Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Juhlimme palvelua

Etusivu The Lions Blog Maailma tarvitsee apua - säätiömme on valmiina auttamaan

Maailma tarvitsee apua - säätiömme on valmiina auttamaan

Caryn Lerner 11.01.2019

Kun Brooklyn Driver täytti 16 vuotta, hän sai ajokortin. 17-vuotiaana hän oli tennisjoukkueensa kapteeni. Kun hän oli teini-ikäinen, hän kiersi ympäri Eurooppaa reppu selässä. Lisäksi hänestä tuli intohimoinen taiteilija ja taitava ampumalajin harrastaja. Nämä eivät olleet helppoja saavutuksia Tenneesseen osavaltiossa syntyneelle tytölle, jolla 18 kuukauden iässä diagnosoitiin erilaisia näkökykyyn liittyviä ongelmia kuten karsastus, likinäköisyys ja toiminnallinen heikkonäköisyys. Vanhemmille kerrottiin, että hän ei tulisi koskaan ajamaan autoa, urheilemaan tai toimimaan normaalin lapsen tavoin.

Lionien ansiosta hän ylitti nämä kaikki esteet. 10 vuoden ajan hän kävi joka kuukausi lionien ylläpitämässä silmätautien keskuksessa Vanderbilt -lastensairaalassa Tennesseen osavaltiossa.  ”Ilman lionien vaikutusta ja apua, en olisi koskaan pystynyt tekemään tätä kaikkea ja näkemään maailmaa,” Driver sanoi. ”Lions Clubs Internationalin säätiö on tehnyt elämän pienistä asioista tärkeitä, se on muuttanut elämäni täydellisesti ja mahdottomasta tuli mahdollista.” 

LCIF:n 50-vuotisen historian aikana lionit ovat saaneet säätiöltä apurahoja...

Maailmanlaajuinen säätiö, paikallinen vaikutus
Monilla paikkakunnilla lionit tunnetaan parhaiten heidän työstään sokeiden tai näkövammaisten auttamisessa. Lionien rooli näkövammaisten kuten Brooklynin auttamisessa ei ole ainutlaatuista, mutta heidän tekemänsä työ saavuttaa monia näkökyvyn ulkopuolella. Itse asiassa lionit ovat sitoutuneet auttamaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia näillä alueilla:

 • Näkökyky
 • Nuoriso
 • Hätäapu
 • Humanitaarinen työ
 • Diabetes
 • Lapsuusiän syöpä
 • Nälän helpottaminen
 • Ympäristö

Maailma tarvitsee apua ja missä tarve, siellä lion. Apuna on myös Lions Clubs Internationalin säätiö - LCIF - joka tukee yli 1,4 miljoonan lionin antamaa palvelua kaikkialla maailmassa. Säätiö myöntää apurahoja tärkeisiin aloitteisiin, joiden kautta saadaan toivoa ja apua sadoille miljoonille ihmisille.

Lionit ja LCIF: Meidän voimamme
LCIF aloitti toiminnan vuonna 1968 ja se on myöntänyt yhteensä yli US$1 miljardia apurahoina – projektien rahoittaminen on mahdollista, koska lionit tukevat säätiötä avokätisesti. Myös muut tahot kuten yritykset, hallitukset, yhteistyökumppanit ja muut rahoittavat säätiötä. Kaikkia yhdistää halua auttaa ihmisiä, jotka ovat joutuneet kärsimään taudeista, luonnonkatastrofeista ja muista ongelmista. LCIF:n 50-vuotisen historian aikana lionit ovat saaneet apurahoja, joiden kautta he ovat voineet tarjota palvelua:

 • Näkökyvyn pelastaminen
  • Suoritettu 9,1 miljoonaa kaihileikkausta
  • Jaettu 270 miljoonaa hoitokertaa jokisokeutta vastaan
  • Järjestetty lisäkoulutusta kolmelle miljoonalle silmälääkärille ja muille näköhuollosta vastaaville henkilöille
 • Tuettu lapsia
  • Yli 17 miljoonaa oppilasta yli 100 eri maassa on saanut oppia positiivisia elämäntaitoja Lions Questin kautta
 • Hätäavun antaminen
  • US$130 miljoonaa myönnetty hankkimaan ruokaa, vettä ja vaatteita sekä talojen ja tärkeiden rakennusten pitkän aikavälin uudelleenrakentamiseen luonnonkatastrofien jälkeen
 • Säätiö pelastaa ihmisiä
  • Hankittu 110 miljoonaa annosta tuhkarokko- ja tuhka- ja vihurirokkorokotuksia

Hyvin vaikuttavaa, ehdottomasti. Mutta meillä on vielä paljon tehtävää. LCIF:n nykyinen pääomakampanja Kampanja 100: LCIF:n Palveluvoimaa -aloite tulee varmistamaan, että lioneilla on kriittisiä varoja rahoittamaan seuraavia alueita:

 • Lisätään palvelua näkökyvyn, nuorison, hätäavun ja humanitaarisen työn tukemiseksi.
 • Diabeteksen vastaiseen taisteluun.
 • Laajennamme maailmanlaajuisia avustuskohteitamme ottamalla mukaan lapsuusiän syövän, nälän helpottamisen ja ympäristön.

Kun tiedät enemmän, teet enemmän
Kun lionit huomaavat tarpeen, he palvelevat. Se on toiminnan ydin. He tuntevat palvelun. Palvelu on mitä lionit tekevät. Lionit ovat nyt aloittaneet palvelun toisen vuosisadan ja he näkevät maailman täynnä tarpeita sekä miten paljon voidaan saada aikaan tekemällä ja lahjoittamalla.

Tiedämme enemmän, joten teemme enemmän Palveluvaikutuksen kasvattamiseksi

Lionit ja LCIF ovat jo edistyneet monin eri tavoin näkökyvyn, nuorison tukemisen, hätäavun antamisen ja humanitaarisen työn aloilla.

Vision iconNäkökyky: Kampanja 100 -aloitteen kautta LCIF tulee johtamaan maailmanlaajuista yritystä taistella tartuntataudeista johtuvaa sokeutta vastaan, vähentää ennaltaehkäistävää sokeutta ja näkövammoja sekä parantaa sokeiden ja näkövammaisten olosuhteita. 

Lähes 75% näkövammoista ovat ennalta ehkäistäviä tai parannettavissa, usein vain muutamalla dollarilla. Tutustu lionien pitkään jatkuneeseen työhön näkökyvyn suojelemiseksi.

Youth iconNuoriso: Kampanja 100 -aloitteen kautta me palvelemme nuorisoa antamalla heille mahdollisuuksia parempaan koulutukseen, terveydenhuollon palveluihin, sosiaalisiin mahdollisuuksiin ja harrastuksiin sekä positiivisen kehittymisen ohjelmiin. 

Yksi näistä kehitysohjelmista on Lions Quest. Meidän nimikko-ohjelmamme Lions Quest perustuu sosiaaliseen ja emotionaaliseen oppimiseen (SEL) ja sitä kautta tuetaan kouluissa positiivista oppimisympäristöä.

Tänään Lions Clubs International on maailman johtava sosiaalis-emotionaalisen oppimisen toteuttaja. Lions Quest vaikuttaa yli 17 miljoonan oppilaan elämään yli 600 000 koulutetun opettajan johdolla. Tutustu aiheeseen sivulla lions-quest.org ja näet miten tämä ohjelma vaikuttaa. 

Lions Quest image

Diaster Relief iconHätäaputyö: Kampanja 100 -aloitteen kautta LCIF osallistuu monin eri tavoin hätäaputyöhön ja valmistautumalla sekä vastaamalla avun tarpeeseen luonnonkatastrofien jälkeen. LCIF tarjoaa lyhyen ja pitkän aikavälin apua eri puolilla maailmaa.

Luonnonkatastrofit voivat aiheuttaa hyvin suurta tuhoa ja jättää jälkeensä loukkaantuneita ihmisiä, kuolemantapauksia ja taloudellisia menetyksiä. Noin 90 000 ihmistä kuolee joka vuosi luonnonkatastrofien seurauksena ja 160 miljoonaa ihmistä joutuu kärsimään niiden seurauksista. Yhdistyneiden kansakuntien antaman arvion mukaan luonnonkatastrofit tulevat yleistymään entisestään noin 15 prosentin kasvuvauhdilla joka vuosi.

Vuodesta 1970 LCIF on sijoittanut US$130 miljoonaa dollaria hätäapuun liittyviin apurahoihin ja tulemme jatkossakin tukemaan lionien työtä kun he auttavat paikkakuntia luonnonkatastrofien jälkeen.

Humanitarian effortsHumanitaarinen työ: Kampanja 100 -aloitteen kautta LCIF sponsoroi ja toteuttaa ohjelmia, joiden kautta autetaan riskiryhmiä ja apua tarvitsevia väestönosia kuten vanhuksia, vammaisia, naisia, orpoja ja muita, jotka tarvitsevat erityistukea.

Humanitaarinen palvelu on työmme ydin. Kampanja 100 antaa lioneille mahdollisuuksia jatkaa monia eri humanitaarisia projekteja, mukaan lukien tuhka- ja vihurirokon vastainen taistelu, vammaisten auttaminen ja tukeminen sekä riskialttiiden ja vaikeissa olosuhteissa elävien tukeminen innovatiivisten ohjelmien kautta.

Group Eye Care

Tiedämme enemmän, joten teemme enemmän Diabeteksen vastaisessa taistelussa

Diabetes iconDiabetes: Kampanja 100 kautta LCIF tulee olemaan tärkeä tekijä diabeteksen vastaisessa taistelussa auttamalla tämän vakavan taudin ennaltaehkäisyssä monipuolisten terveydenhuollon aloitteiden kautta. Yksi nopeimmin kasvavista epidemioista, diabetes on yksi suurimmista kuoleman aiheuttavista taudeista maailmassa sekä johtava syy sokeutumiselle ja näkövammoille. Se on myös kuudenneksi suurin kuolemaa aiheuttava tauti naisten keskuudessa.

Kampanjan avulla LCIF tulee rahoittamaan suuren mittakaavan ohjelmia, joilla ennalta ehkäistään diabetesta, hallitaan sitä ja lisätään tietoisuutta tästä taudista. Tätä kautta lionit pystyvät vähentämään diabetesta ja parantamaan sitä sairastavien elämänlaatua seuraavilla tavoilla:

 • Järjestetään laajan mittakaavan seulonta-aktiviteetteja ja monipuolista seurantahoitoa.
 • Laajennetaan olemassa olevia diabetesleirejä, virkistysleirejä ja symposiumeja.
 • Laajennetaan terveydenhuollon rakenteita, jotta potilailla on parempi pääsy hoitoihin.
 • Tarjoamme henkilöstön koulutusta ja kapasiteetin rakentamista.

Tiedämme enemmän, joten teemme enemmän Maailmanlaajuisen palvelukohteiden laajentamiseksi

Childhood CancerLapsuusiän syöpä: LCIF:n Kampanja 100 vahvistaa terveydenhuoltoa ja sosiaalisia palveluja ja sitä kautta pidennetään maailmanlaajuisesti elinikää lapsille, jotka sairastavat lapsuusiän syöpää ja parannetaan sitä sairastavien lasten ja heidän perheidensä elämänlaatua.

Kahden minuutin välein yksi lapsi saa syöpädiagnoosin. Lapsi on keskimäärin 6-vuotias kun hän saa tämän diagnoosin. Selviytymisprosentti kehittyneissä maissa on 80%, mutta alikehittyneissä maissa selviytymismahdollisuudet ovat vain noin 10-20% ja noin 60% syöpädiagnoosin saaneista lapsista asuu kehitysmaissa. Kampanja 100 tarkoittaa, että pyrimme laajentamaan lapsuusiän syöpään liittyviä onnistuneita projekteja syövän diagnosoimiseksi, hoitamiseksi ja eliniän pidentämiseksi. Lionit palvelevat sijoittamalla mm. seuraaviin aloitteisiin:

 • Parantamalla tai perustamalla lapsuusiän syöpään liittyviä palveluita kehitysmaissa.
 • Välineitä syöpäsairaaloille seulontoja, hoitoja ja tutkimusta varten.
 • Kulkuvälineiden hankkiminen, jotta perheet pääsevät lääkärikäynneille.
 • Majoituspaikkojen rakentaminen ja varustaminen, jotta perheet voivat asua sairaalan lähellä hoitojen aikana. Leiritilat lapsuusiän syöpää sairastaville potilaille.

Hunger iconNälän helpottaminen: Kampanja 100 tulee edistämään olosuhteita, jotta kenenkään ei tarvitse nähdä nälkää. Laajennamme resursseja ja infrastruktuuria ruoan puutteen vähentämiseksi eri puolilla maailmaa. 

Nälkä on kriittinen ja kiireellistä huomiota tarvitseva haaste, erityisesti lapsille. Kampanja 100 auttaa meitä parantamaan ruoan saantia:

 • Sijoitamme infrastruktuuriin ja parannamme kuljetusjärjestelmiä, jotta ruokapankit ja jakelukeskukset toimivat tehokkaammin.
 • Hankimme suurtalouksille tarkoitettuja jääkaappeja ja pakastimia.

Environment iconYmpäristönsuojelu: Kampanja 100 auttaa LCIF:ää suojelemaan ympäristöämme ja näin varmistetaan pitkän aikavälin positiivinen ekologinen vaikutus.

Jotkut tämän päivän suurimmista ympäristöön liittyvistä haasteista ovat metsien tuhoutuminen, ilmastonmuutos ja veden puute. Maailmanlaajuisesti yli 1,8 miljardilla ihmisellä on juomavetenä saastunutta vettä ja 40% väestöstä kärsii veden puutteesta. LCIF tulee:

 • Rakentamaan ja asentamaan vesitankkeja, kaivoja ja pumppuja tarpeen mukaan.
 • Varmistamaan vedenpuhdistuslaitteet julkisiin tiloihin kuten kouluihin ja terveyskeskuksiin.
 • Asentamaan vessoja ja saniteettitiloja alueille, joissa niitä ei ole.

Maailma tarvitsee apua. Onneksi maailmassa on yli 1,4 miljoonaa lionia valmiina palvelemaan tärkeiden aloitteiden kautta. Tätä työtä rahoittaa LCIF, jonka vapaaehtoisjohtajat, tekniset neuvonantajat ja henkilökunta valvovat ohjelmia ja apurahoja. Säätiö on saanut seitsemän peräkkäistä vuotta neljä tähteä Charity Navigator -arviossa, joka kertoo sen tehokkuudesta ja toiminnan läpinäkyvyydestä.

Verkkosivulla Jäsenresurssikeskuksessa on taskuopas ja tarkempia numeroita Maailma tarvitsee apua sekä LCIF toiminnassa -esitteissä. Napauta kohtaa Kampanja 100.

Tuen tarve
Happy Kids image Yli sadan vuoden ajan lionit ovat palvelleet yhdessä säätiön tuella ja sitä kautta he ovat muuttaneet miljoonien ihmisten elämän. He ovat nyt ylpeitä #BE100 ja valmiina tukemaan Kampanja 100 -aloitetta.

Verkkosivulla lcif.org/BE100 näet miten Kampanja 100 auttaa meitä laajentamaan maailmanlaajuisia avustuskohteitamme ottamalla mukaan näkökyvyn, nuorison, hätäavun ja humanitaarisen työn; taistelemme diabetesta vastaan sen vähentämiseksi ja autamme heitä jotka jo sairastava sitä. Lisäksi laajennamme työtämme lapsuusiän syöpään, nälän helpottamiseen ja ympäristön suojelemiseen liittyen.

Caryn Lerner toimii Lions Clubs Internationalin säätiön asiantuntijana.