Hjälp dem runtom i världen som behöver hjälp med att finna trygghet och säkerhet, genom att
donera till LCIF:s fond för flyktingar och tvångsförflyttade personer. Se hur vi stödjer Ukraina.

Hem Resurscenter Skapa kontakt i tider av kris

Skapa kontakt och ge stöd med din mobil

 
Lions Clubs International Foundation (LCIF), den globala stiftelse som stödjer så många av era hjälpinsatser och stärker vår påverkan, erbjuder dig nu ett nytt sätt att hålla kontakt. Anmäl dig för att erhålla sms från LCIF med information som är viktig för dig om LCIF-anslag till era hjälpinsatser, möjligheter till erkänsla, webbseminarier, forum, donationer, insamlingar och andra evenemang som stödjer stiftelsen.

Detta spännande nya sätt att kommunicera skapar även möjligheter att hjälpa offer för naturkatastrofer, vilket kompletterar andra sätt att stödja LCIF.

Skapa kontakt i tider av kris

WNär katastrofer slår till är ofta Lions och Leos som du bland de första som erbjuder hjälp. Att stödja era viktiga insatser inom detta område (och så många andra!) är vad LCIF gör, genom att tillhandahålla anslag efter globala katastrofer som stärker Lions och Leos att göra ännu mer i de samhällen som har drabbats av orkaner, översvämningar, skogsbränder och andra naturkatastrofer.

Om du väljer att erhålla sms från LCIF gör det möjligt för dig att erhålla viktiga uppdateringar om globala hjälpinsatser som behövs, samtidigt som du kan göra enkla och säkra donationer på webbplatsen till LCIF:s fond för katastrofhjälp.

Donationer som stärker hjälpinsatser

Giving100 % av din donation till LCIF används till program och anslag till humanitära insatser. Tack för att du stärker era egna hjälpinsatser och samtidigt hjälper Lions och Leos hjälpa mänskligheten i hela världen.

För att på ett säkert sätt slutföra din donation via sms från LCIF skickar du texten LCIF till nedanstående nummer i ditt land. Efter det att du har skickat ditt sms till detta nummer kommer du erhålla en länk till LCIF:s donationssida samt din donation kommer tillgodoräknas gentemot program för erkänsla, såsom LCIF:s program Lions delar och Melvin Jones Fellowship!

 

Om du inte ser ditt land i listan nedan skickar du e-post till LCIF.Marketing@lionsclubs.org så att vi kan lägga till ditt land i listan.

TIPS: Bokmärk denna blogg, så att du enkelt har tillgång till ditt lands nummer eller för att få information om när ditt land har lagts till.

Öka påverkan av era hjälpinsatser, genom att dra nytta av det LCIF erbjuder. Anmäl dig i dag för att erhålla sms från LCIF, din stiftelse som gör goda insatser för mänskligheten.

Anmäl dig