Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem The Lions Blog Lions firar 20 år av SightFirst i Madagaskar

Lions firar 20 år av SightFirst i Madagaskar

Jamie Konigsfeld maj 10, 2019

Gråstarr är den vanligaste orsaken till blindhet i världen. Med en önskan om att förändra situationen för dem som drabbas, och för att ta itu med frågan, startade Lions ett SightFirst-projekt i Madagaskarför över 20 år sedan. Sedan dess har Lions gjort mycket mer än så.

”När vi ser leendena hos de människor vi hjälper går det rakt in i hjärtat,” säger Lion Anja Ramilison i LC Antananarivo. ”Inga rikedomar i världen kan köpa känslan av glädje som kommer från att hjälpa andra.”

Programmet, Lions SightFirst Madagascar, stöds av Lions Clubs International Foundation och firade nyligen 20 år av att återställa syn och utöka ögonvården runt om i Madagaskar.

Inga rikedomar i världen kan köpa känslan av glädje som kommer från att hjälpa andra.Enligt Världshälsoorganisationen lever cirka 1,3 miljarder människor runt om i världen med någon form av synnedsättning, till exempel brytningsfel, grå starr eller andra ögonproblem. Emellertid kan nära 80 procent av alla synnedsättningar undvikas. Många gånger behövs det bara ett par glasögon för att se klart. Trots detta lever miljontals med grumlig syn.

Nära 80 procent av befolkningen i Madagaskar lever på mindre än USD 1,90 om dagen och har inte råd med ögonundersökningar eller glasögon. Så utöver ett stort problem med gråstarr lever många människor med brytningsfel. Föräldrar som har mist sin syn kan inte längre ta hand om sina familjer. De kan inte arbeta och tjäna pengar. Utöver ekonomiska problem, leder blindhet och synnedsättningar till andra hälsoproblem och att medellivslängden minskar.

Lions i Madagaskar uppmärksammade detta enorma problem och öppnade SightFirst Madagascar Eye Center. Centret är öppet varje dag för att tillhandahålla ögonvård till dem som behöver. Ögoncentret vill förbättra tillgången till omfattande ögonvård, till exempel behandling av brytningsfel samt tillhandahålla billiga glasögon som tillverkas på plats. Utöver detta utbildar centret sjukvårdspersonal att utföra undersökningar och gråstarroperationer som återställer synen hos blinda människor.

Under dess 20-åriga historia har centret tagit stora steg för att bekämpa synnedsättning och blindhet. Centret har:

  • Genomfört 77 794 gråstarroperationer
  • Delat ut 101 644 par glasögon
  • Diagnostiserat och behandlat 602 fall av diabetesretinopati
  • Utbildad 60+ sjukvårdspersonal

Dessa resultat hade inte varit möjliga utan LCIF och stödet av 53 lion- och leoklubbar. LCIF har beviljat totalt sju anslag till SightFirst Madagascar Eye Center på totalt USD 4 144 623.

För att fira deras 20-årsjubileum organiserade centret, Lions och Leos en parad, samtidigt som de genomförde ett massivt ögonundersökningsevenemang. Senare samma dag erhöll centrets anställda medaljer från Madagaskars regering, för sina utomordentliga insatser.

Besök LCIF.org/BE100 för att lära dig mer om hur Kampanj 100 kommer att leda insatserna att utrota blindhet på grund av infektioner, minska synnedsättning och blindhet som kan undvikas samt förbättra livskvaliteten för dem som är blinda eller har nedsatt syn.


Jamie Konigsfeld är marknadsföringsspecialist vid Lions Clubs International Foundation.