Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Material till utbildningsprogram för andra vice distriktsguvernör

Material till utbildningsprogram för andra vice distriktsguvernör


  • Hemuppgifter inför seminarium: Hemuppgifterna finns tillgängliga i Lions utbildningscenter. Kurserna på webbplatsen når du via Lions utbildningscenter. Instruktioner om att logga in till Lions utbildningscenter finner du här.
    • Information för andra vice distriktsguvernör
    • Globala arbetsteamet - Översikt 
  • Instruktörens förberedelsehandbok 
  • Utvärdering

Obligatoriska sessioner:

Programöversikt
Framgång genom samarbete
Samarbeta med din LCIF-koordinator

Valfria sessioner:

Kommunikationsfärdigheter
Förmåga att tala improviserat
Mötesledning
Teknologi och andra vice distriktsguvernör
Global medlemsfokusering - Översikt och presentation

Obligatoriska sessioner - Beskrivning och material:

Programöversikt

Denna session presenterar utbildningsprogrammets syfte och struktur, skapar en bekväm inlärningsmiljö och en effektiv utbildningsatmosfär samt utvärderar den kunskap som förvärvades under den första fasen i programmet.

Tillbaka till toppen

Framgång genom samarbete

I denna session lär sig andra vice distriktsguvernörer fördelarna med samarbete, fem egenskaper hos framgångsrika team och utmaningar som kan uppstå när man arbetar i team.

Tillbaka till toppen

Samarbeta med din LCIF-koordinator

Denna session kommer fokusera på att identifiera specifika sätt för andra vice distriktsguvernör att stödja distriktets LCIF-koordinator i hans/hennes arbete att främja Lions Clubs International Foundations uppgift.

Tillbaka till toppen

Valfria sessioner - Beskrivning och material:

Kommunikationsfärdigheter

Denna session ger andra vice distriktsguvernörer förståelse för kommunikationsprocessen, färdigheter hos en effektiv kommunikatör och strategier att främja kommunikation i deras respektive distrikt.

Tillbaka till toppen

Förmåga att tala improviserat

I denna session kommer andra vice distriktsguvernörer att lära sig mer om fördelarna med att kunna tala improviserat, lära sig taktik att tänka under stress och öva på strategier att ta fram ett tal på några minuter.      

Tillbaka till toppen

Mötesledning

Denna session kommer fokusera på mötesledning samt tillhandahålla resurser som andra vice distriktsguvernörer kan använda om de ombeds att leda ett distriktsrådsmöte eller ge stöd och råd till klubbarna avseende effektiva möten.   

Tillbaka till toppen

Teknologi och andra vice distriktsguvernör

Som distriktstjänsteman bör du främja användande av Lions digitala produkter, för att förbättra och öka påverkan av klubbarnas hjälpinsatser. Dessa produkter erbjuder ett stort antal verktyg, resurser och data. För närvarande har kursplanen inga resurser till denna session, men alla andra vice distriktsguvernörer uppmuntras att gå igenom följande webbaserade resurser innan utbildningsevenemanget genomförs: 

Tillbaka till toppen

Global medlemsfokusering - Översikt och presentation

Den globala medlemsfokuseringen kombinerar en strategisk process och ett antal resurser, för att stimulera medlemstillväxt i hela organisationen. Alla andra vice distriktsguvernörer bör delta i alla utbildningssessioner om den globala medlemsfokuseringen. Gå igenom översikt och presentation som en introduktion till fokuseringen och hur den kommer forma distriktets mål år till år.

Tillbaka till toppen