Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Hundraårsjubileum

Lions Clubs Internationals hundraårsfirande

Från och med juli 2014 till och med juni 2018 firade Lion- och Leomedlemmar från hela världen hundra år av hjälpinsatser för mänskligheten. Det var verkligen ett firande utan like, som kulminerade vid Lions Clubs Internationals 100:e kongress i Chicago, Illinois, USA – den plats där organisationen föddes år 1917. 


Hundraårsjubileets hjälputmaning

För att fira 100 år av hjälpinsatser för mänskligheten, utmanade vi Lionmedlemmar från hela världen att hjälpa 100 miljoner människor under vårt firande. På äkta Lionvis blev den här siffran till slut mer än dubbelt så stor – med insatser som hjälpte drygt 248 miljoner människor.

 

Centennial Service Challenge Final Results


 

Hundraårsjubileets medlemsutmärkelser

Vi skapade utmärkelser för att inspirera Lionmedlemmar och klubbar att öka antalet medlemmar så att vi skulle kunna göra oss redo för nästa århundrade av hjälparbete. Tack vare detta överträffade antalet medlemmar vid hundraårsjubiléet förväntningarna, med tusentals nya medlemmar och nya klubbar som gör verklig skillnad i sina samhällen. 

Hundraårsjubileets bestående projekt

Vi fick bättre kontakt än någonsin tidigare med våra samhällen genom hundraårsjubileets bestående projekt. De tillförde inte bara verkligt värde, utan utgjorde också en synlig påminnelse om de bidrag som Lions gör. Med drygt 31 000 genomförda bestående projekt kommer medlemmarna i våra samhällen att fortsätta att ha glädje av dessa i många år framöver. 

Tack!

Vårt fyraåriga hundraårsfirande genererade en hel del imponerande prestationer. Ett stort tack för allt engagemang från jubileumsklubbsordförande, distriktskoordinatorer och multipeldistriktskoordinatorer, hundraårsjubileets kommitté, verkställande tjänstemän och till alla lion- och leomedlemmar som medverkat. Ni visade världen att ”varhelst det finns ett behov, finns det en lionmedlem”.