Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Resurscenter Flodblindhet

Flodblindhet

Problemet

Onchocerciasis, även kallad ”flodblindhet”, är en parasitinfektion som fås genom att bli biten av en svart fluga som finns nära snabbt flytande floder. En maskparasit går in i kroppen och producerar tusentals larver som migrerar i huden och ögat. När maskarna dör är de giftiga för huden och ögonen och orsakar en extrem klåda och ögonskador. Efter lång tids exponering kan dessa skador leda till synnedsättning eller blindhet som inte kan återställas, samt vanställande hudsjukdomar Flodblindhet är utbredd i centrala, östra och västra Afrika, delar av Latinamerika och i Yemen i Mellanöstern.

Global påverkan

Nästan 37 miljoner människor har smittats av flodblindhet och cirka 300 000 har blivit blinda eller synskadade. Cirka 100 miljoner människor i Afrika och Latinamerika löper risk att få sjukdomen.

Effekterna av flodblindhet har förutom synförlust varit förödande. Eftersom de svarta flugorna fortplantar sig i snabbt flytande vatten — där den bördigaste marken ligger —har många tvingats lämna sina hus och sin mark i bördiga floddalar. Detta har inte bara lett till att de upprotats från sina hem, utan det har även skadat den ekonomiska produktiviteten i många byar i några av de fattigaste områdena i världen.

Behandling

Flodblindhet kan lätt kontrolleras med en årlig eller sexmånaders dos av ivermectin, ett läkemedel som tillverkas och doneras av Merck & Co. Mectizan®. Mectizan® dödar parasitens larver i kroppen och förhindrar flodblindhet och överföring av sjukdomen till andra. Merck har lovat donera medicinen gratis tills sjukdomen är utrotad. Med fortsatt användning av Mectizan® hoppas man att smittspridningen av flodblindhet ska stoppas och att sjukdomen i stort sett försvinner.

SightFirsts arbete

Sedan 1993 har Lions Clubs International Foundation delat ut USD 33 miljoner till stöd för utdelning av flodblindhetsmedicinen Mectizan® till cirka 251 miljoner människor i 15 länder i Afrika och Latinamerika. SightFirst möjliggjorde utbildning av 682 000 frivilliga i samhällena för att dela ut medicinen. I samarbete med African Program for Onchocerciasis Control och Onchocerciasis Elimination Program of the Americas, har dessa stiftelsens partnerskap varit viktiga för våra insatser för att se till att flodblindhet inte längre är ett problem för folkhälsan. SightFirst har sedan 1999 samarbetat med The Carter Center — som är ledande i kampen för att utrota flodblindhet.

Det effektiva samarbetet med privata organisationer, hälsoministerier, myndigheter, privata företag, FN-organ och andra uppvisar lyckade resultat. Colombia och Ecuador var två av de första länderna i världen som helt stoppat flodblindhet genom förebyggande åtgärder, behandlingar och hälsoutbildning. I Afrika har aktuella studier visat de första bevisen på att den kan vara stoppad i vissa områden. Åtgärderna för att stoppa flodblindhet inte bara förebygger blindhet utan gör det även möjligt för folket att återvända till sin mark och blåsa nytt liv i sin ekonomi.

Medelprioriteringar

SightFirst ger medel till befintliga lionledda flodblindhetsprojekt som visat sig framgångsrika och som fokuserar på att skapa hållbara system för utdelning av ivermectin och utveckling av omfattande synvårdstjänster. SightFirst stödjer program för att stoppa flodblindhet i länder där sjukdomen är ett stort hot mot synförmågan.

För att få veta mer om statistiken för flodblindhet som finns på den här sidan, besök följande:World Health Organization: Prevention of Blindness and Visual Impairment