Besök sidan om säkra hjälpinsatser för tips och verktyg om att hjälpa på säkra sätt i ditt
samhälle och donera till LCIF för att stärka Lions hjälpinsatser, från hemmets säkra vrå.

Hem Resurscenter Distriktets mål 2022 2023

Distriktets mål 2022-2023


Distriktens inkommande team har haft möjlighet att sammanställa mål och handlingsplaner som stödjer behov i deras respektive distrikt och förena teamets vision, genom att planera inför ett framgångsrikt år.

Internationell första vice president Brian Sheehan, tillsammans med de verkställande tjänstemännen, ber om ditt åtagande att stärka vår globala påverkan genom att sammanställa strategiska planer avseende organisationens följande mål:

  • Serviceaktiviteter: Vid slutet av verksamhetsåret 2022-2023 kommer vårt distrikt att ha ökat procentandelen klubbar som inrapporterar hjälpinsatser (uppfylla eller överträffa förra årets siffror avseende inrapportering av hjälpinsatser).
  • Medlemsutveckling: Vid slutet av verksamhetsåret 2022-2023 kommer vårt distrikt att ha uppnått positiv medlemstillväxt (uppfylla eller överträffa förra årets siffror avseende antal medlemmar).
  • Ledarutveckling: Senast vid slutet av det första kvartalet verksamhetsåret 2022-2023 kommer vårt distrikt genomföra utbildning för klubbtjänstemän och zonordförande. Distriktets GLT-koordinator kommer att inrapportera varje utbildning, genom att använda utbildningsfunktionen i Learn. 
  • LCIF: Senast vid slutet av verksamhetsåret 2022-2023 kommer vårt distrikt att stödja Lions Clubs International Foundation (LCIF) i dess insatser att uppnå målet för sitt insamlingsmål.

En komplett lista över organisationens mål och distriktsspecifika mål finns i frågor och svar om distriktets mål.

Använd verktygen nedan, för att inleda planeringen av ett år fokuserat på att stärka, bygga upp och förnya våra distrikt, genom fler hjälpinsatser, medlemstillväxt, ledarutveckling och stöd till vår stiftelse Lions Clubs International Foundation.

Var börjar vi?

Steg 1
Skapa ett team: Bygg upp ett effektivt team bestående av motiverade, hängivna och passionerade ledare som stödjer distriktet under det kommande året. 
Steg 2
Skapa en vision: Samarbeta med ditt team för att lära dig mer om ditt distrikt, genom att gå igenom arbetsboken Distriktets strategiska plan (länk nedan).
Steg 3
Skapa en plan: När du har genomfört kursen i Lions utbildningscenter vid namn Handlingsplan för att uppnå distriktets mål går du igenom häftet Exempel på handlingsplan (länk nedan).
Steg 4
Skapa framgång: Förbered inför ett framgångsrikt år, genom att gå igenom distriktets mål och handlingsplaner 2022-2023 tillsammans med distriktets team senast den 30 maj!!

Skicka in distriktets mål 2022-2023 KOMMER SNART

Uppgifter att genomföra

 

Resurser om mål och handlingsplaner

 

Om du har frågor kontaktar du det globala arbetsteamets personal.

*Målen kommer att visas på bilden visa/skriv ut 24 timmar efter det att du har skickat in dem.

Distriktets mål - Arkiv