Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem The Lions Blog När diabetes ökar räddar kameror människors syn
Vänlighet har betydelse

När diabetes ökar räddar kameror människors syn

Jamie Weber 24.02.2021

I Ventura County, Kalifornien, USA, har mer än 26 procent av den vuxna befolkningen diabetes, vilket är 13 procent högre än det nationella genomsnittet. Bland dem som är inlagda på sjukhus i Ventura County är diabetes orsaken i sju procent av fallen. På grund av dessa höga siffror oroas många av risken för diabetisk retinopati.

Stor risk för människors syn
Diabetisk retinopati orsakas av ständigt höga blodsockernivåer, men i sjukdomens tidiga skede orsakar den ofta inga symptom. Emellertid, om den inte behandlas kan den leda till total och permanent blindhet.

Tidig upptäckt är nyckeln till att stoppa framskridandet av diabetisk retinopati.

Diabetisk retinopati kan vara förrädisk, eftersom den ofta börjar med bara grumlig syn. Utan tillgång till den tekniska utrustning som kan upptäcka den kanske man inte är särskilt orolig över grumlig syn eller kanske inte förstår de skador som kan uppstå.

Tidig upptäckt är nyckeln till att stoppa framskridandet av diabetisk retinopati. Med kännedom om sjukdomen och dess problem kan man förhindra ytterligare skador, genom att hantera sin diabetes, hålla koll på blodsocker och kolesterol samt vara uppmärksam på synförändringar.

I Ventura County förstod initiativet Lions-Anthem Foundation Healthy Heroes problemet och beslutade sig för att göra en insats.

Partnerskap för god hälsa i samhället
Tack vare initiativet Lions-Anthem Foundation Healthy Heroes kan projekt under ledning av Lions och allmänheten förbättra hälsan bland människor runtom i USA. Anthem Foundation tillhandahåller anslag till Lions Clubs International Foundations (LCIF), vilken i sin tur beviljar anslag till Lions klubbar och distrikt med målet att förbättra lokal hälsa och friskvård. Dessutom genomförs varje höst Lions-Anthem frivilligdagar i hela USA. Sedan 2015 har Lions-Anthem frivilligdagar resulterat i nära 20 000 timmar av lokala hjälpinsatser, vilka har påverkat mer än 1,6 miljoner människor på ett positivt sätt.

Tack vare ett anslag på USD 100 000 har sju retinakameror placerats permanent vid sju hälsovårdskliniker runtom i Ventura County. Dessa kameror använder infrarött ljus med låg energi, för att upptäcka blodkärl i ögonen. Undersökningen är smärtfri och patienten behöver bara titta framåt under det att läkaren tittar efter svullnad, tecken på dålig blodcirkulation, onormala eller nya blodkärl samt ärrvävnad.

”Tack vare den generösa donationen från Anthem Foundation och LCIF för inköp av sju retinakameror till våra kliniker kunde vi undersöka 145 fler patienter under ett år, vilket resulterade i att vi upptäckte 39 fler fall”, sade Amy Towner, verkställande chef vid Health Care Foundation i Ventura County. ”Denna utrustning kommer att ha positiv påverkan under decennier.”

Hopp om framtiden
Antalet undersökningar har redan ökat med 33 procent under bara ett år, så det finns hopp om att rädda synen för de boende i Ventura County, där förekomsten av diabetes är hög och fortsätter att öka. Dessutom kan dessa retinaundersökningar skapa större medvetenhet om diabetes bland människor i området och samtidigt minska risken för dem som annars inte hade blivit diagnostiserade. Att ha vetskap om att man har diabetes är viktigare än någonsin, eftersom diabetespatienter är utsatta för större risk att drabbas av livshotande komplikationer av coronaviruset (COVID-19).

Enligt en studie från UCLA Center for Health Policy Research har 46 procent av befolkningen i Kalifornien prediabetes eller diabetes som inte har diagnostiserats. Det är 13 miljoner människor som löper hög risk att utveckla sjukdomen eller som redan har den utan att veta om det. Lyckligtvis för patienterna i Ventura County hjälper de nya retinakamerorna att rädda deras syn och deras hälsa. Kamerorna kan även upptäcka åldersrelaterad förändring av gula fläcken, glaukom (grön starr) och andra åkommor som kan påverka synen.

”Vi är glada över att kunna öka antalet retinaundersökningar i Ventura County”, sade Dr. David Pryor, regional vice president medicinsk chef vid Anthem Blue Cross. ”Dessa undersökningar kan upptäcka problem tidigt och till och med rädda liv.”

Tack vare partnerskapet mellan Anthem Foundation och LCIF har befolkningen i Ventura County bättre tillgång till retinaundersökningar och större chans att upptäcka diabetes innan den orsakar bestående skador.

För att lära dig mer om samarbetet mellan LCIF och Anthem Foundation läser du artikeln i tidningen LION.


Jamie Weber är marknadsföringsspecialist vid Lions Clubs International Foundation.

Coronapandemin (COVID-19) har påverkat samhällen runt om i världen olika sätt. För att säkerställa att vi hjälper på säkra sätt, oavsett var vi bor, bör Lions följa riktlinjerna från USA:s nationella folkhälsomyndighet, världshälsoorganisationen eller lokala folkhälsomyndigheter. Besök vår sida om att hjälpa på säkra sätt för resurser om hur du kan hjälpa ditt samhälle.