Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem The Lions Blog Sköter mangroveträd
Globala insatser

Sköter mangroveträd

Erin Kasdin 24.05.2021
Mangrove längsmed Surinams kust

Skötsel av kustens träd kan hjälpa till att rädda Surinam

Surinam är beläget vid den norra kusten av Sydamerika och är det minsta landet på denna kontinent, men Lions medlemmar där har spelat en viktig roll i insatserna att bekämpa klimatförändringar.

Att plantera mangroveträd förhindrar bördig jord från att sköljas bort av havet.

Förlust av de naturliga mangroveskogarna har orsakat erosion av Surinams leriga kustlinje. Tack vare slam från utloppet av Amazonfloden borde marken växa och inte försvinna, men de vallar som byggdes under 1960-talet för att bygga vägar som sammankopplade de östra och västra delarna av landet går rakt igenom de våtmarker där sötvatten och saltvatten blandas. Det är i områden med det uppblandade vattnet som mangrove verkligen trivs. Utan trädens rötter som binder slammet spolas mycket av den bördiga jorden bort.

Frisk mangrove är ett av de viktigaste och mest produktiva ekosystemen på jorden. Inte endast kan de tillhandahålla kustsamhällen med hållbart liv, utan de skyddar även kusterna från naturkatastrofer och enligt Mangrove Action Project kan de fånga upp mer koldioxid per hektar än alla andra typer av skogar.

Paramaribo Central Lions Club har stöttat mangroveprojektet vid Anton de Kom University of Suriname under vägledning av hydrologiprofessor S. Naipal sedan 2015.

”Erosionen av kustlinjen minskar jordbruksmarken”, skriver klubbpresidenten Glenn Tewari. ”Att plantera mangroveträd förhindrar bördig jord från att sköljas bort av havet.” Människor i Surinam förlitar sig på den bördiga jorden i sitt jordbruk där de producerar mat, men de återkommande översvämningarna på grund av erosion har gjort det svårt att bedriva jordbruk.

Professor Naipal har tagit sig an att rädda kusten och därmed rädda försörjningen för Surinams jordbrukare och även det känsliga ekosystem som förlitar sig på dem och Lions har agerat för att hjälpa till. Naipals insatser att reparera de skador som mänsklighetens utveckling har orsakat består av att bygga ställningar i de leriga vattnen, för att fånga upp sediment så att det finns tillräckligt med lera för mangroveträden att slå rot. När de nyplanterade mangroveträden har slagit rot kommer de förhindra oceanen att spola bort jorden.

Plantorna växer först i växthus från frön som har samlats in längsmed kusten. När de är redo planteras plantorna i leran intill spjälor som skyddar dem mot vågorna.

Lions medlemmar donerade det speciella vattenavvisande trädslag som krävs för att bygga ställningarna och säkerställa att de levereras till byggplatsen. De donerade även virket till växthusen där plantorna växer och hjälpte till med planteringen av dem. ”Vi arbetar med naturen, för naturen”, skriver Tewari. ”Virket kommer från inlandet, för att hjälpa till att skydda naturen längsmed de kustnära slätterna. Klubben hoppas att deras arbete kommer ge bättre skydd för utrotningshotade arter, såsom flamingo och ibis, vilka är fåglar som trivs i det bräckta vattnet vid kusten.

När kustlinjen är stabiliserad kan den brukas igen och människorna i Surinam kommer ha en säkrare källa till matproduktion.

Lions Club Paramaribo Central har tagit sig an detta projekt eftersom medlemmarna vet hur viktig en frisk kust är för lokala samhällen. Mer än 90 procent av Surinam befolkning bor längsmed kusten och de har samarbetat med många lokala organisationer, skogsarbetare och universitetet, för att kunna genomföra återplanteringen på ett bra sätt.

”De enda kunskaper vi behöver tillföra är att bygga den infrastruktur som krävs för att rädda jorden”, säger Tewari. ”Naturen gör resten.”

Paramaribo Central Lions Club är en av vinnarna 2021 av serviceutmärkelsen Vänlighet har betydelse. För fler berättelser och att se en lista över vinnarna besöker du sidan lionsclubs.org/KMSA.


Erin Kasdin är senior redaktör för tidningen LION.

Coronapandemin (COVID-19) har påverkat samhällen runt om i världen olika sätt. För att säkerställa att vi hjälper på säkra sätt, oavsett var vi bor, bör Lions följa riktlinjerna från USA:s nationella folkhälsomyndighet, världshälsoorganisationen eller lokala folkhälsomyndigheter. Besök vår sida om att hjälpa på säkra sätt för resurser om hur du kan hjälpa ditt samhälle.