Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Home Resurscenter Programmet Lions certifierade instruktörer (LCIP)

Programmet Lions certifierade instruktörer (LCIP)

Programmet Lions certifierade instruktörer är en utbildning som är en väg för medlemmar att ansöka om att bli certifierade instruktörer. Medlemmar som är certifierade i programmet kan vara instruktörer vid lokalt godkända institut (Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare (ELLI), Lions avancerade ledarskapsinstitut,(ALLI) Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI)), Lions Clubs Internationals institut*, seminariet för 1VDG/DG Elect och andra utbildningsevenemang. *Från och med juli 2020 är certifiering från programmet ett krav för att kunna vara instruktör vid Lions Clubs Internationals institut och gruppledare vid seminariet för 1VDG/DG Elect.  

*För att kunna vara instruktör vid LCI:s institut måste kandidaten även kunna kommunicera väl på engelska.  

Varför?

Syftet med programmet är att tillhandahålla enhetlig presentation av effektiv utbildning på alla nivåer i Lions, genom att öka antalet kvalificerade instruktörer och samtidigt tillhandahålla ett ramverk för att bredda och fördjupa kunskaperna samt erfarenheten bland instruktörerna. LCIP-utbildningen tillhandahåller medlemmarna, vilka har erfarenhet av utbildning, möjlighet att utöka sina kunskaper och visa sin förmåga att genomföra utbildning, till exempel genom att utvärderas vid ett utbildningstillfälle för att kunna certifieras.

Vilka kvalificerar?

Medlemmar som är intresserade av att ansöka till utbildningen måste uppfylla minst en av följande kategorier:

 • Har erfarenhet av yrkesmässig utbildning eller som lärare under minst fem år.
 • Har varit instruktör vid lokal utbildning, till exempel Lions regionala ledarskapsinstitut, distriktets utbildning för klubbtjänstemän etc. eller har genomfört utbildning vid Lions forum.
 • Har varit gruppledare vid seminariet för 1VDG/DG Elect eller instruktör vid Lions Clubs Internationals institut.

Om du inte faller inom någon av dessa tre kategorier, men är intresserad av att utveckla dina färdigheter som instruktör, kan du överväga att ansöka till Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI)

För att avgöra vilken utbildning som är bäst lämpad för dig laddar du ner vårt Faktablad om certifiering för utbildning i klassrum.

Förväntningar på Lions certifierade instruktörer:

 1. Leda ledarutvecklingsprogram på alla nivåer, inklusive men inte begränsade till: Utbildning för klubbtjänstemän, utbildning för zonordförande, Lions regionala ledarskapsinstitut, utbildning för första och andra vice distriktsguvernör, Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare, Lions avancerade utvecklingsinstitut, utvecklingsinstitut för instruktörer, programmet Lions certifierade instruktörer och ytterligare program efter begäran.
 2. Söka efter möjligheter och informera om egen tillgänglighet och intresse av att leda utbildningar på alla nivåer, bland annat dem som har nämnts ovan.
 3. I samarbete med det globala arbetsteamets GLT tillhandahålla regelbundna uppdateringar till divisionen för ledarutveckling gällande utbildningsstatus och utbildningsrelaterade behov i ditt område.

Ansökningar

Medlemmar som uppfyller ovanstående kvalifikationer kan ansöka om att delta i LCIP-utbildning. Ansökan kommer att finnas tillgänglig minst fyra månader före utbildningen. Om du är intresserad av att ansöka laddar du ner ansökan för den utbildning du är kvalificerad att delta i från listan nedan. Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen erhåller kan plats vid utbildningen inte garanteras. Dessutom garanterar deltagande inte att man blir certifierad.

Policy om personliga utgifter i samband med utbildningen Lions certifierade instruktörer

Lions Clubs International kommer att tillhandahålla måltider och boende enligt utbildningens program. I enlighet med den internationella styrelsens policy kommer en ej återbetalningsbar avgift om USD 200 krävas, för att betala en del av kostnaderna. Denna avgift måste betalas senast sex veckor före utbildningens startdatum. Skicka inte in några pengar innan du får ett bekräftelsebrev att delta i utbildningen. Deltagarna ansvarar också för sina egna transportkostnader samt relaterade resekostnader till och från utbildningen.

Riktlinjer om COVID-19 vid deltagande i institutet

För att ta hänsyn till trygghet och säkerhet för våra medlemmar, och andra personer utanför vår organisation vilka vi kan komma i kontakt med under resor till/från och deltagande i denna utbildning, ber vi att du följer nedanstående riktlinjer. 

Innan avresa från hemmet

 • Följ de riktlinjer som har tillhandahållits av Världshälsoorganisationen (WHO) eller lokal myndighet, till exempel Folkhälsomyndigheten eller liknande.
 • Följ alla restriktioner avseende resor, riktlinjer avseende karantän samt krav på vaccinering som har utfärdats av lokal myndighet i det område du kommer att resa till och det område du kommer att resa från.
 • Följ och utvärdera fortlöpande din egen hälsa samt hälsa bland dem du lever med eller ofta kommer i kontakt med.  Om du har haft kontakt med någon person som har testat positivt för COVID-19, eller som har haft symptom inom 14 dagar före din avresa till detta evenemang, ber vi att du avstår från att delta.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
 • Läs institutets regler kring COVID-19

Program för utbildningen Lions certifierade instruktörer 2021-2022

Alla datum och platser kan komma att ändras. Vänligen notera att ansökningsformuläret endast finns tillgängligt för institutet på de officiella språk som talas i ditt konstitutionella område.

Konstitutionellt område I & II: USA, tillhörande områden, Bermuda, Bahamas och Kanada

Datum: 13-16 september 2021
Plats: Des Moines, IA, USA
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 30 juni 2021
Ansökningslänk på engelska

Konstitutionellt område III: Sydamerika, Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska havet

Datum: 22-25 april 2022
Plats: Lima, Peru
Språk: Spanska, portugisiska
Sista ansökningsdag: 22 januari 2022
Ansökningslänk på spanska
Ansökningslänk på portugisiska

Konstitutionellt område IV: Europa

Datum: Inställt
Plats: Frankfurt, Tyskland
Språk: Engelska, franska, tyska, italienska
Sista ansökningsdag: Passerad

Konstitutionellt område V: Orienten och sydöstra Asien

Datum: 13-16 maj 2022
Plats: Shanghai, Kina
Språk: Engelska, koreanska, japanska, kinesiska
Sista ansökningsdag: 12 februari 2022
Ansökningslänk på engelska
Ansökningslänk på koreanska
Ansökningslänk på japanska
Ansökningslänk på förenklad kinesiska
Ansökningslänk på traditionell kinesiska

Konstitutionellt område VI: Indien, södra Asien och Mellanöstern

Datum: 25-28 mars 2022
Plats: Kathmandu, Nepal
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: Passerad

Konstitutionellt område VII: Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i södra Stilla havet

Datum: 20-23 maj 2022
Plats: Brisbane, Australien
Språk: Engelska
Sista ansökningsdag: 2 mars 2022
Ansökningslänk på engelska

Konstitutionellt område VIII: Afrika

Datum: 28 april - 1 maj 2022
Plats: Nairobi, Kenya
Språk: Engelska, franska
Sista ansökningsdag: 28 januari 2022
Ansökningslänk på engelska
Ansökningslänk på franska

Programmet Lions certifierade instruktörer (LCIP) - Ny certifiering

Programmet Lions certifierade instruktörer (LCIP) - Tidsplan för ny certifiering och översikt