Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu Designated Grants

Nimetyt apurahat

Niiden apurahaohjelmien lisäksi, joita lionit voivat hakea, myönnämme vuosittain miljoonia dollareita muihin hankkeisiin ja ohjelmiin, jotka vaikuttavat ihmisten elämään maailmanlaajuisesti. Säätiö tekee tämän nimettyjen apurahojen kautta.

Apurahan hakeminen

Nimetyt apurahat ovat varoja, joiden käyttö on rajattu tiettyyn tarkoitukseen. Varoja ei merkitä yleiseen humanitaariseen apuraharahastoon ja niiden tulee tukea tiettyjä projekteja. Tästä rahastosta on myönnetty varoja pakolaisten auttamiseksi Euroopassa ja lionien "Yksi rokotus, Yksi elämä" -tuhkarokkoaloitteelle.

Lionien säätiö

Lions Clubs Internationalin säätiö on saanut paljon aikaan yli viiden vuosikymmenen ajan - se on auttanut laajentamaan lionien palvelutyötä kaikkialla maailmassa.