Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Vanliga frågor

Vanliga frågor


Hur vet jag om LCIF har finansierat projekt där jag bor?
Det går att få tag på rapporter som beskriver LCIF-anslag och -donationer genom att kontakta LCIF

Beviljar LCIF anslag till enskilda personer (till exempel stipendier, privata sjukvårdskostnader osv.)?
LCIF stödjer storskaliga projekt som tillgodoser humanitära behov för hela samhällen. Dessa projekt leds av lokala lionmedlemmar som identifierar behovet, utvecklar handlingsplanen och genomför projektet. LCIF har inte ett anslagsprogram som stödjer enskilda personer. Dessa förfrågningar bör istället riktas till lokala lionmedlemmar. De har ofta program som redan är igång som stödjer den här sortens förfrågningar på deras hemorter. Använd Hitta en klubb för att hitta en klubb i ditt område som du kan kontakta.

Hur effektiv är LCIF som välgörenhetsorganisation?
LCIF är stolt över att bedriva en mängd goda kvalitetsprojekt. LCIF står för kvalitet (effektiva program med utmärkt uppföljning), effektivitet är unik (den enda lionstiftelse som tjänar hela världen). Stiftelsen blev faktiskt utsedd till främsta privata organisation för partnerskap av dessa skäl av Financial Times.

Skattemässigt ansvar och transparens är viktigt för LCIF. LCIF fortsätter säkerställa att alla donerade medel används effektivt och hjälper ännu fler människor. Donationer finansierar lång- och kortsiktiga programutgifter, bland annat anslag. Baserat på förväntad avkastning på investeringarna förväntas investeringarnas nettoavkastning vara tillräcklig för att täcka förväntade kostnader för administration och utgifter.

Hur bekostas LCIF:s anslagsprogram?
Den största delen av anslagsmedlen möjliggörs genom donationer från lionklubbar och enskilda medlemmar runtom i världen. LCIF får inte någon del av Lions medlemsavgifter. Gåvor från stiftelser, företag, regeringar, personer som inte är medlemmar och ränta på investeringar bidrar också med medel.

Stämmer det att LCIF inte har några administrativa kostnader?
Precis som alla organisationer har även LCIF administrativa kostnader. Alla LCIF:s utgifter fördelas mellan tre funktionella områden: administration, medelsinsamling och program. Genom klok och ansvarsfull hantering av medlen kan LCIF täcka kostnaderna för administrativa och medelinsamlande utgifter med intäkter från investeringar.

Betyder det att 100 % av min donation stödjer LCIF:s hjälpverksamhet?
Ja. Alla donationer stödjer LCIF:s kort- och långsiktiga program. Den största programutgiften är anslag. Under verksamhetsåret 2014 - 2015 beviljade LCIF totalt USD 44 miljoner i anslag. Som nämnts ovan räcker stiftelsens intäkter från investeringar till att täcka administrativa och medelinsamlande utgifter.

Hur kan jag veta att min donation till LCIF används till stödanslag och program enligt mina önskemål?
LCIF har nyligen för sjätte året i rad förtjänat en 4-stjärnig bedömning från Charity Navigator för sin effektiva ekonomistyrning och sitt engagemang för ansvarstagande och transparens.

Charity Navigator grundades år 2001 och är den största och mest använda utvärderaren av välgörenhet i USA. Charity Navigator undersöker välgörenhetsorganisationers finansiella hälsa, ansvarstagande och transparens för sina bedömningar. Finansiell information är baserad på organisationens insända 990-skattedeklaration i USA. Bedömningen visar hur väl organisationerna har upprätthållit sina program och sin hjälpverksamhet över tid.

Den 4-stjärniga bedömningen anger att LCIF konsekvent utför sitt uppdrag på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt. Endast åtta procent av de bedömda välgörenhetsorganisationerna förtjänar en 4-stjärnig bedömning för fjärde året i rad. Denna fantastiska uppskattning betyder att LCIF överträffar de flesta andra välgörenhetsorganisationer i USA. LCIF:s donatorer kan vara försäkrade om att deras donationer används till stöd för de program som de är ämnade för.

Hur kan jag få mer information om LCIF:s finansiella effektivitet?
Vi tar gärna chansen att ge dig mer information om våra finanser och program. Läs gärna vår senaste årsredovisning. För mer information om det gångna årets finanser, se vår reviderade bokslutshandling eller LCIF:s skattedeklaration (formulär 990).