Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem The Lions Blog Hjälper alla pensionärer
Vänlighet har betydelse

Hjälper alla pensionärer

Erin Kasdin 13.04.2021

Lions gör insatser för att hjälpa pensionärer med sprutor

 

När den lilla staden Barkhamsted, Connecticut, USA, fick den första leveransen av vaccinationer till sina pensionärer över 75 år insåg borgmästaren Don Stein att de skulle behöva hjälp med att navigera portalen på internet, där de måste registrera sig för att få sina sprutor. Och han visste exakt vem han skulle vända sig till.

”Vi är en sovstad”, säger Stein. ”Vi förlitar oss mycket på frivilliga för att saker ska bli gjorda. Det är där organisationer som Lions är viktiga.”

Bild av några medlemmar i Lions Club Barkhamsted. Denna klubb har genomfört hjälpinsatser på sin hemort sedan 1966.

Barkhamsted är en stad med 3 700 innevånare och alla känner till Barkhamsted Lions Club. Klubben stödjer huvudsakligen ett center för pensionärer, vilket drivs helt av frivilliga, och Educated Canines Assisting with Disabilities (ECAD). Faktum är att klubben har startat klubbfilialer för varje projekt, för att kunna genomföra dem på ett bättre sätt.

”Vi har funnit att ett av de bästa sätten att rekrytera nya medlemmar är att bjuda in vänner med hjärta, för att delta i ett lokalt projekt och det engagerar dem så mycket att de blir medlemmar”, säger Dave Roberts, tidigare distriktsguvernör och president i Barkhamsted Lions Club.

Roberts har lagt pensionärscentret under sina vingar. ”Det är en stor lycka att vårt pensionärscenter har honom”, säger Lucille Delany, som fyllde 83 i februari. Före COVID-19 gick hon och hennes make dit för att äta lunch varje tisdag. En gång i månaden genomförde centret ett knytkalas med middag. ”Det var vårt sociala liv, förstår du”, säger hon. ”Vi träffade många trevliga människor där.”

När pandemin slog till hjälpte Lions medlemmar till på flera olika sätt, bland annat genom att hämta och leverera mediciner till pensionärerna. ”I början av pandemin var det ett antal pensionärer som inte ville gå ut alls”, säger Stein. ”Så Lions och hela staden samarbetade för att ge människor stöd.”

Stein visste att för att pensionärerna skulle kunna boka sina vaccinationer på internet skulle det krävas erfarna frivilliga som kunde ringa många samtal på kort tid. De började med att använda stadens röstlängd, för att identifiera och ringa alla över 75 år.

De frivilliga fick en text de skulle framföra till varje pensionär och en lista med pensionärer att ringa. De upprätthöll social distans, genom att ringa från flera olika ställen i staden. Om ingen svarade lämnade de frivilliga ett detaljerat meddelande om hur de kunde ringa tillbaka till staden om de behövde hjälp med att boka in sin tid.

”Vissa pensionärer var ensamma och uppskattade att prata en stund, även om de inte behövde hjälp med att boka in sina vaccinationer”, säger Roberts. ”En pensionär nämnde att hennes man hade gått bort nyligen och att hon ville donera alla hans glasögon till Lions.” När alla hade ringts upp returnerades telefonlistorna och tillhörande noteringar till staden.

Hittills har de bokat in nära 300 vaccinationer.

Lions har även hjälpt till med transporter till vaccinationerna för de pensionärer som behöver. ”Många pensionärer vill inte köra bil under vintermånaderna och andra har ingen bil alls”, säger Roberts.

Delany och hennes man är mycket tacksamma över att pensionärscentret finns och ser fram emot när allt kan öppna upp igen. ”När vi var yngre tänkte vi, ’vi väntar nog tills vi blir äldre’”, säger hon. ”Vi trodde inte att vi var tillräckligt gamla för att besöka pensionärscentret, men när vi gjorde det blev vi så glada.”


Erin Kasdin är senior redaktör för tidningen LION.

Coronapandemin (COVID-19) har påverkat samhällen runt om i världen olika sätt. För att säkerställa att vi hjälper på säkra sätt, oavsett var vi bor, bör Lions följa riktlinjerna från USA:s nationella folkhälsomyndighet, världshälsoorganisationen eller lokala folkhälsomyndigheter. Besök vår sida om att hjälpa på säkra sätt för resurser om hur du kan hjälpa ditt samhälle.