Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem The Lions Blog Global HOPE: Insatserna fortsätter
Stiftelsens hjälpinsatser

Global HOPE: Insatserna fortsätter

Dr. Jeremy Slone 06.10.2020
Barn springer genom sin hemort i Uganda.

Att diagnostisera och behandla barn med cancer kräver uthållighet och beslutsamhet. Trots helger, födelsedagar och andra viktiga händelser pågår behandling av barncancer utan avbrott, för att ge barnen de allra bästa förutsättningarna att överleva. Under de senaste månaderna har vi ställts inför en ny utmaning: Pandemin med coronaviruset (COVID-19). I Afrika söder om Sahara har pandemin medfört aldrig tidigare skådade komplikationer, bland annat brist på sjukvårdsmateriel, reserestriktioner för patienterna och ändrad fokusering av resurser, för att tillgodose angelägna behov bland coronapatienter, bara för att nämna några.

Det finns inget mer inspirerande än ett barns enastående motståndskraft.

För att kunna behandla cancer måste barnen ha sina symptom diagnostiserade på ett korrekt sätt. Familjer måste navigera genom sjukvårdens område, för att få komplexa diagnoser. Endast då kan intensiv behandling inledas tack vare hälsovårdens stora resurser. Dagliga utmaningar för hälsovårdspersonalen förekommer också. Patienterna befinner sig ofta i långt framskridna steg av sjukdomen. Brist på livräddande blodprodukter och viktiga mediciner komplicerar vården ytterligare. Den ytterligare bördan som COVID-19 medför är enorm och påverkar redan utmanande omständigheter.

Tillsammans med övriga medlemmar i teamet Global Hematology-Oncology Pediatric Excellence (Global HOPE) fokuserar jag på att bygga upp långsiktig kapacitet att behandla och dramatiskt förbättra prognosen för barn med cancer och blodsjukdomar i Afrika söder om Sahara. Vår vision är att säkerställa att dessa barn får den mest effektiva och framstående vård som finns och kunna uppleva samma behandlingsresultat som i industriländer såsom USA och Australien.

Nyligen kunde jag tillsammans med övriga medicinska chefer i Global HOPE från Malawi och Uganda presentera en kort sammanfattning av samlade utmaningar och möjligheter orsakade av pandemin, vilka vi skulle kunna lära oss av för att förbättra vården för barnen. Det skulle i detta läge vara naturligt att kommentera den negativa påverkan som COVID-19 har haft på Global HOPE, dess program och alla aspekter i det dagliga livet, men jag skulle istället vilja fokusera på det faktum att när människor ställs inför en enorm utmaning gör de sitt allra bästa.

I Botswana, vilket är lika stort som Texas eller Frankrike och där jag är medicinsk chef för Global HOPE, kunde nästan varje barn som genomgick cancerbehandling fortsätta med den enligt plan, trots att landet stängdes ner under sju veckor. Botswana har endast ett program för barn med cancer och blodsjukdomar. Alla kommunala färdmedel hade stängts ner och resor utanför hemmet krävde tillstånd gjorde att arbetet att säkerställa att patienterna fick sin behandling blev en oerhört svår uppgift. Vår socialarbetare och patientkoordinator arbetade dag och natt, för att säkerställa att patienterna hade rätt tillstånd. Sjukvårdspersonal i hela landet ordnade sjukhusbaserade ambulanser och andra transporter, så att patienterna kunde resa till oss. De insatser dessa personer gjorde för att barnen skulle få sin vård var verkligen inspirerande.

Dr. Sloane diskuterar bilder från en magnetkamera vid Global HOPE Center for Excellence i Botswana.

Jag minns ett exempel alldeles särskilt. Det var en ung pojke med en hjärntumör som bor cirka 100 mil från sjukhuset som började kräkas och svimma allt oftare. Tack vare mycket samordning togs han till Global HOPE i Gaborone där han genomgick en hjärnröntgen och akut operation, vilken samordnades av flera hälsovårdsenheter. Tack och lov mår han nu riktigt bra och hans behandling fortsätter. De insatser som krävdes för att få honom till den vård han behövde kan inte beskrivas i några meningar.

När vi nu börjar vänja oss vid nya rutiner på grund av pandemin ser vi samtidigt framåt. Redan har lokala medlemmar i Lions kontaktat oss, då de vill stödja oss på nya och innovativa sätt. Vi kan inte genomföra informationsprogram om cancer som tidigare, men vi kan genomföra kampanjer i sociala medier. Vi kan inte genomföra roliga evenemang för patienterna som tidigare, men vi kan tillhandahålla upplyftande vårdpaket. Vi fortsätter detta givande partnerskap med Lions i Botswana, vilket nu är inne på sitt tredje år.

Jag får ofta frågan varför jag valde att arbeta med hematologi och onkologi bland barn, eftersom de flesta människor tror att det skulle vara deprimerande. Vad människor kanske inte förstår är att det finns inget mer inspirerande än ett barns motståndskraft. Barn finner alltid tillfällen att skratta och le, trots den svåra resa de står inför. Under dessa mycket svåra tider med den globala pandemin kan vi inte bara upprätthålla det vi har. Låt oss följa barnens exempel och fokusera på hur vi kan fortsätta att förbättra våra insatser att diagnostisera och behandla barn med cancer och blodsjukdomar i Afrika under det nya normala.

För att lära dig mer om hur LCIF och Texas Children’s Global HOPE samarbetar för att bekämpa barncancer i Afrika söder om Sahara besöker du webbsidan lionsclubs.org/sv/GlobalHOPE.


Dr. Jeremy Slone är hematolog och onkolog för barn och arbetar för Texas Children’s Hospital och Baylor College of Medicine. Han har arbetat i Botswana sedan 2012 där han är medicinsk chef för programmet Global HOPE vid Botswana-Baylor Children’s Clinical Centre of Excellence.