Genom att donera till vår fond för katastrofhjälp kan du hjälpa familjer och samhällen som
drabbats av jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se hur vi stödjer Turkiet och Syrien.

Hem Säkra hjälpinsatser
Säkra hjälpinsatser

För varje behov finner Lions ett sätt.

Lions hjälper. Det är just det vi gör, men trots att coronaviruset (COVID-19) har förändrat det sätt på vilket vi lever och arbetar har det inte förändrat vilka vi är. Varje dag finner Lions och Leos runtom i världen nya sätt att fortsätta gemenskapen med varandra och genomföra säkra hjälpinsatser i samhället. Ta reda på mer om hur du kan förbli aktiv som medlem i Lions under denna unika tid.

Berätta för oss hur vi kan stödja era hjälpinsatser under pandemin. Skicka dina frågor, dina idéer och din återkoppling till oss via e-post på adress service.activities@lionsclubs.org.

Coronapandemin (COVID-19) har påverkat samhällen runt om i världen olika sätt. För att säkerställa att vi hjälper på säkra sätt, oavsett var vi bor, bör Lions följa riktlinjerna från USA:s nationella folkhälsomyndighet, världshälsoorganisationen eller lokala folkhälsomyndigheter.

Utforska nya sätt att genomföra hjälpinsatser i din klubb

 

 

Lokala matbanker behöver din hjälp! 

Många lokala matbanker öppnar åter sina lokaler för frivilliga. COVID-19 har på ett betydande sätt ökat matbristen. Ta reda på hur din klubb kan hjälpa dem i nöd.  

Använd dina gröna fingrar! 

Erbjud att plantera blommor vid skolor, kyrkor, bibliotek etc., för att göra deras respektive områden vackrare.      

Lys upp dagen för en pensionär! 

De människor som bor på äldreboenden tillbringar mycket tid i sina rum, speciellt nu under pandemin. Kontakta lokala äldreboenden och fråga om de tillåter utomstående att dekorera deras lokaler, för att lysa upp dagen för de boende. 

Fler sätt att hjälpa

Digitala räknas! Kom ihåg att inrapportera digitala möten och serviceprojekt.

Upptäck verktyg som hjälper dig att vara aktiv

Lär dig nya saker hemifrån och håll kontakt med andra medlemmar

Håll dig informerad och engagerad, genom att delta i evenemang med LCI:s personal och ledare i Lions i ett flertal olika ämnen. Kommande och tidigare evenemang finns tillgängliga på flera språk.