Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem The Lions Blog Lions Clubs International hedrar professor Choi Youngsik med Lions humanitära utmärkelse
Globala insatser

Lions Clubs International hedrar professor Choi Youngsik med Lions humanitära utmärkelse

Shauna Schuda 16.07.2021

Det är en sak att behandla symptomen hos en patient, men en helt annan att behandla hela personen, förstå hennes behov och tillhandahålla medkännande vård. Professor Choi Youngsik från Busan, Sydkorea, har hängivit hela sin karriär till utbildning, medicinsk innovation och forskning samt frivilliga insatser och att hjälpa människor i nöd.

Genom hjälpinsatser och vänlighet är enastående saker möjliga.

För sin hängivenhet för humanitära hjälpinsatser och medicinska insatser i världen tilldelades professor Youngsik Lions humanitära utmärkelse 2021. Överlämnandet av denna speciella utmärkelse sändes under Lions 103:e internationella kongress den 28 juni 2021.

Lions humanitära utmärkelse är den högsta utmärkelsen i organisationen och den utdelas till en person eller en organisation som har utfört utomordentliga humanitära insatser. Utmärkelsen består av ett anslag på USD 250 000 från Lions Clubs International Foundation. Professor Youngsik finns nu med på listan över framstående mottagare av denna utmärkelse, såsom Moder Teresa, USA:s tidigare president Jimmy Carter och Nobelpristagaren Dr. Denis Mukwege.

Lions Clubs Internationals president Dr. Jung-Yul Choi överlämnade utmärkelsen till professor Choi Youngsik under en speciell ceremoni där han sade: ”Jag är hedrad över att kunna överlämna denna utmärkelse på vägnar av mer än 1,4 miljoner medlemmar i Lions runtom i världen. Ditt arbete förändrar liv, på samma sätt som Lions, och vi är stolta över att kunna stödja dig och dina viktiga humanitära insatser.”

Professor Youngsik har en examen från Kosin University College of Medicine. Hans passion för humanitära hjälpinsatser inleddes genom att observera sin mentor, Dr. Jang Gi-ryeo, en kirurg, lärare och filantropist från Sydkorea som 1951 skapade Gospel Hospital under Koreakriget.

Professor Youngsik ärvde Dr. Jangs anda att ta hand om andra med medkänsla, med vilken han inledde sina medicinska frivilliginsatser som en del av ett läkarteam som hade sänts till Bangalore, Indien, år 1996. De skickades senare till det avlägsna området Tuguegarao i Filippinerna där han och teamet hade tillhandahållit gratis behandling av patienter sedan 2012. Han genomförde även forskning kring samband mellan lokal mat i Tuguegarao och sköldkörtelsjukdomar, efter att ha behandlat många patienter med sköldkörtelproblem i området.

Under hans ledarskap har Kosin University Gospel Hospital öppnat läkarstationer i Almaty och Astana, Kazakstan, under 2015 och 2016 där de har tillhandahållit gratis behandling till befolkningen. En grupp läkare i Almaty bjöds in till Gospel Hospital, för att erhålla träning och utbildning så att de skulle kunna tillhandahålla mer effektiv vård i lokala samhällen.

År 2018 utnämndes professor Youngsik till dekanus vid Kosin University College of Medicine och chef för Gospel Hospital. Under hans vägledning har läkarteam besökt Hanoi, Vietnam, under 2018 och 2019 där de har tillhandahållit läkarvård till människor som inte hade tillgång till någon. Redan innan den globala pandemin med COVID-19 hade professor Youngsik förstått fördelarna med telemedicin och hur teknologi kan tillhandahålla säker hälsovård. Under 2020 öppnade Kosin University Gospel Hospital ett center för telemedicin i samarbete med Hanoi Medical College, vilket skapade möjligheter att dela medicinsk information.

Inom området medicinsk forskning publicerade professor Youngsik landets första uppsats om användande av ultraljudsguidad finnålsaspiration vid undersökningar av klumpar i sköldkörteln i Journal of Korean Society of Endocrinology. Hans forskning var revolutionerande vid en tid då endast kännbara klumpar kunde utsättas för finnålsundersökningar istället för ultraljudstest. Baserat på hans forskning bidrog han till en nationell generalisering av ultraljudsguidade finnålsundersökningar vid diagnos av klumpar i sköldkörteln, detta tack vare hans föreläsningar.

Tack vare denna forskning har han tilldelats många utmärkelser, såsom Academic Medals of Korean Association of Internal Medicine and Korean Thyroid Association, Academic Award at Medical Competition of Busan Medical Association samt Presidential Citation vid den 12:e cancerinformationsdagen 2019.

”Jag är mycket hedrad att tilldelas Lions humanitära utmärkelse”, sade professor Youngsik. ”Det är viktigt att vi föregår med gott exempel i lokala samhällen och i världen, genom att bidra med frivilliga insatser samt lära och hjälpa andra.”

Lär dig mer om Lions humanitära utmärkelse och se en lista över tidigare pristagare på följande webbsida https://www.lionsclubs.org/humanitarian-winners.


Shauna Schuda är senior specialist för mediarelationer vid Lions Clubs International.

Coronapandemin (COVID-19) har påverkat samhällen runt om i världen olika sätt. För att säkerställa att vi hjälper på säkra sätt, oavsett var vi bor, bör Lions följa riktlinjerna från USA:s nationella folkhälsomyndighet, världshälsoorganisationen eller lokala folkhälsomyndigheter. Besök vår sida om att hjälpa på säkra sätt för resurser om hur du kan hjälpa ditt samhälle.