Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem The Lions Blog Att känna till din risk är det första steget för att förebygga typ 2-diabetes

Att känna till din risk är det första steget för att förebygga typ 2-diabetes

Lorenzo Piemonte september 24, 2019

Diabetes är en global hälsoepidemi. Detta kroniska tillstånd drabbar för närvarande närmare en halv miljard människor världen över och kommer att påverka en av nio personer år 2045. En av två personer som för närvarande lever med diabetes har ännu inte diagnostiserats, vilket innebär att deras tillstånd inte är under kontroll.

Obehandlad diabetes kan ha förödande konsekvenser för människors hälsa och välbefinnande, vilket kan orsaka ett antal allvarliga komplikationer som kan komma drabba individernas ekonomi, deras familj och länders ekonomi. Diabetes orsakar mer än fyra miljoner dödsfall varje år och är en ledande orsak till blindhet, hjärtsjukdom, njursvikt och amputation.

IDF och Lions Clubs International har som mål att minst en miljon människor ska ha genomfört testet för typ 2-diabetes i slutet av november 2019.

90% av alla som har diabetes, och de flesta av dem som inte är diagnostiserade, har typ 2-diabetes vilken är den vanligaste typen av diabetes. Till skillnad från typ 1-diabetes, som oftast diagnostiseras bland barn och unga vuxna, kan typ 2-diabetes i många fall förebyggas.

Hörnstenen i förebyggande av diabetes 2 är en hälsosam kost och ökad fysisk aktivitet. Flera studier runt om i världen har visat att risken för att utveckla tillståndet kan minskas avsevärt genom en hälsosammare livsstil. De viktigaste riskfaktorerna för typ 2-diabetes är bland annat övervikt, brist på motion och dåliga matvanor.

Det första steget för att förebygga typ 2-diabetes är att känna till din diabetesrisk.

I november, som en del av globala informationsaktiviteter för att uppmärksamma Världsdiabetesdagen och månaden för diabetesinformation, samarbetar Internationella diabetesfederationen (IDF) med Lions Clubs International för att hjälpa till att stoppa den fortsatta ökningen av typ 2-diabetes genom att uppmuntra alla att lära sig mer om sin diabetesrisk genom ett diabetestest på nätet.

Korta frågeformulär har visat sig vara enkla, praktiska och billiga sätt att snabbt identifiera personer som kan ha en högre risk för typ 2-diabetes och som behöver undersöka sin risknivå ytterligare. IDF har tagit fram ett typ 2-diabetestest som syftar till att förutsäga en persons risk att utveckla typ 2-diabetes inom de kommande tio åren.

Testet är baserat på poängsystem för diabetes (FINDRISC) som är utvecklat och designat av adjungerad professor Jaana Lindström och professor Jaakko Tuomilehto från Folkhälsoinstitutet i Helsingfors, Finland. Tack vare Lions Clubs International har testet översatts till 12 olika språk.

Vårt gemensamma mål är att minst en miljon människor ska ha genomfört diabetestestet för typ 2-diabetes i slutet av november 2019.

IDF som representerar över 240 nationella diabetesföreningar i mer än 160 länder och territorier, har varit ledande i det globala diabetesarbetet sedan 1950. IDF är engagerad i insatser för att ta itu med diabetes från lokal till global nivå - från program på samhällsnivå till globala informationsinitiativ. Deras verksamhet påverkar politiken, ökar allmänhetens medvetenhet och uppmuntrar förbättring av hälsan, främjar utbyte av högkvalitativ information om diabetes och tillhandahåller utbildning för personer med diabetes och deras vårdpersonal.

Vårt gemensamma initiativ för att förebygga typ 2-diabetes utgör en del av en bredare samarbetsallians mellan IDF och LCIF som syftar till att bekämpa diabetes på global nivå. År 2018 undertecknade IDF och Lions Clubs International en överenskommelse genom vilken de två organisationerna åtog sig att uppnå en serie gemensamma mål:

  • Förhindra typ 2-diabetes och förbättra livskvaliteten för alla människor som lever med diabetes
  • Öka diabetesmedvetenheten och tillhandahålla utbildning vid behov
  • Utveckla holistiska diabetesprojekt för att förbättra vården
  • Lyfta frågan om diabetes på den nationella och globala politiska agendan
  • Öka tillgången till diabetesvård, mediciner och diagnostisk utrustning

IDF och Lions Clubs International strävar efter att uppnå målen i partnerskapet genom gemensamma program, kapacitetsutveckling, kampanjer, informationsinitiativ, forskning samt data- och kunskapshantering.

Vid undertecknandet av överenskommelsen sa IDF:s högsta professor, Nam H. Cho,: ”Diabetes håller på att bli ett akut hot mot vår hälsa. Utan gemensamma insatser för att bromsa framfarten av detta allvarliga och tärande tillstånd kommer diabetes att överväldiga sjukvårdsbudgetar överallt. Detta är ett välkomnande partnerskap som ligger rätt i tiden. Lions Clubs International är en dynamisk rörelse med ett stort och inflytelserikt nätverk. Organisationen har en imponerande meritlista när det gäller positiva förändringar och hälsoförbättringar. Våra organisationer är idealiskt positionerade för att samarbeta och göra skillnad för de många miljoner som nu lever med diabetes och alla som är i riskzonen.”

En enkel insats kan hjälpa till att stoppa ökningen av typ 2-diabetes. Besök denna sida för att ta reda på hur du kan stödja IDF och Lions Clubs International i november genom att uppmuntra alla i ditt samhälle att lära sig mer om sin diabetesrisk genom vårt enkla test.


Lorenzo Piemonte är kommunikationschef vid Internationella diabetes federationen med säte i Bryssel, Belgien.