Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem VANLIGA FRÅGOR OM DONATIONER

Du har frågor. Vi har svar.

Vi vill göra donationsupplevelsen så enkel och smidig som möjligt. Ta en titt på frågor och svar nedan, för att få större förståelse för donationer till stiftelsen. 

Frågor och svar

Kan jag använda donationer från min Facebook-insamling gentemot MJF/PMJF?

Donationer till Facebook-insamlingar tillgodoräknas inte automatiskt till ditt eller insamlingsorganisatörens MJF/PMJF konto, såvida inte donatorn kontaktar LCIF. När du genomför Facebook-insamlingar som stödjer LCIF måste du skicka en kopia av donationskvittot till LCIF Donor Services, donorassistance@lionsclubs, för att donationen ska tillgodoräknas. Om du stödjer någon annans Facebook-insamling till LCIF och vill att din donation ska tillgodoräknas till ditt eller organisatörens MJF/PMJF-konto måste du skicka en kopia av ditt donationskvitto till donorassistance@lionsclubs.org.

Jag är intresserad av att göra en donation till LCIF. Vilka möjligheter finns?

Donationer kan göras av en privatperson eller i någon annan persons namn. Vi erbjuder många former av erkänsla och utmärkelser. För information om de donationer som kan göras till LCIF och program för erkänsla besöker du avsnittet olika sätt att ge på webbplatsen.

Vilken är donationsprocessen? 

Donationer kan göras på webbplatsen www.lcif.org/donate eller skickas till LCIF.

Alla checkar ska vara i US-dollar, dragna på en bank i USA och ska skickas till:
      Lions Clubs International Foundation
      Department 4547
      Carol Stream, IL 60122, USA

Banköverföringar ska skickas till:
      JP Morgan Chase, N.A.
      10 S. Dearborn Street
      Chicago, IL 60603
      ABA-nummer 021000021
      Kontots namn: Lions Clubs International Foundation
      Kontonummer: 754487312
      Swift-kod: CHASUS33

I länder där LCI har bankkonton kan medel sättas in i lokal valuta. Se till att kontrollera organisationens officiella växelkurser som visas på klubbens månatliga kontoutdrag. När du skickar in medel via lokal insättning är det viktigt att faxa, skicka brev eller e-post till LCIF med en kopia av bankens insättningskvitto och information angående vem donationen skall tillgodoräknas.
Om medel uppfyller kriterierna för Melvin Jones Fellowship (donationer gjorda till allmänna anslag för att stödja ungdomar, tillgodose humanitära behov, tillhandahålla katastrofhjälp, bevara syn samt till område med störst behov) kan MJF-erkänsla erhållas. Normal handläggningstid för MJF är två till fyra veckor. Många länder kan ta ut tullavgifter och moms för import av MJF-plaketter eller annan erkänsla och utmärkelser. Ansvaret för dessa avgifter ligger på den person eller den lokala klubb som tar emot föremålen.

Finansierar donationer administrativa kostnader eller går 100 procent av donationerna till hjälpinsatser?

Ekonomiskt ansvar och transparens är viktigt för LCIF. LCIF fortsätter säkerställa att alla donerade medel används effektivt, för att kunna hjälpa ännu fler människor. Donationer finansierar lång- och kortsiktiga programkostnader, bland annat anslag. Baserat på förväntad avkastning på investeringar förväntas investeringarnas avkastning vara tillräcklig för att täcka förväntade kostnader för administration och utvecklingskostnader.

Hur kan LCIF jämföras med andra välgörenhetsorganisationer?

LCIF är stolt över sin mångåriga historia med projekt av hög kvalitet. LCIF står för kvalitet (effektiva program med utmärkt uppföljning), är effektiv och unik (den enda av Lions stiftelser som hjälper hela världen). Faktum är att stiftelsen har blivit utsedd till den främsta ideella organisationen att samarbeta med av tidningen Financial Times.

LCIF:s donatorer kan vara säkra på att deras donationer används till stöd för de program som de är ämnade för. Lär dig mer om vårt betyg hos Charity Navigator.

Hur kan jag lära mig mer om LCIF: finansiella effektivitet?

Vi uppskattar möjligheten att ge dig mer information om våra finanser och program. Du kan läsa vår senaste årsrapport. För mer information om tidigare års ekonomi läser du våra reviderade bokslutshandlingar, eller LCIF:s skattedeklaration (formulär 990).

Vilka typer av erkänsla finns?

Det finns flera olika typer av erkänsla beroende på vilken typ av donation som har gjorts. Denna erkänsla skickas till donatorn. Observera att många länder kan ta ut tullavgifter och moms för import av plaketter. Ansvaret för dessa avgifter ligger på den person eller lokala klubb som erhåller plaketten.

Kan man öronmärka en donation till ett specifikt ändamål eller projekt genom LCIF? I så fall, kan jag motta Melvin Jones Fellowship (MJF) för min donation?

LCIF ber alla donatorer att donera till Kraften i hjälpinsatser, vilket innebär en donation till LCIF som stödjer LCIF:s alla frågor eller till Katastrofhjälp, vilket också innebär en donation till LCIF, men som är avsedd endast för katastrofhjälp. Tyvärr kan LCIF inte ta emot donationer till specifika lokala projekt. Emellertid stödjer stiftelsen många av Lions projekt och initiativ genom anslagsprogram för projekt som uppfyller anslagskriterierna.

Kan en utmärkelse, till exempel Melvin Jones Fellowship, skickas ut innan LCIF har mottagit donationen?

LCIF:s styrelsepolicy kräver att donationen måste ha mottagits vid huvudkontoret innan erkänsla kan skickas ut. För att vara säker på att behandlingen går fort och att erkänsla skickas ut snabbt ska nödvändig dokumentation finnas med, exempelvis en ifylld ansökningsblankett om Melvin Jones Fellowship.

Bör bidrag samlas ihop och skickas till LCIF då och då?

Donationer bör skickas utan dröjsmål. Därmed kan givarens information hållas uppdaterad och LCIF kan skicka erkänsla och utmärkelser. Dessutom kan checkar bli för gamla så att det ibland krävs en ny check från donatorn.

Hur bör donationer skickas?

I USA är det bäst att skicka en personlig check eller bankcheck. Checkar som skickas från länder utanför USA måste vara i US-dollar och dragna på en bank i USA, vilket snabbar upp behandling och minskar höga internationella bankavgifter. Checkar bör skickas till LCIF:s postboxadress, inte LCIF:s fysiska adress. I länder där LCI eller LCIF har bankkonton kan medel sättas in i lokal valuta till ett motvärde i USD som motsvarar aktuellt belopp. Man ska då använda Lions officiella växelkurs som finns angivet på klubbens månatliga kontoutdrag. En kopia på bankkvittot måste skickas till LCIF tillsammans med ifyllda donationsformulär. Faxa eller skicka dokumentationen till LCIF Donor Services.

Till vem ska checkar ställas ut på?

Checkar ska ställas ut på LCIF. Ange syftet med donationen, till exempel "Melvin Jones Fellowship/mottagarens namn", "klubbplakett", "36 stödjande medlemmar", "till Melvin Jones Fellowship" osv.).

Kan jag betala min donation med mitt kreditkort?

LCIF kan ta emot donationer som betalas med kreditkort från Visa, MasterCard, American Express och Discover. Donationer kan göras säkert och snabbt på webbplatsen. Tar inte emot kreditkortsdonationer via telefon. Om du behöver hjälp med att göra en donation på webbplatsen kontaktar du avdelningen Donor Assistance.

Vilken är LCIF:s återbetalningspolicy?

Återbetalning av donation kan göras inom 30 dagar efter det att donationen har handlagts. Återbetalningar kommer att skickas på samma sätt som den ursprungliga donationen gjordes. Donationer via kreditkort kommer att returneras till det kreditkort som ursprungligen användes. Vänligen kontakta LCIF Donor Services för mer information via telefon 630-203-3836 eller via e-post donorassistance@lionsclubs.org.

Vill du ha ännu mer information?

För frågor om tidigare donationer, att göra en ny donation eller att beställa erkänsla såsom Melvin Jones Fellowship kontaktar du Donor Assistance via telefon 630-203-3836 eller via e-post DonorAssistance@lionsclubs.org. Du kan även läsa frågor och svar, för mer information om hur LCIF använder donationerna.