Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Diabetes

 

Internationella diabetesfederationen rapporterar att 1 av 2 personer med diabetes inte har fått diagnosen. Lions förstår att behoven i världen förändras och vi har gjort stora insatser kring diabetes, för att kunna hjälpa lokala samhällen och hela världen.

Lära

Fakta om diabetes

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har cirka 422 miljoner människor i världen diabetes, av vilka en majoritet bor i länder med låga och medelstora inkomster och 1,6 miljoner dödsfall inträffar varje år på grund av diabetes. Både antalet fall och förekomst av diabetes har ökat stadigt under de senaste fem decennierna. 

Upptäck

Vi har en plan

Lions genomför hjälpinsatser i olika typer av samhällen runtom i världen, så vi ser och känner effekterna av diabetes och vi gör något åt det tillsammans.

Vår strategi

Att minska förekomsten av diabetes och förbättra livet för dem som har diagnostiserats.

Agera

 

Det finns många olika sätt att bli engagerad i den globala frågan diabetes. Utforska våra program, vilka är utformade att hjälpa dig och din klubb att genomföra lokala insatser kring diabetes.

Lions insatser för diabetesinformation

Denna typ av evenemang består av trevliga fysiska aktiviteter, för att hjälpa till att informera om diabetes och hur sjukdomen kan hanteras. Lär dig mer

Undersökning om diabetes typ 2

Denna typ av undersökning är ett viktigt sätt att hjälpa allmänheten förstå risken med diabetes och steg som kan tas att förebygga den. Lär dig mer

Stödgrupper om diabetes

Denna typ av grupp uppmuntrar till utbyte av stöd och hjälp bland människor som lever med diabetes. Lär dig mer

Diabetesläger

Denna typ av läger är utformade att förbättra livskvaliteten bland unga människor som lever med diabetes, genom att tillhandahålla råd och stöd. Lär dig mer

Fira

Vår berättelse är hopp

Se hur Lions och Leos gör skillnad genom hjälpinsatser kring diabetes i samhällen runtom i världen.

Diabetesanslag

 
Diabetesanslag

Var med i kampen mot diabetes, genom att ansöka om ett minianslag från LCIF, vilket kan sökas av Lions klubbar runtom i världen. Lär dig mer

Matchande anslag

Genomför de hjälpinsatser och förbättringar ditt samhälle behöver allra mest genom ett matchande anslag från LCIF. Kan sökas av Lions distrikt och multipeldistrikt i hela världen. Lär dig mer

Leoanslag

Uppmuntra och ge kraft till nästa generation av ledare för hjälpinsatser, genom att ansöka om ett Leoanslag från LCIF. Kan sökas av Lions klubbar i hela världen. Lär dig mer

Anslag för distrikt och klubbar som påverkar samhället

Utöka era hjälpinsatser och gör större påverkan i det lokala samhället. Kan sökas av distrikt och klubbar i hela världen. Lär dig mer

Se alla anslag

#LIONSFIGHTDIABETES

Lions och Leos informerar om diabetes runtom i världen och uppmärksammar sina hjälpinsatser genom att använda hashtaggen ovan. Utforska hashtaggen #LIONSFIGHTDIABETES i sociala medier, för att ser hur Lions gör skillnad.