Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem The Lions Blog Lions GAT bekämpar diabetes i Kenya

Lions GAT bekämpar diabetes i Kenya

Michael DiMaria november 13, 2018

Stora utmaningar kräver stora lösningar. Därför vände sig Lions i Kenya till det globala arbetsteamet (GAT) i sin kamp mot diabetes.
 
GAT fokuserar på samarbete i ett team som arbetar tillsammans för att stärka ledarutveckling, förbättra möjligheter för medlemmarna samt främja innovativa och kraftfulla serviceprojekt i samhällen runtom i världen. Tack vare samarbete kan en liten idé i ett avlägset samhälle växa till nästa stora idé som påverkar miljoner människor i ett land.

Lions i Kenya såg ett behov och drog nytta av kraften i GAT:s samarbete. De leder nu insatserna att sprida kunskap om diabetes och tillhandahålla behandling och stöd till samhällen i och runt om Kenyas huvudstad, Nairobi.  

En solid grund

Lions i Kenya inledde kampen mot diabetes för tio år sedan. Och när hälsoministeriet i Kenya riktade fokus mot diabetes såg det globala arbetsteamets ledare en möjlighet att utöka sina insatser. Tack vare befintligt samarbete med Lions SightFirst ögonsjukhus och M.P. Shah Hospital i Nairobi framförde GAT-ledarna sin idé om Lions diabetescenter och det första av dem öppnade i april 2017.

Lions insatser sammanförde professionell expertis och samarbeten med hälsovård samt Lions sjukhus och diabetescenter för att tillhandahålla omfattande undersökningar, uppföljande vård, utbildningsmaterial och resurser. Varje pelare i det globala arbetsteamet spelade en viktig roll i arbetet att utöka diabetesutbildning, undersökningar och att fortsätta erbjuda vård till dem som behöver den allra mest.

Dra nytta av synergin

Så här gjorde GAT för att sammanföra hjälpinsatser, ledarutveckling och medlemskap, vilket mångfaldigade deras påverkan i Nairobi.

Hjälpinsatser - Lions i Kenya genomförde diabetesundersökningar  vid sjukhus, skolor, företag och i avlägsna och fattiga områden för alla kenyaner. Utbildningsmaterial distribuerades till alla som kom för att undersökas. De som diagnostiserades med diabetes, eller befann sig i riskzonen, remitterades till hälsovården med fortlöpande vård och uppföljning. Allt detta vid ett enda tillfälle!

Kenyan Lion explains the diabetes screening to a mother and child

Ledarutveckling - Ledarutveckling är mer än utbildning. Det är viktigt för att finna och ta vara på möjligheter att leda. Det globala arbetsteamets ledare i Kenya tog vara på dessa möjligheter och samarbetade med det nya diabetescentret för att utveckla och träna läkarstudenter och allmänheten.  Till exempel tillhandahölls utbildningar för att leda stödgrupper och utbildningar för informations- och stödgrupper på fältet.

PID Manoj Shah (GST Constitutional Area Leader for Africa) and Manilal Dodhia (PDG and Vice-Chairman MP Shah Hospital Nairobi, Kenya) visit with patients and Lions.

Medlemskap - Lions i Kenya kraftsamlade befintliga medlemmar tillsammans med både utomstående partner och allmänheten under Världsdiabetesdagen i november 2017. De deltog i hjälpinsatser tillsammans och spred information inför de hjälpinsatser som genomfördes under Världsdiabetesdagen. Tack vare denna delade upplevelse bildades en ny specialklubb som har en vision att utbilda allmänheten och skapa större medvetenhet om diabetes i samhället. 

Dr. Fabien Collis, charter member of the Nairobi Phoenix Lions Club, consults with diabetic patient and clinic staff

Nairobi Phoenix Lions Club är stolt över att vara en specialklubb som fokuserar på diabetes. Tack vare sina diabetesläger har de undersökt mer än 15 000 personer och givit stöd till över 320 personer som nyligen fått diagnos. De har också givit stöd genom samtalsterapi och utbildning till dem som redan lever med sjukdomen. Det är härligt att vara medlem i Lions och delta i kampen mot diabetes.

”Jag bryr mig om diabetes, för hela min familj påverkas av den. Jag ser när medlemmar i min familj injicerar insulin varje dag. På samma sätt som dem finns det så många människor i Afrika, och i andra delar av världen, som inte ens vet att de lider av denna dödliga sjukdom.”

Soyum Shah
Lions Club Nairobi Phoenix

Det som startade när Lions ledare såg en möjlighet att tillgodose behov i samhället, genom att tillhandahålla diabetesutbildning och vård, har vuxit till en rörelse som hjälper nära en halv miljon människor. Som ett resultat av insatserna har nästan 800 medlemmar från lokalsamhället och lokala partner gått med i Lions. Och bland dessa nya medlemmar finns nästa generation av Lions ledare.

De såg inte endast påverkan av hjälpinsatserna. De upplevde den.

Ta reda på hur du kan dra nytta av kraften i GAT idag.