Lionien, työntekijöiden ja yhteisöjen terveys ja turvallisuus on meidän tärkein prioriteettimme.

Lue miten

me vastaamme

COVID-19-tilanteeseen.

Auta LCIF:ää, kun se tukee lionien tekemää hätäaputyötä. Tee lahjoitus

Hätäapurahastoon.
Etusivu The Lions Blog Oman riskin tunteminen on ensimmäinen askel tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisemiseksi

Oman riskin tunteminen on ensimmäinen askel tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisemiseksi

Lorenzo Piemonte syyskuu 24, 2019

Diabetes on maailmanlaajuinen epidemia. Tämä krooninen sairaus vaikuttaa tällä hetkellä lähes puolen miljardin ihmisen elämään maailmanlaajuisesti, ja sen odotetaan vaikuttavan yhteen yhdeksästä ihmisestä vuoteen 2045 mennessä. Yksi kahdesta diabetesta sairastavasta ei edes tiedä vielä että heillä on tämä tauti mikä tarkoittaa että tauti ei ole hallinnassa.

IDF:n ja Lions Clubs Internationalin tavoitteena on, että ainakin miljoona ihmistä seulotaan tyypin 2 diabeteksen suhteen marraskuun 2019 loppuun mennessä.

Hoitamatta jätetyllä diabeteksella voi olla tuhoisia vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin, aiheuttaen useita vakavia komplikaatioita, jotka voivat vaikuttaa vakavilla tavoilla yksilöiden, heidän perheidensä ja kansakuntien talouteen. Diabetes aiheuttaa yli neljä miljoonaa kuolemantapausta joka vuosi ja se on johtava sokeuden, sydäntautien, munuaisten vajaatoiminnan ja alaraajojen amputaation syy.

Tyypin 2 diabetes on yleisin diabeteksen tyyppi, ja sen osuus on jopa 90% kaikista tapauksista ja valtaosa tapauksista, jotka ovat jääneet diagnosoimatta. Toisin kuin tyypin 1 diabetes, joka diagnosoidaan yleisimmin lapsilla ja nuorilla aikuisilla, tyypin 2 diabetes voidaan estää monissa tapauksissa.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn kulmakivi on terveellinen ruokavalio ja fyysinen aktiivisuus. Useat eri puolilla maailmaa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että taudin kehittymisriskiä voidaan vähentää merkittävästi ottamalla käyttöön terveellisempiä elämäntapoja. Tyypin 2 diabeteksen suurimpia riskitekijöitä ovat ylipaino, liikunnan puute ja huono ravitsemus.

Ensimmäinen askel tyypin 2 diabeteksen estämisessä on riskisi tunteminen.

Nyt marraskuussa, osana maailmanlaajuista kampanjaa Maailman diabetespäivän ja Diabetestiedotuksen kuukauden tukemiseksi, Kansainvälinen Diabetesliitto (IDF) on ylpeä yhteistyöstä Lions Clubs Internationalin kanssa. Tavoitteena on hidastaa tyypin 2 diabetesta kannustamalla kaikkia tuntemaan oman riskinsä sairastua siihen. Riskikartoitus on helppo tehdä verkossa olevan testin kautta.

Lyhyiden kyselyiden on osoitettu olevan yksinkertaisia, käytännöllisiä ja edullisia tapoja nopeasti tunnistaa ihmiset, joilla voi olla korkeampi tyypin 2 diabetesriski ja joiden riskitasoa on tarpeen tutkia edelleen. IDF on kehittänyt tyypin 2 diabeteksen riskinarvioinnin, jonka tavoitteena on ennustaa henkilön riski sairastua tyypin 2 diabetekseen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Testi perustuu suomalaiseen riskiarviointiin (Finnish Diabetes Risk Score - FINDRISC), jonka ovat kehittäneet ja suunnitelleet apulaisprofessori Jaana Lindström ja professori Jaakko Tuomilehto Kansallisesta terveys- ja hyvinvointilaitoksesta Helsingissä. Lions Clubs Internationalin ansiosta IDF-verkkotesti on saatu käyttöön 12 kielellä.

Yhteinen tavoitteemme on, että ainakin miljoona ihmistä seulotaan tyypin 2 diabeteksen suhteen marraskuun 2019 loppuun mennessä.

IDF, joka edustaa yli 240 kansallista diabetesyhdistystä yli 160 maassa ja alueella, on johtanut maailmanlaajuista diabetesyhteisöä vuodesta 1950. Liitto on sitoutunut torjumaan diabetesta paikalliselta tasolta maailmanlaajuiselle tasolle - yhteisötason ohjelmista aina maailmanlaajuisiin tietoisuuden lisäämiseen ja edistämiseen tähtääviin aloitteisiin. IDF:n toiminta vaikuttaa poliittisiin päätöksiin, lisää yleisön tietoisuutta ja rohkaisee terveyden parantamista, edistää korkealaatuisen diabetekseen liittyvän tiedon vaihtoa ja tarjoaa koulutusta diabeetikoille ja heidän terveydenhuollostaan vastaaville.

Yhteinen aloitteemme tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi on osa laajempaa IDF-Lions Clubs International -yhteistyösuhdetta, jonka tavoitteena on torjua diabetesta maailmanlaajuisesti. IDF ja Lions Clubs International allekirjoittivat vuonna 2018 yhteisymmärryssopimuksen, jonka kautta nämä kaksi järjestöä sitoutuivat saavuttamaan yhteisiä tavoitteita:

  • Estää tyypin 2 diabetesta ja parantaa diabetesta sairastavien elämänlaatua
  • Lisätä tietoisuutta diabeteksesta ja tarjota koulutusta tarvittaessa
  • Kehittää kokonaisvaltaisia diabetespalveluhankkeita hoidon parantamiseksi
  • Nostaa diabetes aiheeksi kansallisessa ja maailmanlaajuisessa poliittisessa keskustelussa
  • Lisätä pääsyä diabeteshoitoihin, parantaa lääkkeiden saamista ja diagnosointiin liittyvien tarvikkeiden hankkimista

IDF ja Lions Clubs International pyrkivät saavuttamaan yhteistyösuhteen tavoitteet yhteisillä ohjelmilla, kapasiteetin kehittämisellä, kampanjoinnilla, aiheen edistämisellä, tutkimuksella sekä tiedon ja tiedon hallinnalla.

IDM:n presidentti, professori Nam H. Cho sanoi yhteisymmärryssopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä: ”Diabeteksesta on nopeasti tulossa maailmanlaajuinen terveysongelma. Ilman koordinoituja toimia tämän vakavan taudin hidastamiseksi, diabetes tulee aiheuttamaan suuria taakkoja terveydenhuollon budjetteihin kaikkialla. Tämä yhteistyösuhde on hyvin ajoitettu ja erittäin tervetullut. Lions Clubs International on dynaaminen järjestö, jolla on laaja ja vaikutusvaltainen verkosto. Sillä on vaikuttava historia positiivisen muutoksen toteuttamisessa ja terveyden parantamisessa. Järjestömme ovat ihanteellisessa asemassa yhteistyöhön ja muutoksen toteuttamisessa monille miljoonille ihmisille, jotka elävät nyt diabeteksen kanssa, ja kaikille niille, jotka ovat vaarassa sairastua siihen. "

Yksinkertainen toiminta voi auttaa tyypin 2 diabeteksen kasvun pysäyttämisessä. Lue täältä lisätietoja miten voit tukea IDF:ää ja Lions Clubs Internationalia tämän marraskuun aikana kannustamalla kaikkia yhteisösi jäseniä saamaan lisätietoja tyypin 2 diabeteksen riskistä yksinkertaisella verkkotestillämme.


Lorenzo Piemonte on Brysselissä, Belgiassa sijaitsevan Kansainvälisen diabetesliiton viestintäpäällikkö.