Tutustu Palvelemme turvallisesti -resurssit sivuun, josta löydät vinkkejä ja työkaluja palvelemaan yhteisöänne
turvallisesti ja lahjoittamaan LCIF:lle voimaannuttamaan lionien palvelua, kun palvelette turvallisesti kotoa käsin.

Etusivu Designated Grants

Nimetyt apurahat

Niiden apurahaohjelmien lisäksi, joita lionit voivat hakea, myönnämme vuosittain miljoonia dollareita muihin hankkeisiin ja ohjelmiin, jotka vaikuttavat ihmisten elämään maailmanlaajuisesti. Säätiö tekee tämän nimettyjen apurahojen kautta.

Apurahan hakeminen

Nimetyt apurahat ovat varoja, joiden käyttö on rajattu tiettyyn tarkoitukseen. Varoja ei merkitä yleiseen humanitaariseen apuraharahastoon ja niiden tulee tukea tiettyjä projekteja. Tästä rahastosta on myönnetty varoja pakolaisten auttamiseksi Euroopassa ja lionien "Yksi rokotus, Yksi elämä" -tuhkarokkoaloitteelle.

Lionien säätiö

Lions Clubs Internationalin säätiö on saanut paljon aikaan yli viiden vuosikymmenen ajan - se on auttanut laajentamaan lionien palvelutyötä kaikkialla maailmassa.