Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Globalt arbetsteam (GAT) Finansiering av GAT:s framgångsberättelser

Finansiering av GAT:s framgångsberättelser*

Programmet om finansiering av GAT:s framgångsberättelser erbjuder distrikt, ej distriktsindelade områden och leodistrikt möjlighet att erhålla medel, för att stödja behov i sitt respektive område genom att dela och fira framgångar.

Plattformen för bidrag 2022-2023 är nu tillgänglig. Ansök nedan.

Utforska den finansiering som finns för distrikt, ej distriktsindelade områden och leodistrikt. Alla bidrag kommer att tas emot till och med den 1 maj 2023.

Distrikt

USD 500 finns tillgängligt för varje distrikt som skickat in en framgångsberättelse om GAT (högst ett bidrag per distrikt). Alla medlemmar i GAT (distriktsguvernör, GST-koordinator, GMT-koordinator, GLT-koordinator) som har inrapporterats till Lions Clubs International, eller distriktets sekreterare, kan ansöka om medel. 

Ej distriktsindelade områden

USD 500 finns tillgängligt för varje ej distriktsindelat område som har skickat in en framgångsberättelse om hjälpinsatser, medlemmar och/eller ledarskap (högst ett bidrag per ej distriktsindelat område). Alla samordningslion som har inrapporterats till Lions Clubs International kan ansöka om medel.

Leodistrikt

USD 350 finns tillgängligt för varje leodistrikt som har skickat in en framgångsberättelse om hjälpinsatser, medlemmar och/eller ledarskap (högst ett bidrag per leodistrikt). Alla leodistriktspresidenter eller distriktens leoordförande som har inrapporterats till Lions Clubs International kan ansöka om medel.

*Tidigare namn: Finansiering av distriktets GAT

För att erhålla medel

 

Steg ett

Ta en titt på kraven på berättelsen och tips om texten för distrikt och ej distriktsindelade områden eller leodistrikt.

Steg två

Planera er berättelse och sammanställ länkar till inlägg eller berättelser om den samt bilder eller dokument ni vill dela.

Steg tre

Färdigställ och skicka in er berättelse allra senast den 1 maj.

Steg fyra

Vem bör du be hålla utkik efter ett mejl från Lions Clubs International som efterfrågar bankinformation?

  • Distrikt: Distriktets kassör
  • Ej distriktsindelade områden: Samordningslion
  • Leodistrikt: Leodistriktets sekreterare*

*I den händelse ert leodistrikt inte har något bankkonto ber du distriktets kassör att hålla utkik efter mejl från Lions Clubs International som efterfrågar bankinformation till ditt distrikt.

Ansök

Använd formuläret här för att skicka in ert bidrag till Finansiering av GAT:s framgångsberättelser. Alla bidrag som uppfyller kriterierna kommer att erhålla betalning inom 4-6 veckor.

Skapa en utmärkt berättelse

Ta reda på vad som gör att ert bidrag sticker ut från mängden.

Kontakta oss

Skicka dina frågor till oss eller berätta för oss hur ni planerar att använda finansiering av GAT:s framgångsberättelser.