Hälsan och säkerheten för våra medlemmar, vår personal och våra samhällen är av högsta prioritet.

Läs

vårt svar

på COVID-19.

Stöd Lions hjälpinsatser genom att ge en donation till LCIF:s

fond för katastrofhjälp.
Hem Resurscenter Vanliga frågor om SightFirst

Vanliga frågor om SightFirst

SightFirst-programmet

Vad är SightFirst-programmet?
Lions Clubs International Foundations SightFirst-program ger medel till insatser av lionmedlemmar, privata organisationer, myndigheter och andra för att bekämpa de viktigare orsakerna till blindhet som kan förhindras och återställas, samt tillhandahålla hjälpinsatser till människor som är blinda eller har nedsatt syn. Detta uppnås med stöd av system för synvården, samt utveckling av utbildning och infrastruktur.

Hur bekämpar SightFirst-programmet global blindhet?
SightFirst-programmet bygger upp synvårdssystem, bekämpar blindhet och synförlust och hjälper blinda och synskadade personer i utsatta samhällen runtom i världen. Det är en ledande medlem av IAPB, en koalition av organisationer för att utrota de viktigaste orsakerna till blindhet som kan förhindras och förebygga att synnedsättningar som kan förhindras fördubblas. Sedan programmet startade år 1990 har SightFirst hjälpt till att rädda synen på mer än 30 miljoner människor runtom i världen.

Vilka slags projekt stödjer SightFirst, och kan anslag användas för projekt i industriländer?
SightFirst hjälper Lions och deras partners bemöta de ledande orsakerna till sådan blindhet som går att förebygga eller bota, och ger service till personer som är blinda eller har nedsatt syn. Programmet fokuserar på storskaliga projekt som behandlar grå starr, trakom, flodblindhet, diabetesretinopati och okorrigerade brytningsfel. SightFirst bekostar även projekt som direkt stödjer SightFirst:s mål, med betoning på projekt som jobbar för att bättre kunna erbjuda hjälp mot trakom och okorrigerade brytningsfel. Ansökan för individuella operationer eller glasögon hänvisas till lokala lionmedlemmar.

Finansiering finns att tillgå för industriländer genom projekt som riktar in sig på synnedsättning, diabetesretinopati, okorrigerade brytningsfel och projekt för utbildning/rehabilitering. Dessa tillstånd och behov finns i både industri- och utvecklingsländer. SightFirst:s kriterium och ansökningar kan hittas online.

Beviljar LCIF anslag till enskilda personer (till exempel stipendier, privata sjukvårdskostnader osv.)?
LCIF stödjer storskaliga projekt som tillgodoser humanitära behov för hela samhällen. Dessa projekt leds av lokala lionmedlemmar som identifierar behovet, utvecklar handlingsplanen och genomför projektet. LCIF har inte ett anslagsprogram som stödjer enskilda personer. Dessa förfrågningar bör istället riktas till lokala lionmedlemmar. De har ofta program som redan är igång som stödjer den här sortens förfrågningar på deras hemorter. Använd hitta en klubb för att hitta en klubb i ditt område att kontakta.

Vem kan ansöka om ett LCIF SightFirst-anslag?
Liondistrikt (enkel-, del- eller multipeldistrikt) samarbetar med sin regionala tekniska rådgivare för SightFirst och (multipel-) distriktets SightFirst-ordförande och -kommitté för att bedöma lokala synvårdsbehov och utveckla förslag till SightFirst-anslagsprojekt. Ifyllda ansökningar måste undertecknas och godkännas av tekniska rådgivaren, distrikts-/multipeldistriktsordföranden för SightFirst och distriktsguvernören (eller guvernörsrådsordföranden för ansökningar från multipeldistrikt). En lista på tekniska rådgivare i hela världen finns som referens. Läs SightFirsts ledningssammanfattning för information vilka slags projekt SightFirst stödjer.

Vad är det för skillnad mellan ett SightFirst-projekt och ett synrelaterat projekt?
Projekt som får LCIF:s SightFirst-anslag fokuserar på de främsta orsakerna till blindhet på nationell, regional eller internationell nivå. Dessa projekt når ut till utsatta befolkningsgrupper eller dem som har begränsad eller ingen tillgång till synvårdstjänster. Synrelaterade projekt fokuserar på hemortens behov snarare än nationella eller regionala behov. Dessa projekt, såsom att köpa utrustning till en ögonklinik, kan få ett LCIF standardanslag eller ett internationellt assistansanslag. Andra synrelaterade projekt kan vara sådana som fokuserar på en sjukdom eller ett program som inte är prioriterat för SightFirst-medel (dvs. grön starr eller ögonbanker) eller i vilka Lions i ett industriland genomför programmet i ett utvecklingsland.

Vem är medlem av SightFirsts rådgivande kommitté (SAC)?
SAC sitter lionledare och globala experter på att förebygga blindhet. Kommittén granskar och godkänner projekt som ska få LCIF:s SightFirst-anslag och slår fast policyer för programmet. SAC rapporterar sin verksamhet till LCIFs förtroenderåd.

När har SAC sina möten?
Kommittén har sina möten två gånger om året i samband med mötena för Lions Clubs Internationals verkställande kommitté i januari och augusti. Kontakta Sight Programs Department för exakta datum. Anslagsansökningar ska vara inne 90 dagar före mötet.