Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem Våra globala frågor

Våra globala frågor

Varje resa börjar med ett enda steg. En hjälpande hand, ett uppmuntrande ord eller en gåva av generositet är ofta allt som behövs för att bringa hopp där det behövs allra mest.

Under de senaste 100 åren har vänlighet från Lions och Leos mångfaldigats över landsgränser, oceaner och kontinenter. Med över 1,4 miljoner medlemmar har vi nu möjlighet att verkligen förändra världen.

Det är därför vi förenar våra globala hjälpinsatser kring fem angelägna områden. Dessa globala frågor utgör en betydande utmaning för mänskligheten, men vi anser att det är vår tur att tillgodose dem.

Diabetes

Vi genomför hjälpinsatser, för att minska förekomsten av diabetes och förbättra livet för dem som har diagnostiserats.

Syn

Vi genomför hjälpinsatser, för att förhindra blindhet som kan förebyggas och förbättra livskvalitén för människor som är blinda eller har nedsatt syn.

Hungersnöd

Vi genomför hjälpinsatser, för att alla människor i samhället ska ha tillgång till näringsriktig mat.

Miljö

Vi genomför hjälpinsatser, för att långsiktigt skydda och återställa vår miljö och därmed förbättra miljön i alla områden.

Barncancer

Lions och Leos tillhandahåller stöd och hjälp till barn och familjer som har drabbats av barncancer, genom hjälpinsatser som verkligen påverkar.

Serviceutmärkelser

Vänlighet har betydelse

Kreativa och innovativa serviceprojekt som främjar våra globala frågor är till fördel för samhällen runtom i världen — och det är precis vad vinnarna av utmärkelsen Vänlighet har betydelse exemplifierar. För att se de vinnande klubbarna och lära dig mer om några av deras serviceprojekt besöker du webbsidan om utmärkelsen Vänlighet har betydelse.