Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem The Lions Blog SightFirst ger nytt liv till människor i Burkina Faso
Stiftelsens hjälpinsatser

SightFirst ger nytt liv till människor i Burkina Faso

Jamie Konigsfeld 09.09.2020

LCIF:s SightFirst-program har återställt och skyddat syn i mer än 30 år och är nu aktivt i 102 länder. Detta enastående program bygger upp omfattande ögonvård, vilket ger stöd och hjälp till människor i områden där det i dag råder brist på sådan vård.

LCIF:s SightFirst-program har återställt och skyddat syn i mer än 30 år.

Projekten omfattar utbildning av hälsovårdspersonal och administrativ personal, uppgradering av infrastruktur inom befintlig ögonvård, förbättrad tillgång på utbildning och rehabilitering för människor som är blinda eller har nedsatt syn samt ökad information till allmänheten om den stora betydelsen av god ögonhälsa. Tack vare stöd från LCIF, Lions och samarbetspartner kan SightFirst fokusera på olika typer av utmaningar inom ögonvård, från något så enkelt som ej korrigerat brytningsfel till något mer komplicerat som en bakterieinfektion, till exempel trakom. De gör det möjligt för Lions medlemmar att få ett slut på blindhet som kan undvikas.

Lions skapar förändring
Cirka 80 procent av global synnedsättning kan förhindras. Som ”De blindas riddare” tar sig Lions medlemmar verkligen an denna statistik och arbetar hårt för att förbättra livet för människor runtom i världen som riskerar att förlora sin syn. I Burkina Faso genomförs ett SightFirst-projekt under två år som tillhandahåller ögonvård i områden där människor inte har råd med denna typ av vård. Tack vare ett SightFirst-anslag från LCIF på USD 110 746 bygger Lions och en lokal organisation, One Dollar Glasses, fyra kliniker där patienter kan genomgå synundersökningar utan kostnad. Dessutom säljs glasögon till mycket lägre pris än i lokala affärer eller erbjuds gratis för dem som inte har råd. Projektet inleddes 2018, det kommer att undersöka 124 000 människor och distribuera 26 400 par glasögon.

Träffa några av de människor vars liv har förändrats under projektets första år:

François
François kunde inte se tydligt på mer än 25 cm avstånd. Trots det lämnade den 65-årige mannen sin by klockan fyra på morgonen för att åka 45 km på sin motorcykel. Resan var inte enkel. Vägen var stenig och i dåligt skick. Han hade några små incidenter längsmed vägen och följde efter bilar på nära håll, så att han visste hur han skulle köra. Han hoppades att resan skulle vara värd det. Trots att François behövde akut ögonvård hade han inte råd med den i sin hemby. En dag nämnde en av François vänner att det fanns en ny klinik som hjälper dem som inte har råd med ögonvård. François genomförde den långa och mödosamma resan till kliniken där en optiker undersökte hans syn och kom fram till vilka glasögon han behövde. François kunde köpa glasögonen för bara CFA 5 000 (cirka SEK 95). När han satte på sig dem log han. Han berättade för optikern att han kunde se allt perfekt.

François åkte iväg på sin motorcykel för att åka hem. Denna gång behövde han inte följa efter någon.

Idrissa
Varje morgon när Idrissa vaknar går han till sin restaurang. Hans specialare är en avokadosmörgås med tomater, lök och avokado på ett fräscht franskbröd, vilket är frukost för många människor i området. Idrissa älskar det han gör. Det är bara ett problem – ett stort problem. Idrissa har mycket dålig syn. Trots att han är ägare till en framgångsrik rörelse har han som 30-åring inte råd med glasögon.

Tidigare utförde han alla olika uppgifter i sin rörelse, men numera kan han inte längre köra motorcykel för att leverera smörgåsar, så nu förlitar han sig på sin bror att göra detta. Han saknar att kunna träffa och prata med sina kunder. Han saknar att kunna söka efter nya möjligheter att expandera sin rörelse.

För en tid sedan fick människor i Idrissas område information om den nya kliniken. Idrissas bror hörde talas om kliniken och berättade för honom om möjligheten till gratis synundersökning och billiga glasögon. Idrissa längtade efter att få slippa all daglig frustration, så han reste till kliniken och fick den första ögonundersökningen i sitt liv. Därefter satte han på sig de glasögon han just hade köpt och hans liv förändrades på ett ögonblick. Han började leverera smörgåsar igen, besökte sina kunder, fick nya kunder och hans rörelse kunde växa. Han ler när kunderna kommer in genom dörren.

Vid 30 års ålder känner Idrissa sig som en helt ny människa och han vill att andra ska få uppleva samma sak. På en vägg i hans restaurang hänger en affisch som marknadsför kliniken, så att andra som kämpar med dålig syn också kan få möjlighet till ett nytt liv.

Constan
För fyra år sedan förlorade Constan sin syn helt. Han led av grön starr, vilken är en ögonsjukdom som ofta inte visar några symptom förrän den har framskridit långt. Efter att inte haft möjlighet att ta hand om sina ögon blev han så småningom helt blind. År 2019 var Constan 29 år, han hade inget jobb och kunde inte försörja sig. Det var då SightFirst inrättade en ögonklinik i närheten. Kliniken behövde någon som kunde tillverka glasögon och Constan var perfekt för jobbet. Constan har nu fått utbildning och har blivit anställd som tillverkare, han kan försörja sig och han tillverkar glasögon som kommer att förändra livet för tusentals människor.

Tack vare stödet från LCIF:s SightFirst-program, lokala medlemmar i Lions och organisationen One Dollar Glasses kan människor som inte har råd med glasögon, såsom François, Idrissa och Constan, nu leva produktiva liv.

LCIF är den anslagsbeviljande delen av organisationen som stärker Lions hjälpinsatser i samhällen runtom i världen. En majoritet av de donationer LCIF erhåller kommer från Lions medlemmar. 100 procent av varje donation stödjer Lions hjälpinsatser genom LCIF:s anslag och program.

Ja, jag vill donera

Syn är bara ett av de hjälpområden som får stöd av LCIF och Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. Med finansiellt stöd från Lions medlemmar och klubbar runtom i världen stärker Kampanj 100 Lions hjälpinsatser inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och humanitära insatser, såsom att bekämpa den globala epidemin diabetes, samt gör viktiga framsteg i de utökade områdena barncancer, hungersnöd och miljön.


Jamie Konigsfeld är marknadsföringsspecialist vid Lions Clubs International Foundation.