Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu Resurssikeskus Maailmanlaajuisen toimintaryhmän resurssit

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän resurssit

Vahvojen palveluprojektien tarjoaminen antaa nykyisille jäsenille mahdollisuuksia innostua uudelleen jäsenyydestä. Sitä kautta myös mahdolliset uudet jäsenet pääsevät näkemään mitä me teemme paikallisella tasolla ja he saavat lisätietoja maailmanlaajuisesta työstämme.

Tätä kautta saamme uusia jäseniä klubeihin ja nykyiset jäsenet pysyvät toiminnassa mukana. Jäsenmäärä kasvaa palvelun kautta. Jotta meillä on dynaamisia palveluprojekteja, ohjelmia ja klubeja, tarvitsemme hyviä johtajia.

Tämän vuoksi me tarjoamme mahdollisuuksia johtamistaitojen kehittämiseksi,jotta kaikki voivat saada tarvittavat taidot ja kehittää niitä.

Maailmanlaajuisen toimintaryhman kehitussuunitelmat ja edistymisraportit

Taskuopas

Keskusteluaiheet

PowerPoint

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän henkilökunnan yhteystiedot

GLT-työkalupakki

GMT-työkalupakki

GST-työkalupakki

GAT-edustajan työkalupakki

Maailmanlaajuinen toimintaryhmä

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän johtajat

Ota yhteyttä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän tukihenkilökuntaan

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän yleiskatsaus (PowerPoint)

Piirin GAT-Rahoitus

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän painopistealueet