Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem The Lions Blog LCIF förbättrar anslag för att stödja globala diabetesinsatser

LCIF förbättrar anslag för att stödja globala diabetesinsatser

Karen Kilberg 14.11.2018

2017 var ett spännande år för Lions Clubs International. Vi firade 100 år av hjälpinsatser och inledde ett nytt århundrade, bland annat genom att lägga till fyra nya globala frågor till våra prioriterade fokusområden. För att uppmärksamma vårt hundraårsjubileum bad vi Lions medlemmar i hela världen att bekämpa den växande diabetesepidemin och medlemmarna tog sig an denna vädjan utan att tveka.

Vår vision med det nya programmet om diabetes är att minska förekomsten av diabetes och förbättra livet för dem som har diagnostiserats. För att göra detta har vi som mål att utbilda både Lions medlemmar och allmänheten om diabetes och prediabetes, utveckla miljöer i samhället som inspirerar och stödjer hälsosamma livsstilar, öka tillgången till diabetesvård, medicin och diagnostisk utrustning samt stärka samordning och stöd vid genomförande av nationell policy och planer om diabetes.

För att uppnå detta har Lions Clubs International Foundation reviderat och förbättrat möjligheterna till anslag, vilka stödjer de projekt som leds av Lions medlemmar, till exempel diabetesläger, renovera infrastruktur, bygga upp kapacitet bland hälsovårdspersonal och genomföra undersökningsevenemang. Lions medlemmar har på ett entusiastiskt sätt genomfört olika projekt som fokuserar på diabetes.

Diabetes typ 1

Lions medlemmar och lägerdeltagare i Österrike

Lions i Österrike genomförde förra sommaren ett läger i Gratz för ungdomar med diabetes typ 1. Trettiotvå ungdomar deltog i lägret som pågick i en vecka, vilket lärde dem att hantera diabetes på egen hand, bland annat genom att räkna kolhydrater, beräkna insulindoser samt hantera insulinpumpar och sprutor. En av deltagarna i lägret heter Thomas och han berättade: ”Jag är tacksam över att jag kunde delta i diabeteslägret. Läkarna lärde mig att hantera min mat varje dag samt mäta och räkna ut hur mycket insulin jag behövde. Dessutom lärde jag mig hur jag förbereder mig inför idrott som simning och fotboll och jag lärde känna nya vänner som har samma sjukdom som jag. Tillsammans med dem kan jag tala om diabetes och jag känner mig inte längre ensam med mina problem.”

Diabetes typ 2 och diabetisk retinopati

Samtidigt som Lions i Österrike tacklar diabetes typ 1 fokuserar Lions i Uganda på komplikationer av diabetes typ 2, framför allt diabetisk retinopati. Tack vare stöd från LCIF och ett SightFirst-anslag genomför Lions i Uganda landets första program för undersökning och behandling av diabetisk retinopati och i vilket de även undersöker personer som befinner sig i riskzonen för diabetes. Lions samarbetar med Mbarara University och Regional Hospital Eye Centre, för att stärka sjukhusets kapacitet att diagnostisera och behandla personer med diabetisk retinopati.

Hundratal samlas i Lyantonde vid marschen under Världsyndagen och Lions projekt om diabetisk retinopati inleds

Samtidigt som Lions i Österrike tacklar diabetes typ 1 fokuserar Lions i Uganda på komplikationer av diabetes typ 2, framför allt diabetisk retinopati. Tack vare stöd från LCIF och ett SightFirst-anslag genomför Lions i Uganda landets första program för undersökning och behandling av diabetisk retinopati och i vilket de även undersöker personer som befinner sig i riskzonen för diabetes. Lions samarbetar med Mbarara University och Regional Hospital Eye Centre, för att stärka sjukhusets kapacitet att diagnostisera och behandla personer med diabetisk retinopati.

Lions i Uganda drog nytta av aktiviteterna under Världsyndagen i september i Lyantonde och inledde officiellt sitt projekt. I evenemanget deltog Ugandas hälsovårdsminister och hon var bestört över det faktum att Lyantonde saknar ögonläkare som kan tillhandahålla ögonvård, men hon applåderade Lions medlemmar för deras åtagande att hjälpa människor med nedsatt syn och stödja diabetesvård i distriktet genom detta projekt. Lanseringen följdes av en veckas gratis synundersökningar vid sjukhuset i Lyantonde där hundratals patienter genomgick operationer.

Besök lcif.org/BE100 för att lära dig mer om hur Kampanj 100 kommer att leda insatserna att minska förekomsten av diabetes och förbättra livet för dem som har diagnostiserats samt stödja insatserna att minska synnedsättning och blindhet som kan undvikas i hela världen. 


Karen Kilberg är en regional programspecialist för globala hälsoinitiativ i Lions Clubs International Foundation.