Hem Lions främjande arbete

Främjande arbete

Som världens största serviceorganisation är det vår uppgift att hjälpa till att stödja den policy och de program som kommer att stärka våra globala frågor och det viktiga arbete våra frivilliga utför. Vi ser den stora betydelsen i att utbilda människor om de allra viktigaste behoven och utmaningar samhället står inför samt att därefter finna lösningar som stärker våra hjälpinsatser och resultatet av dem.  

Vårt främjande arbete

Tack vare vårt främjande arbete har Lions hjälpt till att producera enastående resultat.
363

Jubileumsmynt

363 är antal medlemmar i den amerikanska kongressen, vilka stöttade ”Lions Clubs Internationals århundrade av hjälpinsatser och förslaget om minnesmynt” som blev en lag i oktober 2012.
4,113

Världsdiabetesdagen

4 113 evenemang med information om diabetes genomfördes runtom i världen under november 2017 inför Världsdiabetesdagen
17

Förenta Nationerna

17 är det antal utvecklingsmål som vi, tillsammans med Förenta Nationerna, vill främja för att kunna förändra världen

 

 

Historien visar att vi får saker gjorda

  • 1968 bildades The National Eye av president Lyndon B. Johnsons administration. Lions medlemmar skickade cirka 100 000 brev och telegram till kongressen och uppmanade den att rösta ja till det nya ögoninstitutet.
  • En Lions fotoutställning, finansierad av den republikanske senatorn Jerry Moran från Kansas, visades i Russell Senate Office Building i Washington D.C. i november 2011. Dessa foton ökade medvetenheten om Lions globala satsningar att tillgodose mänskliga behov samt främja fred och internationell förståelse.
  • Den 2 oktober 2012 samlades medlemmar från lionklubbar över hela landet och Vita husets stab och regeringstjänstemän i Washington D.C., för att officiellt erkänna Lions medlemmar som  föregångare gällande förändring.
  • Lions lyckades säkra 293 röster i representanthuset och 70 röster i senaten och därmed godkändes förslaget att tillverka Lions minnesmynt, för att fira 100 år av hjälpinsatser och förslaget undertecknades av president Barack Obama den 5 oktober 2012. 
  • I mars 2014 träffade Lions ledare kongressledamöter som en del av invigningen av Lions Hill Day på Capitol Hill, i Washington D.C. (Hill Day).
  • Den 7 juni 2017 talade USA:s kongressledamot Jerry Moran från Kansas till senaten om hans förslag att hylla Lions Clubs Internationals hundraårsjubileum. Förslaget, S. Res. 174, röstades igenom enhälligt. Kongressledamot Moran har varit medlem i Lions i många år och han stod bakom förslaget att tillverka Lions minnesmynt.

 

 

Volunteer Organization Protection Act (VOPA)

Representanthusets lag The Volunteer Organization Protection Act (VOPA) U.S. House Bill 2432 påverkar varje lionmedlem i USA. Under gällande lag har serviceklubbar tvingats att upplösas i de fall de inte har kunnat bära kostnader för juridiska tvister på grund av en medlems försummelse. VOPA kan skydda din klubb från att bli indragen i juridiska tvister om en olycka skulle vara framme under klubbens serviceaktiviteter eller evenemang.