tässä istunnossa käsitellään ajanhallinnan tärkeyttä, keskustellaan esteistä, jotka tekevät siitä hankalaa, ja tunnistetaan keinoja, joiden avulla osallistujat pystyvät selviämään näistä esteistä.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint-diat

Tiimityö
Tämä istunto esittelee lioneille ryhmien ominaisuudet ja miten tehokkaat työryhmät kehittyvät.

Ohjaajan opas
Osallistujan käsikirja
PowerPoint-diat