Auta ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen turvaa. Tee lahjoitus LCIF:n
Pakolaiset ja kodeistaan paenneet ihmiset -rahastoon. Katso, miten tuemme Ukrainaa.

Etusivu Resurssikeskus Koulutusta uuden klubin kehittämiseksi

Koulutusta uuden klubin kehittämiseksi

 1. Miksi piirissäni kannattaa järjestää uusien klubien kehittämiskoulutus?
 2. Kuka voi lähettää koulutuspyynnön?
 3. Mistä saan tietää, kun koulutus hyväksytään?
 4. Kuinka kauan koulutus kestää? 
 5. Montako osanottajaa osallistumiseen tarvitaan?
 6. Kenen kannattaa osallistua koulutukseen?
 7. Montako uutta klubia yhden koulutuksen avulla voi perustaa?
 8. Voimmeko tehdä jäsenhankintaa olemassaolevaan klubiin?
 9. Paljonko koulutuksen järjestäminen maksaa?
 10. Missä workshop kannattaa järjestää ja kuka maksaa pitopaikasta?
 11. Kuka maksaa konsultin kustannukset?
 12. Saako tähän paikallisia GMT-varoja?
 13. Liittyykö tähän luokkaopetusvaihe?
 14. Mistä jäsenhankinta koostuu?
 15. Mitä aineistoja LCI antaa? Kuka vastaanottaa LCI:n aineistot?
 16. Mitä materiaaleja tarvitaan?
 17. Mitä velvollisuuksia piireillä on?
 18. Mitä velvollisuuksia klubien järjestäjillä on?
 19. Onko varmaa, että koulutuksen päätyttyä perustetaan uusi klubi?
 20. Voiko konsultti avustaa uuden klubin tiedotustilaisuudessa?
 21. Mitä tapahtuu, jos emme saavuta uuden klubin perustamiseen tarvittavaa 20 jäsentä?
 22. Voiko tämän koulutuksen avulla kasvattaa nykyisten klubien jäsenmäärää?

1. Miksi piirissäni kannattaa järjestää uusien klubien kehittämiskoulutus?
Kun uusien klubien kehityskonsultti tulee piiriin pitämään workshopin, lionit oppivat toimivia strategioita uusien klubien perustamiseen. Se voi tehostaa nykyisissä klubeissa toimivien kokeneiden lionien jäsenhankintatekniikoita, laajentaa piirin johtajien jäsenkasvuohjelmien tuntemusta sekä antaa käytännön kokemusta kokeneelta uusien klubien kehityskonsultilta siten, että piirille ei tule mitään kuluja.

2. Kuka voi lähettää koulutuspyynnön?
Kuka tahansa piirikuvernöörin tiimin tai piirin maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän jäsen voi pyytää koulutusta täyttämällä hakemuksen.

3. Mistä saan tietää, kun koulutus hyväksytään?
Kun LCI on tarkastanut ja hyväksynyt koulutuksen, LCI määrää konsultin. Piirikuvernöörin tiimi, piirin GMT-koordinaattori ja pyyntölomakkeessa annettu klubin järjestäjä saavat LCI:ltä sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että pyyntö on hyväksytty ja annetaan konsultin yhteystiedot.

4. Kuinka kauan koulutus kestää?
Workshopit kestävät vähintään kolme ja enintään viisi päivää piirin pyynnön mukaisesti. Mitä pidempi koulutus on, sitä enemmän jäseniä voidaan hankkia. Koska piirien tarpeet vaihtelevat, koulutuksen kesto päätetään konsultin kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen. Yleensä workshopit alkavat klo 8–9.00 aamulla ja loppuvat klo 16–17.00 iltapäivällä.

5. Montako osanottajaa osallistumiseen tarvitaan?
Ihanteellisesti workshopissa on 10 osanottajaa. LCI ymmärtää, että joillakin alueilla tämä voi olla vaikeaa. Siten vähintään yhden piirijohtajan pitäisi osallistua workshopiin joka päivä auttamaan konsulttia jäsenhankintatyössä.

6. Kenen kannattaa osallistua koulutukseen?
LCI suosittelee piirikuvernöörin tiimin, maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän, aluejohtajien, lohkojohtajien, sponsoroivan klubin jäsenien sekä uuden klubin parissa työskentelevien opaslionien osallistumista koulutukseen.

7. Montako uutta klubia yhden koulutuksen avulla voi perustaa?
Kunkin koulutuksen avulla ON PERUSTETTAVA ainakin yksi uusi klubi, mutta piirin perustamien klubien lukumäärää ei ole rajoitettu. Piireissä voidaan käyttää opittuja strategioita niin monen uuden klubin perustamiseen kuin piiri voi tukea. Suositus on aloittaa kaksi uutta klubia yhden koulutuksen avulla.

8. Voimmeko tehdä jäsenhankintaa olemassaolevaan klubiin?
Tämä ohjelma on suunniteltu nimenomaisesti uusien klubien perustamista varten. Koulutuksessa opittuja uusien klubien jäsenhankintastrategioita voi käyttää nykyisissä klubeissa koulutuksen päätyttyä.

9. Paljonko koulutuksen järjestäminen maksaa?
Koulutuksen järjestämisestä ei koidu piirille välittömiä kustannuksia. Jotkut piirit voivat haluta maksaa lounaasta tai hyvittää matkakulut koulutuksen osanottajille.

10. Missä koulutus kannattaa järjestää ja kuka maksaa pitopaikasta?
Koulutus kannattaa pitää lähellä mahdollisia uusien klubien perustamispaikkoja. Koulutus kannattaa pitää toiminnassa olevan lionsklubin talossa tai muussa maksuttomassa paikassa.

11. Kuka maksaa konsultin kustannukset?
LCI hyvittää konsultille matkat, majoituksen ja ateriat.

12. Saako tähän paikallisia GMT-varoja?
Tämä vaihtelee piirikohtaisesti. Tarkista piirin GMT-koordinaattorilta tai piirikuvernöörin tiimin jäseneltä.

13. Liittyykö tähän luokkaopetusvaihe?
Kyllä liittyy. Tästä kannattaa keskustella määrätyn konsultin kanssa.

14. Mistä jäsenhankinta koostuu?
Jäsenhankinta koostuu paikkakunnan ja liike-elämän johtajien sekä asukkaiden kutsumisesta sopimalla tapaamisista tai pistäytymällä heidän toimistossaan tai kotonaan kutsumassa heidät Lions-jäseneksi.

15. Mitä aineistoja LCI antaa? Kuka vastaanottaa LCI:n aineistot?
LCI järjestää uuden klubin kehitysoppaat, laajentumispaketin, lisäesitteitä ja hakemuksia. Konsultti antaa nämä aineistot.

16. Mitä muita aineistoja/välineitä tarvitaan?
Siitä voi keskustella konsultin kanssa. Tyypillisesti luokkakoulutukseen tarvitaan kannettava tietokone, videotykki ja valkokangas.

17. Mitä velvollisuuksia piirillä on?

 • Uuden klubin kehittäminen- ja Uudet jäsenet vaikutuksen kasvattamiseksi -verkkokoulutusmoduulien läpäiseminen lionien koulutuskeskuksessa ennen koulutuspyynnön lähettämistä.
 • Koulutuksesta tiedottaminen ja osanottajien hankkiminen koulutukseen ja jäsenhankintaan.
 • Kahden koulutetun opaslionin valitseminen (tai kahden lionin valitseminen opaslionkoulutukseen).
 • Ainakin yhden sponsoroivan klubin valitseminen mahdollisille perustamisalueille.
 • Perustamishakemuksen lähettäminen MyLCI-palvelun kautta tai liitännäisklubihakemuksen ja -ilmoituksen lähettäminen uusien klubien osastoon.
 • Uuden klubin tukeminen.
 • Kuljetuksen järjestäminen konsultille hotellin, koulutus-/jäsenhankinta-alueiden ja lentokentän välille.

18. Mitä velvollisuuksia klubin järjestäjällä on?
Klubien järjestäjien pitää hoitaa logistiikkaa konsultin kanssa, jotta koulutuksen onnistuminen voidaan varmistaa. Tämä sisältää seuraavat tehtävät ennen koulutusta:

 • Kahden koulutetun opaslionin valitseminen.
 • Paikkakunnan tarpeiden arvioinnin täyttäminen mahdollisille alueille.
 • Tapaamisten sopiminen paikkakunnan johtajien kanssa.
 • Tiedotustilaisuudesta kertovien jäsenhankintaesitteiden tulostaminen ennen koulutusta.
 • Koulutuksessa on joka päivä osanottajia, jotka osallistuvat jäsenhankintaan konsultin kanssa.
 • Muut konsultin määräämät tehtävät.
 • Sponsoroivien klubien valitseminen.
 • Tilojen järjestäminen koulutukselle sekä tiedotus- ja järjestäytymistilaisuuksille.

Klubin järjestäjä on henkilö, jonka vastuulla on varmistaa, että riittävä seuranta tehdään ja että uusi klubi pysyy perustamisaikataulussa.

19. Onko varmaa, että koulutuksen päätyttyä perustetaan uusi klubi?
LCI haluaisi kyllä taata, että koulutuksen jälkeen perustetaan uusi klubi, mutta se on kiinni piirin seurantatyöstä konsultin lähdettyä. Konsultin lähdettyä hänen kanssaan voi keskustella strategioista tai ongelmista puhelimitse tai sähköpostitse. Mitä enemmän paikkakunnalla tehdään valmistelutyötä ennen jäsenhankintaa, sitä parempia tuloksia koulutuksella voidaan saavuttaa.

20. Voiko konsultti avustaa uuden klubin tiedotustilaisuudessa?
Ehdottomasti, jos tiedotustilaisuus järjestetään workshopin aikana. Siitä voi keskustella konsultin kanssa.

21. Mitä tapahtuu, jos emme saavuta uuden klubin perustamiseen tarvittavaa 20 jäsentä?
Jos klubia ei ole perustettu 8 viikon kuluessa, piirin ON PERUSTETTAVA liitännäisklubi. Siten varmistetaan, että kiinnostuneet (tai maksaneet) saadaan pidettyä mukana toiminnassa. Kun liitännäisklubin jäsenmäärä saavuttaa 20, sen voi muuttaa uudeksi klubiksi.

22. Voiko tämän koulutuksen avulla kasvattaa nykyisten klubien jäsenmäärää?
Workshopissa opittujen strategioiden avulla voi kasvattaa olemassa olevien klubien jäsenmäärää.