Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Fira hjälpinsatser

Hem Resurscenter Diabetespartner och -organisationer

Diabetespartner och -organisationer

För mer information om att arbeta med diabetespartner och organisationer, kontakta Service Activities Division på programs@lionsclubs.org.

Diabetes Education and Camping Association (DECA)

DECA är världens enda organisation för diabetesläger.  Den ger nätverksmöjligheter och resurser för att förbättra och utöka diabeteslägerprogram globalt. Gå till avsnittet ”Lions Club” på menyn "Friends & Partners" på DECA:s webbplats för att få veta mer om att engagera dig för diabetescamping eller resurser för att förbättra befintliga lägerprogram. Där finns även en lista över alla läger i världen.  Besök bara DECA:s webbplats och registrera dig.  Alla lionmedlemmar måste använda detta lösenord vid registrering:  DECALIONS (Lösenordet måste anges med VERSALER.)

International Diabetes Federation (IDF)

Målet för IDF är att främja diabetesvård, prevention och ett globalt botemedel. Världsdiabetesdagen (14 november) leds av IDF och dess mer än 200 medlemsorganisationer runtom i världen.  Du hittar en mängd information som täcker sju regionala områden såsom:  Afrika, Europa, Mellanöstern och Nordafrika, Nordamerika och Karibien, Syd- och Centralamerika, Sydostasien och Västra Stilla Havet. Gå till webbplatsen för att hitta kontaktinformation för ditt lands diabetesorganisation.

MedicAlert Foundation

Lions Clubs International och MedicAlert Foundation har inlett samarbete för att värna om och rädda liv.   MedicAlert Foundation har tillhandahållit medicinsk information vid katastrofer i mer än 50 år.  Detta samarbete fokuserar på barn med typ 1-diabetes, befolkningar som behöver speciell medicinsk uppmärksamhet som en del av katastrofberedskap, och hemvändande veteraner/sårade soldater.

National Diabetes Education Program (NDEP) - USA

NDEP sponsras av National Institutes of Health and the Centers for Disease Control and Prevention och arbetar för att förbättra behandling och resultat för diabetiker, främja tidig diagnos samt förhindra eller fördröja utbrott av typ 2-diabetes. LCI samarbetade med NDEP för sammärkta utbildningsresurser för information och utbildning i samhället.  Många andra resurser kan laddas ner från NDEP:s webbplats.

National Eye Institute/National Eye Health Education Program (NEI/NEHEP)

National Eye Institute bedriver och stödjer forskning, utbildning, spridning av hälsoinformation och andra program för ögonsjukdomar som leder till blindhet, synbesvär, mekanismer för synfunktionen, synbevarande och de speciella hälsoproblem och krav som gäller för blinda.  Lionmedlemmar kan hitta nyttiga resurser på NEI:s webbplats för att främja kännedomen om ögonsjukdomar vid diabetes (retinopati).  Lions synvårdsprogram (LEHP) erbjuder NEI sammärkt utbildningsmaterial.

Världshälsoorganisationen (WHO)

Lions och WHO samarbetar för att utöka diabetesutbildning, prevention och kontroll med särskild betoning på prevention och behandling av ögonsjukdomar vid diabetes.  Besök WHO:s webbplats för mer information och resurser.