Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Resurscenter Mottagare av hundraårsjubileets medlemsutmärkelser

Mottagare av hundraårsjubileets medlemsutmärkelser


Visa utmärkelsekriterier

Mottagare av utmärkelsen Framstående jubileumsklubb

Mottagare av hundraårsjubileets utmärkelse i diamant

Mottagare av hundraårsjubileets utmärkelse i guld

Mottagare av hundraårsjubileets utmärkelse i silver

 

 

100-årsjubileets medlemsutmärkelser

 

Medlemmar som stod fadder för en ny medlem under 100-årsfirandet fick erkänsla som jubileumsfadder och erhöll en unik nål och ett diplom.

Medlemmar som hjälpte till att bilda en ny klubb fick erkänsla som organisatör av jubileumsklubb och erhöll en unik nål och ett diplom.

100-årsjubileets progressiva utmärkelser:

 • Medlemmar som stod fadder för en Lion, eller hjälpte till att bilda en ny klubb, som förblir aktiv i ett år och en dag erhåller 100-årsjubileets silverutmärkelse.
   
 • Medlemmar som stod fadder för en Lion, eller hjälpte till att bilda en ny klubb, som förblir aktiv i två år och en dag erhåller 100-årsjubileets guldutmärkelse.
   
 • Medlemmar som stod fadder för en Lion, eller hjälpte till att bilda en ny klubb, som förblir aktiv i tre år och en dag erhåller 100-årsjubileets diamantutmärkelse.

Var och en av mottagarna av dessa progressiva utmärkelser erhåller en unik nål som skickas till en klubbtjänsteman för överlämnande, samt erkänsla på LCI:s webbplats.

 

 

100-årsjubileets utmärkelser för klubbar

 

Under 100-årsfirandet hade klubbarna möjlighet att bli framstående jubileumsklubbar genom att antingen:

 • Ta upp tre nya medlemmar under åren för jubileumsfirandet, vilka förblir aktiva i minst två år och en dag.
 • Stå fadder för en ny klubb, under ett av åren för jubileumsfirandet, som förblir aktiv i två år och en dag.

Framstående jubileumsklubbar erhåller ett unikt tygmärke.

Under firandet hade klubbar möjlighet att bli en lionklubb i världsklass genom att uppnå båda av följande kriterier:

 • Ta upp minst tre nya medlemmar (vilka måste förbli medlemmar under hela 100-årsfirandet) under var och ett av de tre åren för firandet.
 • Stå fadder för en ny lionklubb som upprätthåller aktiv status i ett år och en dag.

Lionklubbar i världsklass erhåller ett unikt tygmärke, en plakett samt ett diplom till varje medlem i klubben.