Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Melvin Jones Biography

Den ursprungliga medlemmen

Innan det fanns 1,4 miljoner medlemmar i världen fanns det en man med en vision. Han var försäljare från Chicago, Illinois, USA, och hette Melvin Jones. Hans dynamiska personlighet drev honom och hans hjärta var fyllt med vänlighet, vilket gjorde att han kunde hjälpa till att skapa en hjälprörelse för hundra år sedan som blomstrar även i dag.

 

Berättelsen om Melvin Jones

Portrait of Melvin Jones

 

Melvin Jones sitting at his desk

Melvin Jones var en drömmare, en man som agerade och han var pragmatisk. Han var en energisk och utåtriktad säljare som på sin fritid gärna läste Shakespeare. Vilken bättre man skulle kunna grundat världens största organisation av serviceklubbar?

Lions Clubs Internationals styrelse utsåg officiellt Jones som Lions grundare år 1958 - över fyra årtionden efter det att Lions hade genomfört sitt första möte. Men oavsett hans officiella titel har Jones påverkan på Lions medlemmar varit omfattande. Han tillhandahöll ledarskap, organisationsfärdigheter samt den målmedvetenhet och styrka som krävdes för att lägga grunden till det Lions Clubs International vi ser idag.

Jones föddes den 13 januari 1879 vid den amerikanska arméns avlägsna kavalleripost i Fort Thomas, Arizona, där hans far arbetade. Vid sju års ålder flyttade Jones familj öster ut och bosatte sig i Illinois. Han övervägde en karriär inom musiken, eftersom han begåvats med en vacker tenorröst. Istället blev han försäkringssäljare.

År 1913 hade Jones bildat sitt eget försäkringsbolag i Chicago. När han gick med i lunchklubben The Business Circle för affärsmän i Chicago tog han snabbt ledningen i att rekrytera nya medlemmar och följa upp tidigare medlemmar, för att be dem att gå med igen. Men klubbens fokus på enbart affärer stämde inte överens med Jones vision, vilken var större och lite annorlunda.

"Tänk om dessa män, som är framgångsrika tack vare deras drivkraft, intelligens och ambitioner, skulle använda sina talanger till att förbättra sina samhällen?" frågade sig Jones. Han såg en ny slags klubb med en önskan om att hjälpa andra.  

Som klubbens sekreterare skrev Jones, med hjälp av hans fru - stjärngolfaren Rose Amanda Freeman - åtskilliga brev till klubbar över hela landet med idén om en organisation som hade som fokus att hjälpa. Affärsmän som var intresserade av att bli medlemmar samlades i Chicago, Illinois, den 7 juni 1917 och Lions Clubs International föddes.

Senare samma år, vid Lions första kongress i Dallas, Texas, valdes Jones till sekreterare/kassör, en titel som han skulle komma att ha under många år framöver. Senare tilldelade styrelsen honom titeln generalsekreterare på livstid.

Jones var en mycket produktiv skribent som kunde vara tydlig och övertygande vissa gånger och sentimental nästa gång. Man kan se hans hand i många av de första dokumenten, såsom Lions syften och etik. Hans kolumner i tidningen LION, vilka citeras än idag, hjälpte till att beskriva organisationens principer och värderingar.

Han älskade även visdomsord. Han lindade aldrig in sanningen och hade sitt favorittalesätt inramat på sitt kontor: "Sanning och rosor har båda törnen kring sig."

Jones avslutade försäkringsverksamheten 1926, för att bli Lions VD och globala goodwillambassadör. Han utförde båda rollerna på ett briljant sätt, han utvecklade och ledde huvudkontorets verksamhet samt var ständigt på resande fot i samband med klubbesök och talaruppdrag. Han drog aldrig ner på takten.

 

Du kan tillföra något till Lions arv

Var och en av Lions 47 000 klubbar runtom i världen har med sig Melvin Jones vision av hjälpinsatser i samhället. Hur kommer du att bidra?