Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu LCIF:n apurahojen kautta saavutetut tulokset

LCIF:n apurahojen kautta saavutetut tulokset

Joka vuosi jätämme jälkeemme positiivisen vaikutuksen lionsklubeille myöntämiemme apurahojen kautta. Näiden apurahojen avulla lioneilla on mahdollisuus toteuttaa laajan mittakaavan palvelualoitteita, jotka eivät olisi mahdollisia ilman rahallista tukea. On suuri kunnia voida auttaa lioneita, jotka antavat jo niin paljon itsestään muiden hyväksi.

LCIF:n vastaus koronavirukseen

Lue viimeisimmät tiedot LCIF:n vastauksesta COVID-19-pandemiaan, miten hakea apurahaa ja miten tukea LCIF:n tekemää työtä.

Saavutukset

 

Viimeisen toimivuoden aikana LCIF myönsi 1 360 apurahaa, yhteensä yli 41 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

2019-2020 Vuosikertomus

NÄKÖKYVYN
säilyttäminen

 

Myönnetty $11 761 024 näkökykyyn liittyvien apurahojen kautta lioneille, jotta he pystyvät tarjoamaan näköhuollon palveluja maailman syrjäisimmilläkin alueilla. Lue lisää työstämme näkökyvyn suojelemiseksi.

NUORISON
tukeminen

 

Myönnetty US$6 021 546 apurahoina tukemaan oppilaiden taitoja vastustaa huumeita ja alkoholia sekä tukemaan positiivista käyttäytymistä ja estämään kiusaamista. Lue lisää työstämme nuorten tukemiseksi.

Kohteena
DIABETES

 

Myönnetty US$2 679 731 Diabetesapurahoina, jotka ovat tukeneet lioneita lisäämään diabetestiedotusta, koulutusta ja hoitoja alueilla, joilla sairaus ymmärretään väärin ja sitä esiintyy runsaasti. Lue lisää diabetekseen liittyvästä työstämme.

Annamme
HÄTÄ-
APUA

 

Myönnetty US$8 253 110 hätäapuun apurahoina lioneille, jotta he pystyvät antamaan välitöntä ja pitkän aikavälin apua tulvien, maanjäristysten ja muiden luonnonkatastrofien jälkeen. Lue lisää työstämme luonnonkatastrofien uhrien auttamiseksi.

Tuemme
HUMANITAARISIA
ALOITTEITA

 

Myönnetty US$12 370 645 apurahoina tukemaan lionien humanitaarisia aloitteita,* joiden kautta lionit pystyvät vahvistamaan paikkakuntia tarjoamalla apua tarpeen mukaan. Lue lisää humanitaarisista aloitteista.*Humanitaarisiin aloitteisiin kuuluvat lapsuusiän syöpä, nälän helpottaminen ja ympäristön suojeleminen.

Hallituksen hyväksymät apurahat

Humanitaarinen avustustyö on kriittinen osa Lions Clubs Internationalin toimintaa. Lions Clubs Internationalin osana Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee lionien työtä apurahojen avulla, joita se myöntää lisäämään lionien palveluvoimaa heidän auttaessaan ihmisiä ja yhteisöjä paikallisesti ja yli kansallisten rajojen.

LCIF palvelee lioneita. Lionit palvelevat maailmaa.

LCIF on valmiina tukemaan lionien palvelua. Jos teillä on suunnitteilla laajan mittakaavan projekti, johon tarvitsette rahoitusta, ottakaa meihin yhteyttä. Pystymme ehkä auttamaan.