Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem The Lions Blog LCIF och World Diabetes Foundation: Mobila kliniker skapa tillgång till vård

LCIF och World Diabetes Foundation: Mobila kliniker skapa tillgång till vård

Jamie Konigsfeld 05.12.2019

Kampen mot diabetes

Lions Clubs International Foundation (LCIF) och World Diabetes Foundation (WDF) samarbetar för att bekämpa diabetes som är en växande epidemi runt om i världen. Ett projekt för att främja tidig upptäckt och bättre hantering av diabeteskomplikationer pågår just nu i sex regioner i Georgien. Insatsen som pågår i 2,5 år finansieras av WDF och LCIF samt lokala donationer i natura. LCIF och WDF är båda stolta över att bidra med USD 215 000 till projektet.

Gratis undersökningar spelar en betydande roll

Med hjälp från lokala lionmedlemmar och samarbetsorganisationer kommer projektet att starta center för diagnos och behandling av diabetes och diabetisk retinopati samt tillhandahålla synundersökningar och fotvård. En mobil klinik kommer att kunna ta sig till avlägsna områden i Georgien. Undersökningarna vid centren kommer att vara gratis och behandling av diabeteskomplikationer kommer tillhandahållas gratis till socialt utsatta grupper.

Diabetes screening

Samarbetar för att förebygga

- WDF skapar globala och lokala partnerskap som hjälper människor med diabetes och dem som löper risk att drabbas av sjukdomen, säger Leif Fenger Jensen, chef vid WDF.

- Vårt mål är att öka tillgången till vård och förebygga komplikationer av diabetes, särskilt bland utsatta och fattiga grupper.

- Vårt samarbete med LCIF är ett utmärkt exempel på hur två globala stiftelser kan använda sig av sina krafter och resurser.  

- Tillsammans stödjer vi ett lokalt projekt i Georgien som ökar diabetesvården och minskar bördan av diabetisk retinopati som en komplikation av diabetes.

Besök lionsclubs.org/campaign100för att lära dig mer om hur LCIF stärker Lions i kampen mot den globala diabetesepidemin.


Jamie Konigsfeld är marknadsföringsspecialist vid Lions Clubs International Foundation.