Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem The Lions Blog Vår vägkarta till framtiden: Lions Clubs Internationals strategiska plan
Globala insatser

Vår vägkarta till framtiden: Lions Clubs Internationals strategiska plan

tidigare internationell direktor Joyce Middleton 01.09.2021

LCI framåt stakade ut vägen
Vi är glada över att kunna presentera lanseringen av Lions Clubs Internationals strategiska plan, vilket är vår globala strategi som kommer fortsätta det viktiga arbete vi inledde med LCI framåt.

När vi inledde vårt andra århundrade av hjälpinsatser hade vi en vision: Att öka påverkan för våra humanitära insatser, skapa innovation i våra hjälpinsatser samt positionera vår organisation, vår globala stiftelse och våra klubbar för långsiktiga framgångar. LCI framåt blev den nya visionen år 2015. Tack vare dig har vi uppnått målet för LCI framåt, det vill säga att hjälpa mer än 200 miljoner människor varje år.

Denna plan håller oss fokuserade på framtiden, så att vi kan fortsätta att växa och blomstra.

En strategisk plan byggd för Lions
Nu bygger vi vidare på denna framgång med Lions Clubs Internationals strategiska plan, för att säkerställa att vi alltid är redo att hjälpa våra lokala samhällen och världen. Denna plan håller oss fokuserade på framtiden, så att vi kan fortsätta att växa och blomstra.

Vår strategiska inriktning fokuserar på viktiga områden i Lions. Följande är det vi kommer fokusera på när vi går vidare:

  • Större samordning mellan Lions Clubs International och Lions Clubs International Foundation (LCIF), för vi delar samma uppgift gällande hjälpinsatser.
  • Större aktivitet på klubbnivå, för att säkerställa att klubbarna är helt engagerade.
  • Nya modeller att engagera medlemmarna, för att säkerställa att vi erbjuder de möjligheter de söker efter.
  • Mer regionalisering, för att göra vår plan ännu mer relevant runtom i världen.

Här är vad vi kommer uppnå
Vi arbetar med några spännande initiativ för att hjälpa oss nå våra mål.

  • Stärka medlemmarnas hjälpinsatser genom vår stiftelse – För att hålla vår stiftelse stark och redo att stödja våra hjälpinsatser kommer vi fokusera på att uppmuntra gåvor från medlemmar och klubbar, erkänsla och donationsprogram samt att bygga vidare på farten i Kampanj 100.
  • Skapa en bättre medlemsupplevelse – Vi kommer vårda nya klubbar, tillhandahålla förbättrat stöd till klubbar som vill växa samt fortsätta fokusera på att öka medlemmarnas tillfredsställelse.
  • Stärka vårt varumärke – Vi kommer att förena Lions Clubs International och LCIF under ett varumärke, för att visa världen att vi är förenade i hjälpinsatser.
  • Skapa modeller för ökade hjälpinsatser – Behovet av hjälpinsatser växer i hela världen, så vi måste också fortsätta växa och skapa nya modeller för tillväxt. Vi kommer att öka påverkan av våra hjälpinsatser genom ökat samhällsansvar och fler företagssamarbeten.
  • Tillhandahålla fler flexibla möjligheter för frivilliga – Vi kommer att utforska nya möjligheter för personer som önskar delta i hjälpinsatser då och då att göra det med våra klubbar.

Visualisera vår strategiska plan
Vi har samlat ihop allt detta i en visualisering av planen, vilket hjälper medlemmarna att snabbt förstå vad vi försöker uppnå. Denna bild belyser våra tre fokusområden och vad vi kommer uppnå i vart och ett av dem. Det är en inspirerande bild för en inspirerande plan.

Denna bild belyser våra tre fokusområden och vad vi kommer uppnå i vart och ett av dem.

Lions Clubs Internationals strategiska plan kommer hjälpa oss att nå vår vision och bli globala ledare inom humanitära hjälpinsatser. Det är en ambitiös vision, men vi har de bästa frivilliga på jorden och vår plan kommer hjälpa oss att nå den.

Lär dig mer om vart vi är på väg och hur vi planerar att nå dit…tillsammans.


Tidigare internationell direktor Joyce Middleton är ordförande i projektteamet för den strategiska planen.

Coronapandemin (COVID-19) har påverkat samhällen runt om i världen olika sätt. För att säkerställa att vi hjälper på säkra sätt, oavsett var vi bor, bör Lions följa riktlinjerna från USA:s nationella folkhälsomyndighet, världshälsoorganisationen eller lokala folkhälsomyndigheter. Besök vår sida om att hjälpa på säkra sätt för resurser om hur du kan hjälpa ditt samhälle.