Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem The Lions Blog En värld i nöd, en stiftelse som stödjer

En värld i nöd, en stiftelse som stödjer

Caryn Lerner 11.01.2019

När Brooklyn Driver fyllde 16 år tog hon körkort. När hon var 17 år var hon lagkapten i tennisteamet. Under tonåren reste hon som backpacker till fem europeiska länder där hon fick upp intresset för att måla och blev en duktig lerduveskytt. Detta var inte utan svårigheter för tjejen från Lafayette, Tennessee, USA, som  diagnostiserades med ögonkomplikationer såsom skelning, närsynthet och amblyopi när hon var 18 månader gammal, och som fick det förklarat för sig att hon aldrig skulle kunna köra bil, delta i sportaktiviteter eller fungera som ett normalt barn på grund av hennes syn.

Men tack vare Lions överkom Driver alla hinder. Varje månad i tio år åkte hon till Tennessee Lions Eye Center vid Vanderbilts barnsjukhus i närheten av Nashville, samtidigt som hon genomförde hon dagliga ögonövningar hemma.
 - Utan Lions hjälp och uppmuntran hade jag aldrig åstadkommit så mycket eller sett mig omkring i världen, säger Driver.
 - Lions Clubs International Foundation gjorde att de små sakerna i livet fick betydelse, det förändrade mitt liv för alltid och gjorde det omöjliga möjligt, säger Driver.

Under LCIF:s 50-åriga historia har Lions regelbundet erhållit anslag från sin globala stiftelse...

Global stiftelse, lokal påverkan
I många samhällen är Lions är mest kända för sin hjälp till människor som är blinda eller har nedsatt syn. Men Lions roll i berättelser som Drivers är inte unik, eftersom deras arbete omfattar så mycket mer än synområdet. Faktum är att Lions är fast beslutna att tillhandahålla stöd och omsorg till världens mest utsatta människor inom alla dessa områden:

 • Syn
 • Ungdom
 • Katastrofhjälp
 • Humanitära insatser
 • Diabetes
 • Barncancer
 • Hungersnöd
 • Miljö

Världen har många behov, och varhelst det finns ett behov finns det en lionmedlem. Det finns också en stiftelse, Lions Clubs International Foundation (LCIF), som stödjer hjälpinsatserna som utförs av 1,4 miljoner medlemmar runt om i världen genom anslag till initiativ som förändrar liv och ger hopp och läkning till hundra miljontals fler.

Lions och LCIF: Kraften i oss
LCIF har sedan 1968 beviljat över USD 1 miljard i anslag – anslag som möjliggjorts genom ett generöst stöd från Lions, företag, regeringar och partners och andra som  brinner för att hjälpa dem som drabbas av sjukdomar, katastrofer och andra förödelser. Under LCIF rika historia har Lions regelbundet mottagit anslag från sin globala stiftelse för att:

 • Rädda syn
  • 9,1 miljoner gråstarroperationer har genomförts
  • 270 miljoner behandlingar mot flodblindhet har tillhandahållits
  • Utbildning för 3 miljoner ögonläkare och annan vårdpersonal har tillhandahållits
 • Förändra barns liv
  • Över 17 miljoner elever i över 100 länder har fått tillgång till positiva inlärningsmiljöer genom Lions Quest
 • Tillhandahålla katastrofhjälp
  • USD 130 miljoner har beviljats för att tillgodose omedelbara behov så som mat, vatten och kläder, samt finansiera långsiktig återuppbyggnad av bostäder och allmänna lokaler efter naturkatastrofer.
 • Rädda liv
  • 110 miljoner vaccinationer mot mässling- och röda hund har tillhandahållits.

Imponerande, ja. Men det finns mer att göra. Och LCIF:s nuvarande insamlingskampanj, Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser, kommer säkerställa att Lions har kapital att:

 • Öka påverkan inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och humanitära hjälpinsatser
 • Bekämpa diabetes
 • Utöka globala frågor att inkludera barncancer, hungersnöd och miljö

När du vet mer gör du mer
Lions hjälper när de ser ett behov. Det sitter i ryggmärgen. De vet hur man hjälper. Det är vad de gör. Under det att Lions inleder sitt andra århundrade av hjälpinsatser ser de en värld i nöd och allt som kan göras både genom insatser och donationer.

Vi vet mer, så vi gör mer för att öka hjälpinsatserna

Lions och LCIF har redan gjort stora framsteg inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och humanitära insatser.

Vision iconSyn: Genom Kampanj 100 kommer LCIF att leda den globala kampen att utrota världens blindhet orsakad av infektioner, minska blindhet och synnedsättning som kan undvikas samt förbättra livskvaliteten för dem som är blinda eller har nedsatt syn. 

Nära 75 procent av alla synnedsättningar går att förebygga eller bota, ofta för bara några dollar. Ta en titt på Lions långtgående engagemang för ögonhälsa och ögonvård runt om i världen.

Youth iconUngdomar: Genom Kampanj 100 kommer vi hjälpa ungdomar i hela världen genom förbättrad tillgång till utbildning av hög kvalitet, viktig hälsovård, social samvaro, möjligheter till rekreation och positiva utvecklingsprogram. 

Ett av dessa utvecklingsprogram är Lions Quest. Vårt viktiga ungdomsprogram Lions Quest är baserat på socialt och emotionellt lärande (SEL) och främjar positiva inlärningsmiljöer.

Genom Lions Quest är Lions Clubs International idag en av världens ledare inom SEL och hjälper över 17 miljoner elever genom mer än 600 000 lärare i över 100 länder. Besök lions-quest.org för att lära dig mer.

Lions Quest image

Diaster ReliefKatastrofhjälp: Genom Kampanj 100 kommer LCIF att bli djupt engagerade i katastrofhjälp och förberedelser vid en naturkatastrof samt kunna tillhandahålla kortsiktiga och långsiktiga återuppbyggnadsinsatser runt om i världen.

Naturkatastrofer kan orsaka stor förödelse, kroppsskador, dödsfall och finansiella förluster. Cirka 90 000 människor dör årligen på grund av naturkatastrofer och ytterligare 160 miljoner påverkas negativt. FN:s kontor för katastrofriskreducering förväntar sig att dessa siffror kommer att eskalera, då 15 procent fler naturkatastrofer inträffar varje år.

Sedan 1979 har LCIF investerat USD 130 miljoner i katastrofrelaterade anslag, och vi kommer fortsätta att stärka Lions insatser att återuppbygga samhällen.

Humanitarian effortsHumanitära insatser: Genom Kampanj 100 kommer LCIF att stödja och leverera program som fokuserar på att tillgodose angelägna behov bland de mest utsatta, till exempel äldre, personer med funktionsnedsättning, kvinnor, föräldralösa barn och andra som på grund av sociala och ekonomiska faktorer behöver särskilt stöd.

Humanitära insatser fortsätter att vara kärnan i vårt arbete. Kampanj 100 kommer göra det möjligt för Lions medlemmar att fortsätta arbeta med många omfattande humanitära projekt, som till exempel att bekämpa mässling och röda hund, stärka personer med en funktionsnedsättning och stödja utsatta och sårbara människor genom innovativa program.

Group Eye Care

Vi vet mer så vi gör mer för att bekämpa diabetes

Diabetes iconDiabetes: Genom Kampanj 100 kommer LCIF bli en stor del av arbetet för att bekämpa den globala diabetesepidemin och förebygga denna förödande sjukdom genom omfattande hälsoinitiativ. Diabetes är den ledande orsaken till dödsfall runt om i världen och en av de snabbast växande epidemierna, en ledande orsak till blindhet och synnedsättning och den sjätte ledande orsaken till dödsfall bland kvinnor.

Genom Kampanj 100 kommer LCIF att finansiera storskaliga diabetesprojekt, stärka Lions insatser för att minska förekomsten av diabetes och förbättra livskvaliteten för dem som har drabbats av sjukdomen genom att investera i:

 • Storskaliga undersökningar med omfattande uppföljningsvård.
 • Förbättring och utökning av befintliga diabetesläger, samlingar och symposier.
 • Utökning av hälsovårdslokaler för att öka patienters tillgång till vård.
 • Utbildning av personal och kapacitetshöjning

Vi vet mer så vi gör mer för att utöka våra globala frågor

Childhood CancerBarncancer: Genom Kampanj 100 kommer LCIF att stärka medicinsk och social service, öka livslängden för barn med cancer runt om i världen samt förbättra livskvaliteten för dem och deras familjer.

Varannan minut diagnostiseras ett barn med cancer. Genomsnittsåldern för en diagnos är sex år. Chansen att överleva är 80 procent i länder med höga inkomster, barn i låginkomstländer och medelinkomstländer representerar cirka 60 procent av alla barn med cancer runt om i världen och deras chans att överleva är endast 10-20 procent. Med bränsle från Kampanj 100 planerar vi att utöka framgångsrika projekt som diagnostiserar, behandlar och ökar chanserna för överlevad. Vi stärker Lions insatser genom att investera i initiativ som till exempel:

 • Förbättring eller etablering av onkologitjänster för barn i utvecklingsländer.
 • Omfattande medicinsk- och laboratorieutrustning till barncancercenter att använda vid undersökningar, behandlingar och forskning.
 • Fordon som tar familjer till läkartider.
 • Byggnationstjänster och utrustning för familjeboende att använda under behandlingstiden samt lägerlokaler för barncancerpatienter.

Hunger iconHungersnöd: Genom Kampanj 100 kommer LCIF göra insatser för att nå en värld där ingen går hungrig, detta genom att utöka resurser och infrastruktur som behövs för att ta itu med matbrist runtom i världen.  

Hungersnöd fortsätter att vara en omedelbar utmaning, särskilt bland barn. Kampanj 100 kommer göra det möjligt för oss att öka tillgången på mat genom att:

 • Investera i infrastruktur och förbättrade transportsystem, vilka ökar kapaciteten i befintliga matbanker, soppkök och center för matdistribution.
 • Tillhandahålla kommersiella kylskåp och frysar.

Environment iconMiljö: Genom Kampanj 100 kommer LCIF skydda miljön i våra samhällen och generera långsiktig och positiv ekologisk påverkan.
Några av dagens mest betydande utmaningar är skogsavverkning, klimatförändring och vattenbrist. Minst 1,8 miljarder människor använder fortfarande dricksvatten från förorenade källor och 40 procent påverkas av vattenbrist. LCIF kommer att:

 • Bygga och installera hållbara vattentankar, brunnar och pumpar.
 • Tillhandahålla vattenreningsutrustning till skolor och sjukvårdskliniker.
 • Installera toaletter och tillhandahålla sanitetstjänster i regioner de inte ännu finns.

En värld i nöd. Som  tur är finns det 1,4 miljoner hängivna Lions runt om i världen som är fast beslutna att hjälpa genom initiativ som förändrar liv och som finansieras av LCIF, vars frivilliga ledare, tekniska rådgivare och personal övervakar program och anslag och som för sjunde året i rad har fått fyra stjärnor av Charity Navigator som bevis på sin effektivitet och sitt ansvarstagande.

Under menyn Kampanj 100 i resurscentret för medlemmar på vår webbplats finns en fickhandbok och grafik som illustrerar En värld i nöd och LCIF:s insatser.

Ge ditt stöd
Happy Kids image Under de senaste 100 åren har Lions förenats i hjälpinsatser och stärkta av sin globala stiftelse har de förvandlat miljontals liv och är nu stolta att stödja Kampanj 100 #BE100.

Besök lcif.org/BE100 för att lära dig mer om hur Kampanj 100 kommer hjälpa Lions medlemmar att öka sin påverkan inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och humanitära hjälpinsatser, bekämpa diabetes för att minska förekomsten av sjukdomen och förbättra livskvaliteten för dem som har drabbats samt utöka våra globala frågor att inkludera barncancer, hungersnöd och miljö.

Caryn Lerner arbetar som innehållsspecialist för Lions Clubs International Foundation.