Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Service StoriesVad som är på gång Rädda Syn Med Lions KidSight USA

Rädda Syn Med Lions KidSight USA

Jamie Konigsfeld 15.02.2018
USA

They saved our little girl’s life. Had it not been for the Lions Club, she may not be here today.

”De räddade vår lilla flickas liv. Om det inte vore för Lions hade hon kanske inte varit här i dag” säger Dorie Leitten om den ögonundersökning som hade ordnats av Lions KidSight USA, vilket är ett rikstäckande undersökningsprogram som drivs av Lions med stöd från Lions Clubs International Foundation (LCIF). Programmet erbjuder barn i åldern 6 månader till 6 år med angelägna ögonundersökningar som kan upptäcka relativt vanliga ögonåkommor som närsynthet, långsynthet och amblyopi, vilken ibland kallas för skelögdhet, samt även ovanliga och farliga åkommor som retinoblastom.

Resultatet från en undersökning som publicerades i juni 2017 i tidskriften JAMA Opthalmology visade att år 2015 fanns det mer än 174 000 barn i åldern 3-5 år i USA som hade nedsatt syn.

Undersökningen visade att de flesta barn lär sig leva med sin nedsatta syn, men många får inte sin syn undersökt förrän de har svårt att lära sig i skolan. Tyvärr kan det vara för sent att rätta till synproblemen när barnen har uppnått skolåldern. De Lions som arbetar med KidSight USA vill nå ut till barnen innan det är för sent. Förutom fokuseringen på de yngre barnen uppmuntras Lions även att undersöka barn till och med gymnasiet, för att nå dem som behöver glasögon.

KidSight USA inleddes för att kunna genomföra organiserade synundersökningar för barn. År 2014 frågade Lions ledare om tidigare internationell direktor Dr. Edward Cordes ville leda en organisation som skulle förena och utöka Lions ögonundersökningar, vilket skulle hjälpa till att tillhandahålla standardiserade undersökningar till barn i hela landet. Dr. Cordes, pensionerad ögonläkare och medlem i Lions Club Corning New York, var glad att ta sig an uppgiften. Strax därefter bildades KidSight USA.

I dag ordnar Lions gratis synundersökningar vid skolor och daghem. En utbildad medlem använder högteknologisk undersökningsutrustning, för att kontrollera barnens syn. Barn som har någon typ av synproblem får remiss till en ögonläkare för ytterligare undersökning.

År 2014 var Brianna i lekskolan när hon deltog i en undersökning genomförd av KidSight USA. ”Det var något som inte var rätt, för vi kunde inte få ett resultat” säger Dr. Cordes. Som en konsekvens av detta fick Brianna av Lions Club Bloomfield en remiss till en ögonläkare för ytterligare undersökning. Brianna fick diagnosen retinoblastom, vilket är en form av cancer i ögat som kan vara dödlig om den inte upptäcks innan den har spridits utanför ögat. Brianna genomgick omedelbart en operation, för att ta bort det skadade ögat. Tack vare att cancern inte hade spridits kunde Brianna gå ut förskolan tillsammans med sina vänner. När Brianna fick sin ögonprotes, vilken Lions Club Bloomfield hjälpte till att betala, började hon dansa av glädje. ”Hon var mycket glad, vi var mycket glada och livet var bra igen” sade Leitten. I år kommer Brianna att fylla 10 år.
 

LCIF kan stödja Lions klubbar som är involverade i KidSight USA, genom att bevilja anslag som hjälper till att betala för undersökningsutrustningen. USD 2,4 miljoner i anslag har beviljats för att finansiera KidSight initiativ, bland annat från Plusoptix och Welch Allyn, vilka är två ledande företag som tillverkar utrustning i världsklass för synundersökningar. Tack vare dessa medel har Lions kunnat köpa 732 apparater för synundersökningar. Under förra året deltog 1,6 miljoner barn runtom i landet i synräddande och potentiellt livräddande synundersökningar av KidSight USA.

Enligt Dr. Cordes kommer Lions KidSight USA fortsätta att växa och utveckla nya initiativ, bland annat utbildning för familjer i ögonhälsa samt skapande av en nationell databas som kommer att ge betydande kunskaper.

”Lions KidSight USA har varit oerhört framgångsrikt, för programmet gör det möjligt för Lions att ha en omedelbar påverkan lokalt på livet för barn på den egna hemorten” säger han. ”De får relativ snabb återkoppling vid sina insatser. Lions KidSight USA är ytterligare ett sätt för Lions att fortsätta traditionen att vara De blindas riddare.”

De bästa berättelserna på jorden

Varje månad publicerar tidningen LION inspirerande berättelser om den påverkan Lions har både lokalt och runtom i världen.