Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Utbildning om att bilda nya klubbar

Utbildning om att bilda nya klubbar

 1. Varför ska mitt distrikt ordna en utbildning om nyklubbildning?
 2. Vem kan ansöka om utbildning?
 3. Hur vet jag när utbildningen har godkänts?
 4. Hur länge varar utbildningen?
 5. Hur många deltagare behövs det?
 6. Vem bör vara involverad i utbildningen?
 7. Hur många nya klubbar kan vi bilda efter en utbildning?
 8. Kan vi rekrytera till en befintlig klubb?
 9. Hur mycket kostar det att genomföra en utbildning?
 10. Var ska man hålla seminariet och vem betalar för lokalen?
 11. Vem står för kostnaden för konsulten?
 12. Finns det lokala GMT-medel?
 13. Ingår det klassrumsutbildning?
 14. Vari består sökande/rekryterande av medlemmar?
 15. Vilket material tillhandahåller LCI? Vem får materialet från LCI?
 16. Vilket material behövs?
 17. Vad har distrikten ansvar för?
 18. Vilket ansvar har klubbens organisatörer?
 19. Finns det några garantier för att en ny klubb bildas efter att utbildningen är över?
 20. Kan konsulten hjälpa till med nya klubbens informationsmöte?
 21. Vad händer om vi inte uppnår de 20 medlemmar som krävs för att starta en ny klubb?
 22. Kan den här utbildningen användas för att öka medlemsantalet i befintliga klubbar?

1. Varför ska mitt distrikt ordna en utbildning om nyklubbildning?
Med hjälp av en konsult för nyklubbildning kan lionmedlemmarna lära sig viktiga strategier om hur man bildar nya klubbar. Det kan förbättra rekryteringsteknikerna för erfarna medlemmar i befintliga klubbar, bredda distriktsledarnas kunskaper om medlemstillväxtprogram och deltagarna får även konkret träning i klubbutveckling av en erfaren konsult, allt utan att det kostar distriktet något.

2. Vem kan ansöka om utbildning?
Alla medlemmar i distriktsguvernörens team eller medlemmar i distriktets GMT kan ansöka om en utbildning genom att fylla i ett ansökningsformulär.

3. Hur vet jag när utbildningen har godkänts?
När LCI granskat och godkänt utbildningen tillsätter LCI en konsult och kommunicerar via e-post med distriktsguvernörens team, distriktets GMT-koordinator och klubborganisatören (listas på beställningsformuläret) och berättar att beställningen är godkänd och ger information om konsulten.

4. Hur länge varar utbildningen?
Seminarier är på minst tre dagar och kan vara upp till fem dagar beroende på distriktets önskemål. Ju längre utbildningen pågår, desto fler medlemmar kan rekryteras. Eftersom varje distrikt är unikt bestäms utbildningens längd efter diskussion med konsulten. Seminariet startar normalt mellan 8 och 9 på morgonen och pågår till 4 eller 5 på eftermiddagen.

5. Hur många deltagare behövs det?
Idealt vill LCI ha minst 10 deltagare men det är förståeligt om det kan vara svårt i vissa områden. Därför bör minst en distriktsledare delta varje dag för att bistå konsulten med rekryteringsinsatserna.

6. Vem bör vara involverad i utbildningen?
LCI rekommenderar att medlemmar i distriktsguvernörens team, GMT, regionordförande, zonordförande, medlemmar i sponsrande klubb, samt Guiding Lions som ska samarbeta med den nya klubben deltar i utbildningen.

7. Hur många nya klubbar kan bildas efter en utbildning?
Minst en ny klubb MÅSTE startas under varje utbildning, men det finns ingen gräns för antal klubbar som ett distrikt kan starta. Distrikten kan använda de strategier man lärt sig för att bilda så många klubbar som man kan stödja. Ett bra förslag är att starta med två platser för nya klubbar från en enskild utbildning.

8. Kan vi rekrytera till en befintlig klubb?
Programmet är särskilt utformat för att bilda nya klubbar. Ni uppmuntras att använda de strategier ni lärt er för att rekrytera till nya klubbar och tillämpa dem på befintliga klubbar efter att utbildningen är över.

9. Hur mycket kostar det att genomföra en utbildning?
Det kostar inte distriktet något direkt att genomföra utbildningen. En del distrikt vill kanske betala för luncher eller ersätta utbildningsdeltagarna för deras resekostnader.

10. Var ska man hålla utbildningen och vem betalar för lokalen?
Utbildningen bör hållas på en plats i närheten av de områden man siktar in sig på. Det är lämpligt att utbildningen hålls i klubblokalen för en befintlig lionklubb eller annan plats som inte kostar något.

11. Vem står för kostnaden för konsulten?
LCI ersätter konsulten för resekostnader, hotell och måltider.

12. Finns det lokala GMT-medel?
Det varierar mellan distrikt. Fråga ert distrikts GMT-koordinator eller en medlem i distriktsguvernörens team.

13. Ingår det klassrumsutbildning?
Ja, diskutera saken med den tillsatta konsulten.

14. Vari består sökande/rekryterande av medlemmar?
Sökande/rekryterande av medlemmar består av att bjuda in samhälls- och företagsledare, samt även lokalbefolkningen genom att stämma träff med dem eller titta in på deras kontor eller besöka dem i hemmet och bjuda in dem att gå med i Lions.

15. Vilket material tillhandahåller LCI? Vem får materialet från LCI?
LCI tillhandahåller en Handbok för bildande av nya klubbar, en extensionssats, andra broschyrer och ansökningsformulär. Detta material tillhandahåller konsulten.

16. Behövs det ytterligare material/utrustning?
Diskutera det med den tillsatta konsulten. Allmänt behövs en bärbar dator, projektor och duk för klassrumsutbildning.

17. Vad har distriktet ansvar för?

 • Genomföra onlinemodulerna Bildande av nya klubbar och Bjud in för att göra skillnad via Lions utbildningscenter innan ni skickar in ansökan om utbildningen.
 • Marknadsföra och uppmuntra till deltagande i utbildningen och rekryteringsinsatserna.
 • Identifiera två Certified Guiding Lions (eller två medlemmar som kan bli Certified Guiding Lions).
 • Identifiera en eller fler fadderklubbar för tänkt(a) område(n).
 • Skicka in startansökan via MyLCI eller klubbfilialansökan och rapportera filialmedlemmarna till New Clubs Department
 • Stöd den nya klubben.
 • Ordna transport för konsulten till och från hotell utbildnings-/rekryteringsområden samt till och från flygplatsen.

18. Vilket ansvar har klubbens organisatör?
Klubborganisatörer måste samarbeta med konsulten kring logistik för att säkerställa en lyckad utbildning. Detta innefattar att följande saker har ordnats före utbildningen:

 • Två Certified Guiding Lions har identifierats.
 • En Bedömning av samhällsbehov för tänkt(a) område(n) har genomförts.
 • Möten med samhällsledare har bokats.
 • Rekryteringsbroschyrer med detaljer om informationsmöten har tryckts upp före utbildningen.
 • Deltagarna är tillgängliga alla utbildningsdagar för att rekrytera tillsammans med konsulten.
 • Ytterligare uppgifter tilldelade av konsulten.
 • Sponsrande klubb(ar) har identifierats.
 • Anordna utbildnings- och möteslokal för informations- och organisationsmöten.

Klubborganisatören är den person som har ansvar för att säkerställa att det görs en riktig uppföljning och att ny(a) klubb(ar) är på spåret för att komma igång.

19. Finns det några garantier för att en ny klubb bildas efter att utbildningen är över?
Även om LCI gärna skulle vilja kunna garantera att en klubb startas efter att utbildningen är över är det upp till distriktets uppföljningsinsatser när konsulten har åkt hem. Konsulten finns till hands via telefon eller e-post för att diskutera strategier eller problem efter seminariet. Ju mer arbete som gjorts i förväg på hemorten före rekryteringen, desto större är chansen till lyckade resultat av utbildningen.

20. Kan konsulten hjälpa till med nya klubbens informationsmöte?
Absolut, om informationsmötet är inbokat under utbildningen. Diskutera saken med den tillsatta konsulten.

21. Vad händer om vi inte uppnår de 20 medlemmar som krävs för att starta en ny klubb?
Om klubben inte har startat en klubb efter 8 veckor MÅSTE distriktet bilda en klubbfilial. Det säkerställer att distrikten håller engagemanget uppe bland dem som är intresserade (eller som betalat). När filialen uppnår 20 medlemmar rekommenderar vi att den ombildas till en ny klubb.

22. Kan den här utbildningen användas för att öka medlemsantalet i befintliga klubbar?
Strategier ni lärt er från seminariet kan användas för att öka medlemsantalet i befintliga klubbar.