Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem The Lions Blog Vi är redo att hjälpa människor i Japan

Vi är redo att hjälpa människor i Japan

juli 30, 2020

Tidigare denna månad drabbades centrala och södra Japan av historiska och förödande översvämningar. Värst drabbades Kumamoto och delar av Fukuoka, men många samhällen därutöver har också påverkats. På bara sex korta timmar föll över 400 millimeter regn i området vilket orsakade farliga översvämningar och jordskred. Tre miljoner invånare på ön Kyushu, en fjärdedel av befolkningen, fick evakuera. 

När en humanitär kris av denna storlek slår till är vi som Lions redo att hjälpa. Vid vår sida står vår globala stiftelse, Lions Clubs International Foundation (LCIF).

LCIF samarbetar för närvarande med Lions för att tillhandahålla USD 100 000 i omedelbar katastrofhjälp till barn, familjer och samhällen som plötsligt kämpar med att tillgodose vardagliga behov och känna trygghet. Coronapandemin försvårar dessutom den enorma utmaning som översvämningarna orsakat. 

Du kan hjälpa. Din generösa donation till LCIF kommer att bidra till hjälpinsatser och hopp bland översvämningsoffren i Japan samt andra kan komma att drabbas av framtida naturkatastrofer. 

Jag vill hjälpa

Tack för din vänlighet och för att du samarbetar med LCIF för att återuppbygga liv.

Var rädd om dig. 

Vänliga lionhälsningar,


Dr. Jung-Yul Choi
Internationell president

Gudrun Yngvadottir
LCIF:s ordförande