Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu The Lions Blog Ugandan lionit uskovat toisista huolehtimisen olevan myös itsesään huolehtimista
Maailmanlaajuinen toiminta

Ugandan lionit uskovat toisista huolehtimisen olevan myös itsesään huolehtimista

Viola Jobita 05.11.2020
Ugandan lionsklubit lahjoittivat PPE-maskeja etulinjassa työskenteleville sairaanhoitajille Entebbe Grade B sairaalassa, jotka otti vastaan koronaviruspandemian vastaisten työn johtaja Rose Kirabira.

“Sanonta kuuluu, että kun kannattelet toisen joen yli rannalle olet päässyt myös itse perille, ja vieläpä onnellisempana koska sait auttaa.”

Voimme saada aikaan pysyvän muutoksen vain voimallistamalla ihmiset itse muuttamaan elämäänsä.

Näin sanoi edellinen piirikuvernööri tri. Dans Naturinda piiristä 411B ilmaisten oivallisesti ruohonjuuritason yhteisöllisen lähestymistavan, jonka Ugandan lionit ovat omaksuneet klubeissaan, kasvattaen jäsenmääräänsä ja kykyään vaikuttaa asuinpaikkakunnillaan.

Piiri 411B saavutti väliaikaispiirin statuksen vuonna 2018 yhteensä 952 jäsenellä, ja virallisesti piiristatus saavutettiin 1. heinäkuuta 2020 seitsemän uuden klubin perustamisen myötä, joissa yhteensä 575 jäsentä. Nettojäsenkasvua piiri saavutti 450. Jäsenkasvu auttoi sitä ylittämään 500 000 ihmisen palvelutavoitteen alkuvuodesta, mikä johti liki 3 000 000 ihmisen palvelemiseen sinä vuonna, ja vielä useamman elämään pystyttiin vaikuttamaan positiivisella tavalla.

Tähän tulokseen päästiin vuosia kestäneen johtajien yhteistyön ansiosta, ja kuten IPDG Dans sanoi, ”se saa aikaan humanitaarisen hengen samalla edistäen palveluarvoja, ja inspiroiden palvelusta hyötyneitä antamaan takaisin yhteisölleen, tai jopa liittymään lioneihin.” Tällä oli moninkertaiset vaikutukset. Mitä enemmän jäseniä Ugandassa on, sitä useampi voi siellä palvella ugandalaisia.

Kestävän lions-brändin rakentaminen
Piirin 411B tavoitteet ja strategiat pyrkivät vahvistamaan lionien palvelussa tapahtuvaa, merkittävää muutosta. Ne kutsuvat jokaista lionia voimaannuttavalla tavalla vaikuttamaan paikkakunnillaan ja rakentamaan piirilleen vahvan perustan. Kestävään palveluun päästiin nykyisten johtajien ahkeralla yhteistyöskentelyllä edellisten ja tulevien johtajien kanssa. Yhdessä rakennettiin yhteistoiminnallinen suunnitelma menestyksen takaamiseksi.

Yhteistyössä IPDG Dansin kanssa toiminut ensimmäinen varapiirikuvernööri lion Sedrace M. Rwekikiga huomautti, että painopiste vuonna 2020-2021 on palveluprojekteilla, sillä niillä on ”potentiaalinen kestävä vaikutus ja ne antavat mahdollisuuden jättää jälkemme paikkakunnille joita palvelemme.”

FVDG Sedrace, joka toimi myös projektikoordinaattorina valmistautui piirikuvernöörin virkavuoteensa 2020-2021 ja lisäksi johti piirin projektien toteutusta Lions Clubs Internationalin säätiön, LCIF:n apurahojen avulla. Lionit osallistuivat innokkaasti projekteihin, jotka lisäsivät järjestön näkyvyyttä huomattavasti vaikuttavilla palveluaktiviteeteilla. Jokaiselle klubille asetettiin tavoitteeksi oma nimikkoaktiviteetti, joka määrittelisi niiden roolin paikkakunnalla.

Toinen varapiirikuvernööri John Bosco Ntangaare, joka myös palveli piirinsä Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän (GMT) koordinaattorina viittasi piirin käsikirjaan, jossa on määritelty suunnitelman ja menetelmät joilla piiriä hallitaan, ja lisäsi, että piiri oli saavuttanut huikeaa edistystä jäsenmääränsä kasvattamisessa, vaikkakin rekrytointia tulisi edelleen lisätä. Käsikirja ”tarjosi hyvän virkailijarakenteen, joka voimaannutti työskentelyyn klubien kanssa,” hän sanoi. ”Epävirallisesti tavoitteena on asetettujen tavoitteiden kolminkertaistaminen. Niin tekemällä lisäämme näkyvyyttämme ja voimaannutamme itsemme palvelutyöhän paikkakuntiemme hyväksi.”

Inspiraatio yhteiseen näkemykseen
Osana tätä suunnitelmaa piiri perusti useita tiimejä klubien ja jäsenten tueksi. Esimerkiksi jäsenkokemuksen tukitiimi on työskennellyt klubien kanssa nykyisten jäsenten säilyttämiseksi ja eronneiden tuomiseksi takaisin, keskittymällä jäsenten aktiivisuuteen ja tyytyväisyyteen. Klubeja kannustetaankin tällä tavalla hyödyntämään olemassa olevia Lions Clubs Internationalin resursseja kuten Jäsenten säilyttämisen ja Jäsentyytyväisyyden käsikirjoja sekä Teidän klubinne, teidän tapanne -opasta.

Erimielisyyksien tunnistaminen ja selvittäminen on myös eräänlainen jäsenten säilyttämisen strategia. 411B piiri laati Erimielisyyksien ratkaisun tiimin jota johti piirin virkailija ja jokaisesta lohkosta yksi edustaja. Kun konfliktit nousevat klubeista niihin puututaan yleensä vanhimpien jäsenten toimesta, kt. entisten presidenttien, mutta joskus niitä voi olla vaikea ratkaista sisäisesti. Tiimi varmistaa, että suuremmat erimielisyydet ratkaistaan sellaisella väliintulolla ettei se aseta klubia vaaraan.

Piirin ja kansainvälisten jäsenmaksujen maksaminen ajallaan on myös tyypillinen haaste monille klubeille, jotka joudutaan sitten asettamaan status quoon ja lakkautusuhan alle. Piiri käynnisti klubeille tukimenetelmän piiritasolla, jota virkailijat mainostivat lohkoissa. Systeemi toimii ikään kuin vakuutuksena klubeille, jotka saattavat kohdata taloudellisia haasteita. Vaatimuksena on, että klubit laittavat varoja systeemiin säännöllisesti ja kun he jossain vaiheessa ovat maksuvaikeuksien takia riskissä he voivat lainata varoja tästä rahastosta ja maksaa tietyn ajan kuluessa takaisin.

Mahdollisuus muille toimia
Meneillään oleva piirisuunnitelma on myös antanut pontta Maailmanlaajuisen toimintaryhmän (GAT) toiminnalle. GMT laajeni lisäten erilliset virkailijat rekrytointia varten, laajennusohjelman ja jäsenkokemuksen tuen, jotka kaikki raportoivat GMT-koordinaattorille.

”Jäsenkasvu on aina Lionien tärkein prioriteetti sillä se liittyy suoraan palvelumme laajuuteen ja siihen, miten monien elämään voimme vaikuttaa,” sanoo toinen varapiirikuvernööri John Bosco Ntangaare. Piiri pyrkii parantamaan jäsenyyden arvoa ja laajentumaan uusille alueille stimuloimalla jäsenkasvua monisäikeisellä tavalla, joka laajentaa GAT:n toimintaa piiri- ja lohkotasoilla.

Piirin GLT:tä laajennettiin ylimääräisillä piirivirkailijoilla, jotka johtavat klubivirkailijoiden mentorointia, piirin johtajakoulutusta, lionien mentoriohjelmaa ja verkkokoulutusta Lionien kurssikeskuksen kautta. GLT-koordinaattori valvoo näitä virkailijoita lohkon virkailijoiden tuella. Virkailijat ovat suoraan yhteydessä klubivirkailijoihin heidän lohkoissaan mentoroiden ja tukien heitä omilla alueillaan.

Kaikki piirijohtajat käyvät GLT-koordinaattorin järjestämän perehdytyksen ennen viran aloittamista. Koordinaattori myös tukee tulevien ja nykyisten johtajien kehittämistä läpi vuoden. Lohkovirkailijat tukevat klubijohtajia suunnitelmissaan ja mentoroivat heitä heidän ottaessa uusia johtorooleja hoitaakseen. ”Johtajuus on se voima, jolla varmistamme että pääsemme tavoitteisiimme. Eli meidän tulee keskittyä johtajien kehittämiseen kaikilla järjestömme tasoilla,” sanoo GLT-koordinaattori lion Gervase Ndyanabo.

Rohkaise ihmisiä ja anna tunnustusta
Mitä tulee palveluun, GST-koordinaattori lion John Akure sanoo, ”Voimme vaikuttaa kestävällä tavalla ihmisten elämään voimallistamalla heitä. Voimme antaa heille ideoita, taitoja, luovuutta, innovaatiota ja osallistumista palvelun toteuttamiseen kaikilla palvelun osa-alueilla. Työskennelkäämme paikkakuntiemme kanssa, heidän hyväkseen.” Jokaista klubia kannustetaan järjestämään säännöllisiä aktiviteetteja ja heillä on siinä apunaan tiimi lohkon virkailijoita. Nämä virkailijat tukevat klubeja palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa.

Klubeja rohkaistaan löytämään yksi osa-alue, jolla he ovat erityisen vahvoilla, ja joka vahvistaa piirin omia arvoja. Tärkeintä on, että mihin tahansa aktiviteetteihin lionit ryhtyvätkään tulee heidän olla siinä erityisen hyviä, jotta heidät tunnetaan parhaasta palvelusta paikkakunnallaan. Lohkojohtajat auttavat klubeja löytämään omat vahvuutensa ja paikkakuntiensa tarpeet systemaattisen arvioinnin avulla, varmistaen, että lionit tekevät parhaansa ja vastaavat niihin odotuksiin, joita paikkakunta on asettanut.

Klubit noudattavat Lions Internationalin strategiaa palveluvaikutuksen parantamiseksi ja virkailijat valvovat aktiviteetteja kaikilla osa-alueilla. Kun koronaviruksen aikaansaama pandemia iski Ugandaan aktivoitiin maassa Lions Alert hätävalmiuden ja -avun toteuttamiseksi. Lionien toimintatiimi toimi nopeasti pandemian alkaessa ollen ensimmäisten joukossa, jotka ryhtyivät toimiin yhteistyössä viranomaisten, terveysministeriön, sairaaloiden, median ja humanitaaristen järjestöjen kanssa.

Lionsklubit Ugandassa ovat aktiivisesti mukana paikallisessa taistelussa koronavirusta vastaan, ja heillä on edustajia paikkakunnan valtuustoissa. He ovat järjestäneet useita interventioita klubien keräämien varojen sekä 10 000 dollarin LCIF:n hätäapurahan avulla, esim. desinfiointiaineita, suojavälineitä, kasvomaskeja, kirurgisia maskeja ja muita materiaaleja on hankittu näillä varoilla. Lionien hyvä näkyvyys pandemian aikana on yksi syy miksi jäsenkasvu alueella on ollut voimakasta. Neljä uutta klubia perustettiin huhtikuun ja syyskuun 2020 välillä.

IPDG tri. Dans maansa terveysministeriön ensihoidon komissaarin tri. John Baptist Waniaye Nambohen kanssa.

IPDG tri. Dans maansa terveysministeriön ensihoidon komissaarin tri. John Baptist Waniaye Nambohen kanssa..

”Olemme mahdollistaneet uusien jäsenten tulemisen klubeihimme, nykyisten jäsenten säilyttämisen ja jopa perustaneet uusia klubeja uudelleenbrändäämällä lionsjäsenyyden merkityksen. Se on portti tilaisuuksiin vaikuttaa paikkakunnillamme, voimallistaa ihmisiä elämään merkityksellistä ja laadukkaampaa elämää,” IPDG Dans sanoo. ”Jos saamme kaikille viestin siitä, että muista huolehtiminen on myös itsestä huolehtimista olemme antaneet ihmisille pontta muuttaa maailmaa paremmaksi.”

Kiitos työmme ja periksiantamattomien johtajiemme, piiri 411B Uganda on nyt vakaassa ja vahvassa asemassa luomaan pysyvää muutosta.


Viola Jobita on Lions Clubs Internationalin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän asiantuntija vaalipiireissä CA IV ja VIII.

Koronaviruspandemia (COVID-19) on vaikuttanut yhteisöihin eri tavoilla. Jotta varmistamme, että palvelemme turvallisesti omilla paikkakunnillamme, lionien tulisi aina seurata paikallisviranomaisten ja Maailman Terveysjärjestön suosituksia. Tutustu Palvele turvallisesti -sivuumme, josta löytyy lisätietoja miten palvella turvallisesti.